Реферат


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Скачати РЕФЕРАТ на тему: “Сучасні тенденції розвитку соціологічної теорії” ПЛАН Вступ 1. Характерні риси сучасної соціології 2. РЕФЕРАТ на тему: “Сучасні тенденції розвитку соціологічної теорії” ПЛАН Вступ 1. Характерні риси сучасної соціології 2.
Скачати Реферат на тему: Основи структурування соціологічних знань Термін «соціологія» є похідним від двох слів: латинського soc Реферат на тему: Основи структурування соціологічних знань Термін «соціологія» є похідним від двох слів: латинського soc
Скачати Конотрольна робота з предмету: “Соціологія” 1. Основні сфери, методи та засоби соціального прогнозування Ще в сиву давни Конотрольна робота з предмету: “Соціологія” 1. Основні сфери, методи та засоби соціального прогнозування Ще в сиву давни
Скачати РЕФЕРАТ на тему: “Особистість у системі соціальних зв’язків” План 1. Соціологічні підходи у вивченні особистості в систе РЕФЕРАТ на тему: “Особистість у системі соціальних зв’язків” План 1. Соціологічні підходи у вивченні особистості в систе
Скачати КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: “Поняття соціальної структури суспільства”   Соціологію завжди цікавило суспільство як скла КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: “Поняття соціальної структури суспільства” Соціологію завжди цікавило суспільство як скла
Скачати РЕФЕРАТ на тему: “Поняття соціальної структури суспільства” Суспільство представляє собою складне утворення, яке має сво РЕФЕРАТ на тему: “Поняття соціальної структури суспільства” Суспільство представляє собою складне утворення, яке має сво
Скачати Реферат на тему: Поняття та сутність віктимології 1. Віктимологія як самостійна наука Віктимології (лат. victima — жертв Реферат на тему: Поняття та сутність віктимології 1. Віктимологія як самостійна наука Віктимології (лат. victima — жертв
Скачати Реферат на тему: Проблеми стійкості шлюбу Одним з найстародавніших соціальних інститутів є сім'я. Виникла сім'я в надрах Реферат на тему: Проблеми стійкості шлюбу Одним з найстародавніших соціальних інститутів є сім'я. Виникла сім'я в надрах
Скачати Реферат на тему: Соціальна сфера громадського життя ПЛАН 1. Поняття суспільства. “Соціальне” та соціальна реальність. 2 Реферат на тему: Соціальна сфера громадського життя ПЛАН 1. Поняття суспільства. “Соціальне” та соціальна реальність. 2
Скачати Реферат на тему: “Соціологічні погляди К.Маркса” План Вступ 1. Загальне розуміння соціології К.Маркса 2. Людина і суспіл Реферат на тему: “Соціологічні погляди К.Маркса” План Вступ 1. Загальне розуміння соціології К.Маркса 2. Людина і суспіл
Скачати Семінарське заняття на тему: “Соціологія політики”   План 1. ПОНЯТТ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ ПОЛІТИКИ 2. ОСНОВНІ СКЛАДОВ Семінарське заняття на тему: “Соціологія політики” План 1. ПОНЯТТ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ ПОЛІТИКИ 2. ОСНОВНІ СКЛАДОВ
Скачати Реферат з предмету “Соціологія” на тему: “Стан дослідження молодіжних проблем”   ПЛАН ВСТУП 1. СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕН Реферат з предмету “Соціологія” на тему: “Стан дослідження молодіжних проблем” ПЛАН ВСТУП 1. СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕН
Скачати РЕФЕРАТ на тему: Сучасні напрями і школи соціологічної науки ПЛАН 1. Характерні риси сучасної соціології 2. Основні напр РЕФЕРАТ на тему: Сучасні напрями і школи соціологічної науки ПЛАН 1. Характерні риси сучасної соціології 2. Основні напр
Скачати РЕФЕРАТ на тему: “Трудовий колектив - як соціологічна організація” Трудовий колектив — вищий рівень розвитку виробничої РЕФЕРАТ на тему: “Трудовий колектив - як соціологічна організація” Трудовий колектив — вищий рівень розвитку виробничої
Скачати РЕФЕРАТ Тема. Україна на шляху до громадянського суспільства: труднощі та перспективи ПЛАН Загальне поняття громадянсь РЕФЕРАТ Тема. Україна на шляху до громадянського суспільства: труднощі та перспективи ПЛАН Загальне поняття громадянсь
Скачати Реферат на тему: “Форми співробітництва соціологів і математиків у процесі обробки соціологічної роботи” Однією з актуал Реферат на тему: “Форми співробітництва соціологів і математиків у процесі обробки соціологічної роботи” Однією з актуал
Скачати ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ: “Чому останнє десятиліття ознаменувало себе великим моральним занепадом молоді?”   Дана тема є досит ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ: “Чому останнє десятиліття ознаменувало себе великим моральним занепадом молоді?” Дана тема є досит
Скачати Реферат на тему: “Чому в нашому теперішньому житті не захищена і не влаштована молодь випускних класів?” Хочеться розпо Реферат на тему: “Чому в нашому теперішньому житті не захищена і не влаштована молодь випускних класів?” Хочеться розпо
Скачати Реферат на тему: Огюст Конт Соціологія як самостійна галузь наукового знання виникла досить пізно, у 40-х рр. XIX ст., і Реферат на тему: Огюст Конт Соціологія як самостійна галузь наукового знання виникла досить пізно, у 40-х рр. XIX ст., і
Скачати Реферат на тему: Огюст Конт Зміст 1. Етапи життя і творчості О.Конта 2. Ідейні джерела О.Конта 3. Вплив Огюста Конта на Реферат на тему: Огюст Конт Зміст 1. Етапи життя і творчості О.Конта 2. Ідейні джерела О.Конта 3. Вплив Огюста Конта на

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Скористайтеся пошуком:
Loading

Пошук :

0.013587