Реферат Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo" Новела М.

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головно

Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Новела М. Коцюбинського "Intermezzo" посiдає особливе мiсце не тiльки у творчостi видатного письменника, а й в українськiй прозi загалом. Це водночас i соцiально-психологiчний, полiтичний твiр, i лiрична симфонiя, i лiрична драма в прозi, i пейзажна новела, i естетичний, фiлософсько-полiтичний трактат. У новелi гармонiйно переплелись фiлософськi мотиви i лiризм, i це переплетiння розкрило нам лiричного героя, свiт його почувань i настроїв. Це через його оповiдь визначає Коцюбинський двi суперечливi дiйсностi - життя на лонi природи, взаємини людини з природою i соцiальнi обставини, людське горе. Ми бачимо степове українське село, його прекрасну природу i складнi, нерозв'язанi соцiальнi проблеми у час революцiї 1905-1907 рокiв.

Свiй авторський задум письменник реалiзує через глибокий самоаналiз центральної постатi твору - образ головного оповiдача. Це - iнтелiгент, громадсько-полiтичний дiяч, що приїхав у село на перепочинок, на своєрiдне intermezzo. Перед нами постає людина високої духовної культури, що тонко розумiє красу й велич природи - сонця, землi, неба, поля. Своїми почуттями вiд спiлкування з природою вiн щедро дiлиться з нами, але подає їх через фiлософськi роздуми, i тим самим примушує i нас замислитися над дiйснiстю. Тому, мабуть, новелу не можна читати поверхово, неуважно, вона захоплює, залишаючи по собi незабутнє враження.

Уже з перших рядкiв твору ми стаємо свiдками складного самоана лiзу героя, що скаржиться на свою втому, на гнiтюче людське оточення, на уявну людину, з якою не може розминутись, щоб стати самiтнiм: "Я утомився", "Мене втомили люди", "Я не можу бути самотнiм".

Цими висловлюваннями автор пiдкреслює залежнiсть людини вiд суспiльства. Далi психологiчний самоаналiз поглиблюється: опинившись в однiй iз десяти чорних кiмнат, герой не може позбутись химерного вiдчуття, що за ним хтось стежить у порожньому будинку. Вiн не може заснути, його переслiдують згадки про трагiчнi подiї, що сталися пiсля революцiй них виступiв у час реакцiї: "От я їх вже бачу. Ба, ба! Як вас багато..."

Це розстрiлянi, повiшенi, трупи яких потiм кинуть у ледь прикритi ями. Ми розумiємо, що оповiдач був не лише свiдком, а й дiяльним учасником революцiйних подiй, враження вiд яких гнiтять його душу.

...Та на ранок сонячне промiння знищує нiчнi марення, оповiдач з пiднесеним настроєм оглядає сiльське довкiлля: "Ах, як всього багато: неба, сонця, веселої зеленi." I вже тепер у фiлософський змiст новели вплiтаються чотири пейзажi: краєвид села, опис якого Коцюбинський завершує судженням про плин часу й руху; образ сонця, надiленого рисами живої iстоти, яке возвеличує оповiдач-фiлософ; земля, яку герой вважає близьким собi створiнням ("Вона моя. Всю її, велику, роз-кiшну, створену вже, - всю я вмiщаю в собi"); i картина лiтнього поля, його симфонiя. Так постає перед нами один з персонажiв твору - жива природа i її взаємини з людиною. Це - одна сторона дiяльностi.

Друга - людське горе, соцiальнi обставини. Цю сторону розкриває нам селянин, який щодня бачить народне життя з усiма його бiдами. Розмова з ним переконала оповiдача, що вiн не має права шукати самотностi, тишi й спокою, стати вiльним вiд суспiльства. Тому так переконливо звучать слова героя у кiнцi твору: "Прощайте. Йду помiж люди. Душа готова, струни тугi, наладженi, вона вже грає."

I от вже й ми, читачi, перехоплюємося оптимiзмом i вiримо у сили героя, розумiючи i роздiляючи з ним щире прагнення служити своєму народовi, своїй землi.

СкачатиСкачати:Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головно


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Оператори розгалужень ПЛАН 1. Оператор розгалужень в мові Паскаль 2. Оператор розгалуження ЭЪ в мові програмування Сі Використан
 • Структура конфлікту(реферат)
 • ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності (дипломна)
 • Дискретний логарифм(реферат)
 • Функції малого підприємства ПЛАН 1. Суть і функції малого підприємства 2. Фінансові ресурси малого підприємства України Висн
 • Розвиток національно-визвольної соціології Важливу базу для дослідження соціологічних поглядів та ідей дає доба націонал
 • Маржинальний дохід і порядок його визначення (реферат)
 • Микола Гумільов (реферат)
 • Реферат на тему Вступ до фаху ПЛАН Чим обумовлено вибір спеціальності? Які якості, на Вашу думку, повинен мати сучасний менедж
 • РЕФЕРАТ на тему: Мистецтво одягатися по-діловому ПЛАН Вступ 1. Значення одягу в ділових стосунках 2. Діловий о
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.047802