Реферат


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Скачати Реферат на тему: Пароніми, синоніми Пароніми До типових помилок у слововживанні належить нерозрізнення мовцями паронімів, тобто слів, близьких за звучанням, але р Реферат на тему: Пароніми, синоніми Пароніми До типових помилок у слововживанні належить нерозрізнення мовцями паронімів, тобто слів, близьких за звучанням, але р
Скачати Реферат на тему: Прикметник. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників Прикметник. Уживання деяких форм прикметників І. Повні та короткі форми прикме Реферат на тему: Прикметник. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників Прикметник. Уживання деяких форм прикметників І. Повні та короткі форми прикме
Скачати Реферат на тему: Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням 1. Багато іменників чоловічого роду, що є назвами осіб за професією, посадою, зв Реферат на тему: Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням 1. Багато іменників чоловічого роду, що є назвами осіб за професією, посадою, зв
Скачати Реферат на тему Рід відмінюваних іменників 1. Визначення роду відмінюваних іменників, як правило, не викликає труднощів: вказівка на рід міститься у зовнішній формі с Реферат на тему Рід відмінюваних іменників 1. Визначення роду відмінюваних іменників, як правило, не викликає труднощів: вказівка на рід міститься у зовнішній формі с
Скачати Реферат на тему: Рід невідмінюваних іменників 1. Назви осіб чоловічої статі належать до чоловічого роду: прибулий месьє, військовий аташе, люб'язний портьє, мій імпр Реферат на тему: Рід невідмінюваних іменників 1. Назви осіб чоловічої статі належать до чоловічого роду: прибулий месьє, військовий аташе, люб'язний портьє, мій імпр
Скачати Реферат на тему: Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників І. Прийменники, що передають відношення мети Відношення мети виражають прийменники для Реферат на тему: Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників І. Прийменники, що передають відношення мети Відношення мети виражають прийменники для
Скачати Реферат на тему: Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників І. Прийменники, що передають відношення мети Відношення мети виражають прийменники для Реферат на тему: Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників І. Прийменники, що передають відношення мети Відношення мети виражають прийменники для
Скачати Реферат на тему: Словники і словникові видання з української мови Для того щоб засвоїти норми української літературної мови, оволодіти українською лексикою, вміт Реферат на тему: Словники і словникові видання з української мови Для того щоб засвоїти норми української літературної мови, оволодіти українською лексикою, вміт
Скачати Реферат на тему: Слово і його значення Слово розум, думка, чуття, які Без нього не мали в ні значення, ні означення. Маємо дорожити ним, тримати його в чистоті, Реферат на тему: Слово і його значення Слово розум, думка, чуття, які Без нього не мали в ні значення, ні означення. Маємо дорожити ним, тримати його в чистоті,
Скачати Реферат на тему: Стилістичні особливості форм числа іменників І. Вживання однини в значенні множини 1. Форма однини іменників може позначати цілий клас предм Реферат на тему: Стилістичні особливості форм числа іменників І. Вживання однини в значенні множини 1. Форма однини іменників може позначати цілий клас предм
Скачати Реферат на тему: Стилістичне використання синтаксичних засобів мови Порядок слів у простому реченні В українській мові порядок слів вважається вільним, тобто не і Реферат на тему: Стилістичне використання синтаксичних засобів мови Порядок слів у простому реченні В українській мові порядок слів вважається вільним, тобто не і
Скачати Реферат на тему: Стилістичне розшарування лексики Склад лексики сучасної української мови є стилістично неоднорідним. Залежно від сфери спілкування, мети висловлювання, мо Реферат на тему: Стилістичне розшарування лексики Склад лексики сучасної української мови є стилістично неоднорідним. Залежно від сфери спілкування, мети висловлювання, мо
Скачати Реферат на тему: Стильові різновиди літературної мови Функціональний стиль це різновид мови, який обслуговує ту чи ту сферу суспільно-мовної практики людей і хар Реферат на тему: Стильові різновиди літературної мови Функціональний стиль це різновид мови, який обслуговує ту чи ту сферу суспільно-мовної практики людей і хар
Скачати Реферат на тему: Уживання іншомовних слів, мовленнєва надмірність і недостатність Уживання іншомовних слів Слова української мови за походженням поділяються на вл Реферат на тему: Уживання іншомовних слів, мовленнєва надмірність і недостатність Уживання іншомовних слів Слова української мови за походженням поділяються на вл
Скачати Реферат на тему: Українська літературна мова та культура мови Свідоме ставлення до мовних явищ передбачає розуміння змісту багатьох лінгвістичних понять, зо Реферат на тему: Українська літературна мова та культура мови Свідоме ставлення до мовних явищ передбачає розуміння змісту багатьох лінгвістичних понять, зо
Скачати Реферат на тему: Числівник Відмінювання числівників За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники від Реферат на тему: Числівник Відмінювання числівників За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники від
Скачати РЕФЕРАТ на тему: Що таке мова і які її основні елементи ПЛАН 1. Мислення і мовлення 2. Мова як знакова система 3. Структура мови Спи РЕФЕРАТ на тему: Що таке мова і які її основні елементи ПЛАН 1. Мислення і мовлення 2. Мова як знакова система 3. Структура мови Спи
Скачати Реферат на тему: Функціональні стилі сучасної української мови ПЛАН Вступ Стиль (від латин. ЗtЭаus паличка для письма). Сталь літерату Реферат на тему: Функціональні стилі сучасної української мови ПЛАН Вступ Стиль (від латин. ЗtЭаus паличка для письма). Сталь літерату
Скачати РЕФЕРАТ на тему: Слово. Значущі частини слова Хоч будь-яка людина без філологічної освіти легко може виділити в чужому чи своєму мовленні слова (поняття слов РЕФЕРАТ на тему: Слово. Значущі частини слова Хоч будь-яка людина без філологічної освіти легко може виділити в чужому чи своєму мовленні слова (поняття слов
Скачати Реферат на тему: Роль Памви Беринди в історії розвитку лексикографії ПЛАН Вступ 1. Значення Лексикона П.Беринди в у світовій лексикографі Реферат на тему: Роль Памви Беринди в історії розвитку лексикографії ПЛАН Вступ 1. Значення Лексикона П.Беринди в у світовій лексикографі

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Скористайтеся пошуком:
Loading

Пошук :

0.016403