Реферат


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Скачати Реферат на тему: Мовознавець Олекса Синявський Синявський Олекса Наумович П23.ЅМ (5.М) 1887, с. Андрївка, тепер Бердянського р-ну Запоріз, обл. 2 Реферат на тему: Мовознавець Олекса Синявський Синявський Олекса Наумович П23.ЅМ (5.М) 1887, с. Андрївка, тепер Бердянського р-ну Запоріз, обл. 2
Скачати Реферат на тему: Слова професіоналізми Кожна національна мова універсальна система, в якій живе національна душа кожного народу, його світ і духовність. Укр Реферат на тему: Слова професіоналізми Кожна національна мова універсальна система, в якій живе національна душа кожного народу, його світ і духовність. Укр
Скачати Реферат на тему: Розділові знаки у безсполучниковому реченні Зміст Вступ, безсполучникові речення Розділові знаки Реферат на тему: Розділові знаки у безсполучниковому реченні Зміст Вступ, безсполучникові речення Розділові знаки
Скачати Реферат на тему: Інформаційні документи. Особисті офіційні документи Особисті офіційні документи Заява Заява це документ, що містить проха Реферат на тему: Інформаційні документи. Особисті офіційні документи Особисті офіційні документи Заява Заява це документ, що містить проха
Скачати Реферат на тему: Варіанти відмінкових форм іменників Відмінювання іменників звичайно не становить проблеми для мовців. Для переважної більшості слів будь-яка відмінко Реферат на тему: Варіанти відмінкових форм іменників Відмінювання іменників звичайно не становить проблеми для мовців. Для переважної більшості слів будь-яка відмінко
Скачати Реферат на тему: Дієслово Творення і вживання деяких форм дієслова І. Неозначена форма дієслова Стилістично нейтральні форми інфінітива на -ти (вболівати, майструвати, Реферат на тему: Дієслово Творення і вживання деяких форм дієслова І. Неозначена форма дієслова Стилістично нейтральні форми інфінітива на -ти (вболівати, майструвати,
Скачати Реферат на тему: Ділова документація Класифікація ділових паперів. правила написання тексту документів І. Класифікація ділових паперів Офіційно-ділова сфера д Реферат на тему: Ділова документація Класифікація ділових паперів. правила написання тексту документів І. Класифікація ділових паперів Офіційно-ділова сфера д
Скачати Реферат на тему: Документація особового складу Автобіографія Автобіографія (від грецьк. аотос; сам і pаot; життя) документ, що містить опис життя та дія Реферат на тему: Документація особового складу Автобіографія Автобіографія (від грецьк. аотос; сам і pаot; життя) документ, що містить опис життя та дія
Скачати Реферат на тему: Документи колегіальних органів Протокол Протокол документ колегіальних органів, у якому фіксуються місце, час і хід засідань, нарад, зборів, Реферат на тему: Документи колегіальних органів Протокол Протокол документ колегіальних органів, у якому фіксуються місце, час і хід засідань, нарад, зборів,
Скачати Пошукова робота: Етикет ділового листування та використання мовних формул Ділове листування передбачає дотримання певних правил. Розглянемо основні з них. 1. Почи Пошукова робота: Етикет ділового листування та використання мовних формул Ділове листування передбачає дотримання певних правил. Розглянемо основні з них. 1. Почи
Скачати Реферат на тему: Загальна характеристика ділових листів Лист це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією. Службові листи належать до Реферат на тему: Загальна характеристика ділових листів Лист це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією. Службові листи належать до
Скачати Реферат на тему: Займенник. Займенник. Вживання особових займенників 1. Форми займенників третьої особи (він, вона, воно, вони) після прийменників починають Реферат на тему: Займенник. Займенник. Вживання особових займенників 1. Форми займенників третьої особи (він, вона, воно, вони) після прийменників починають
Скачати Реферат на тему: Закінчення іменників чоловічого роду ЅЅ відміни у родовому відмінку однини У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду ЅЅ відміни мають Реферат на тему: Закінчення іменників чоловічого роду ЅЅ відміни у родовому відмінку однини У родовому відмінку однини іменники чоловічого роду ЅЅ відміни мають
Скачати Реферат на тему: Канцеляризми і штампи Одним із джерел забруднення літературної мови є словесні штампи слова і вирази, позбавлені образності, часто й одноманітно Реферат на тему: Канцеляризми і штампи Одним із джерел забруднення літературної мови є словесні штампи слова і вирази, позбавлені образності, часто й одноманітно
Скачати Реферат на тему: Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються з кількох назв. Відмінювання прізвищ Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються Реферат на тему: Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються з кількох назв. Відмінювання прізвищ Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються
Скачати Реферат на тему: Лексика сучасної української літературної мови з огляду на сферу її використання За сферою використання словниковий склад сучасної української мови д Реферат на тему: Лексика сучасної української літературної мови з огляду на сферу її використання За сферою використання словниковий склад сучасної української мови д
Скачати Реферат на тему: Місце української мови у сучасному житті Статус державності потрібен нашій мові, щоб після згубних Браконьєрських літ повернути їй природну роль Реферат на тему: Місце української мови у сучасному житті Статус державності потрібен нашій мові, щоб після згубних Браконьєрських літ повернути їй природну роль
Скачати Реферат на тему: Основні норми української літературної вимови Розділ мовознавства, який вивчає правила єдиної літературної мови, називається орфоепією (від грец Реферат на тему: Основні норми української літературної вимови Розділ мовознавства, який вивчає правила єдиної літературної мови, називається орфоепією (від грец
Скачати Реферат на тему: Особливості вживання складних слів. І. Відмінювання складних слів Залежно від характеру відмінюваності виділяють три групи складних слів: 1) скла Реферат на тему: Особливості вживання складних слів. І. Відмінювання складних слів Залежно від характеру відмінюваності виділяють три групи складних слів: 1) скла
Скачати Реферат на тему: Паралельні синтаксичні конструкції. Складне речення Свідченням багатства української мови є різноманітність мовних засобів усіх рівнів. Великий вибір Реферат на тему: Паралельні синтаксичні конструкції. Складне речення Свідченням багатства української мови є різноманітність мовних засобів усіх рівнів. Великий вибір

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Скористайтеся пошуком:
Loading

Пошук :

0.012576