Реферат


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Скачати Монотонність функції, необхідні і достатні умови. Eкстремум функції однієї та декількох змінних.. Необхідні і достатні умови(пошукова робота) Монотонність функції, необхідні і достатні умови. Eкстремум функції однієї та декількох змінних.. Необхідні і достатні умови(пошукова робота)
Скачати Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів(пошукова робота) Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів(пошукова робота)
Скачати Випуклість і вгнутість графіка функції, точки перегину. Асимптоти графіка функції(пошукова робота) Випуклість і вгнутість графіка функції, точки перегину. Асимптоти графіка функції(пошукова робота)
Скачати Наближене розв'язування рівнянь: графічне відокремлення коренів, методи проб, хорд і дотичних(пошукова робота) Наближене розв'язування рівнянь: графічне відокремлення коренів, методи проб, хорд і дотичних(пошукова робота)
Скачати Векторна функція скалярного аргументу. Похідна, її геометричний і механічний зміст. Кривизна кривої(пошукова робота) Векторна функція скалярного аргументу. Похідна, її геометричний і механічний зміст. Кривизна кривої(пошукова робота)
Скачати Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості(пошукова робота) Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості(пошукова робота)
Скачати Комплексні числа, їх зображення на площині. Алгебраїчна, тригонометрична і показникова форми комплексного числа(пошукова робота) Комплексні числа, їх зображення на площині. Алгебраїчна, тригонометрична і показникова форми комплексного числа(пошукова робота)
Скачати Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів(пошукова робота) Первісна функція і неозначений інтеграл. Основні властивості неозначеного інтеграла.Таблиця основних інтегралів(пошукова робота)
Скачати Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами(пошукова робота) Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами(пошукова робота)
Скачати Інтегрування раціональних функцій(пошукова робота) Інтегрування раціональних функцій(пошукова робота)
Скачати Інтегрування ірраціональних виразів(пошукова робота) Інтегрування ірраціональних виразів(пошукова робота)
Скачати Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями(пошукова робота) Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями(пошукова робота)
Скачати Задачі, що приводять до поняття означеного інтеграла. Формулювання теореми існування(пошукова робота) Задачі, що приводять до поняття означеного інтеграла. Формулювання теореми існування(пошукова робота)
Скачати Основні властивості означеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца(пошукова робота) Основні властивості означеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца(пошукова робота)
Скачати Інтегрування з допомогою заміни змінної та інтегрування частинами(пошукова робота) Інтегрування з допомогою заміни змінної та інтегрування частинами(пошукова робота)
Скачати Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією(пошукова робота) Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією(пошукова робота)
Скачати Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією(пошукова робота) Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією(пошукова робота)
Скачати Наближене обчислення означених інтегралів: формули прямокутників, трапецій, Сімпсона(пошукова робота) Наближене обчислення означених інтегралів: формули прямокутників, трапецій, Сімпсона(пошукова робота)
Скачати Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. (пошукова робота) Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. (пошукова робота)
Скачати Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах(пошуков Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах(пошуков

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Скористайтеся пошуком:
Loading

Пошук :

0.013278