Практичні поради з написання реферату

Реферат (від латинського слова «refero» доповідаю, повідомляю) — короткий виклад у письмовій або усній формі змісту книги, статті або наукової роботи.

З чого починати роботу?

Для початку треба вибрати тему і підібрати по ній літературу. В якості літератури для роботи над рефератом можуть виступати монографії, збірники, різні довідкові видання, журнальні та газетні статті.
Ознайомитися зі змістом літератури: познайомитися з довідковим апаратом видання, вивчити зміст книги. Вибірково, побіжно пророкувати окремі частини або глави книги, зробити короткі записи з прочитаного матеріалу.
Скласти план реферату.

Приблизний план написання реферату:

Введення.
У вступі реферату обгрунтувати вибір даної теми, коротко розповісти про те, чому вона зацікавила автора.

I глава. Вступна частина.
Ця коротка глава повинна містити кілька вступних пропозицій, безпосередньо вводять в тему реферату.

II глава. Основна наукова частина реферату.
Тут в логічній послідовності викладається матеріал по темі реферату. Цю главу доцільно розбити на підпункти (із зазначенням в змісті відповідних сторінок).

III глава. Висновок. Висновки.
У цій главі автор підводить підсумок роботи, робить короткий її аналіз і формулює висновки.

Можна приступати до написання самого реферату.

Оформлення реферату.

 

Титульный лист.

На титульному Аркуші пишеться тема реферату, прізвище, ім’я, по батькові учня, Назву навчального закладу.

Зміст реферату.
На качану реферату має буті дано Зміст, в якому вказуються Номери сторінок по окрем главам. Кожна глава тексту винна почінатіся з нового аркуша, Незалежності від того, де закінчілася попередня.

Текст реферату.
Текст пишеться за планом на одній стороні аркуша. СКОРОЧЕННЯ слів в тексті реферату не Використовують. В кінці роботи додається список використаної літератури.

Список літератури.
Літературні посилання слід розташовувати в стовпчик в наступному порядку:

Енциклопедії, довідники;
Книги по темі реферату (за алфавітом авторів);
Газетножурнальні статті (за алфавітом авторів статей, із зазначенням назв газет і журналів, року видання і номера).

 

Візьміть до відома:

Для написання реферату краще використовувати листи паперу стандартного формату.
Текст слід писати на одній стороні аркуша, який повинен мати поля: 3 см — з лівого боку, 1 см — з правого боку (це надає зручність для зшивання аркушів).
Обсяг екзаменаційного реферату може бути 20 25 аркушів, а реферат для уроку — не більше 10 аркушів.
Всі листи повинні бути пронумеровані. !!!

 

Каркасные конструкции и их виды

http://www.lirikalive.ru/publ/evgenij_abramovich_boratynskij/6