Реферат Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані параметрично, їх диференціювання(пошукова робота)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані парам

Пошукова робота на тему:

Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані параметрично, їх диференціювання.

План

 • Похідні вищих порядків
 • Диференціали вищих порядків.
 • Похідна другого порядку від функції, заданої параметрично.

6.9. Похідні вищих порядків

Нехай функція задана на деякому проміжку і нехай всередині цього проміжку вона має похідну . Тоді може трапитися випадок, що , будучи функцією від , в деякій точці , а можливо, і в усіх точках цього проміжку, в свою чергу, має похідну. Цю похідну називають похідною другого порядку, або другою похідною, від функції в точці .

Похідна другого порядку позначається одним із символів:

.

Отже, за означенням похідна другого порядку є похідна першого порядку від похідної першого порядку, тобто

.

Звідси випливає таке правило знаходження похідної другого порядку: щоб знайти від функції похідну другого порядку, треба знати спочатку від цієї функції похідну першого порядку , а потім від похідної знайти ще похідну першого порядку. Інакше кажучи, щоб знайти , треба функцію продиференціювати два рази.

Приклад. Знайти від функції .

Р о з в ’ я з о к. Знаходимо : .

Для знаходження цей результат диференціюємо ще раз. Маємо

.

Зауваження. Якщо рух матеріальної точки відбувається за законом

.

то , як вже було з’ясовано, дорівнює швидкості точки в даний момент часу:

.

Тоді прискорення визначають як похідну першого порядку від швидкості, тобто , але , тому .

Отже, похідній другого порядку можна дати механічну інтерпретацію, а саме: її можна тлумачити як величину, що дорівнює прискоренню рухомої точки в даний момент часу.

Подібно до того як ми означили похідну другого порядку, визначається й похідна третього порядку.

Нехай у кожній внутрішній точці проміжку існує похідна другого порядку . Отже, є функція . Припустимо, що в деякій внутрішній точці має похідну першого порядку .

Похідна першого порядку від похідної другого порядку називається похідною третього порядку, або третьою похідною в точці, і позначається одним із символів:

.

Отже, за означенням

.

Звідси й випливає правило знаходження похідної третього порядку, треба функцію послідовно три рази продиференціювати.

Приклад. Знайти від функції .

Р о з в ’ я з о к. Знаходимо : .

Цей результат ще раз диференціюємо, тобто шукаємо

.

Продиференціювавши ще раз, знаходимо похідну третього порядку:

.

Від похідної третього порядку можна перейти до похідної четвертого порядку, а від похідної четвертого порядку – до похідної п’ятого порядку і т. д. Взагалі, якщо припустити, що від функції вже визначена похідна - го порядку і остання існує в кожній внутрішній точці проміжку , то можна дати означення похідної - го порядку від функції в точці .

Означення. Похідна першого порядку, якщо вона існує, від похідної - го порядку називається похідною - го порядку, або - ю похідною, позначається одним із символів:

.

Отже, згідно з означенням похідної - го порядку маємо таку рівність:

,

а звідси й випливає правило знаходження похідної - го порядку: щоб знайти похідну - го порядку, треба функцію продиференціювати послідовно раз.

Зауважимо, що похідні від першого до четвертого порядку позначають так: . Похідні п’ятого, шостого і т. д.

- го порядку: .


СкачатиСкачати:Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані парам


Схожі реферати:
 • Загальний розв'язок задачі термінального керування і спостереження
 • Види документів (Контрольна)
 • Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом готової продукції (реферат)
 • БХrtЭn АutЬЩr ј ЅВЇАЙё№ДЅЇИЙЖ№ "ЪЭаЩ:///Ї:/№ЭЫЩnЩ%20ёХtЩЭЩn/ЯаХssЩnХrЦЩЭtЩn/rЩЪЩrХtЩ/ЦЭаШЩr/pЪЩЭа.ЫЭЪ" Р* Б№Ж"№єГЖБAИЅВ№И јј №ЭnЩ ЯаЩЭnЩ ЇЬronЭЯ1
 • Роль економічної науки. Формування економічної культури та ринкового мислення ПЛАН 1. Роль і функції економічної науки 2. Особливості формув
 • РЕФЕРАТ з предмету: „Психологія” на тему: Психологічні основи попередження злочинності неповнолітніх ПЛАН 1. Психолог
 • Допомога молодим сім ям при отриманні житла Житло для людини, разом із наявністю роботи, - одна з визначальних умов, аби почув
 • РЕФЕРАТ на тему: Аеробіка План Вступ 1. Поняття про аеробіку, її цінність 2. Ос
 • Ультразвукова локація та термолокація в природі (реферат)
 • Логічні вправи і задачі у навчанні дітей математики. В дошкільному віці з метою розвитку мислення дітей використовують р
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.053966