Реферат


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Скачати Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів(пошукова робота) Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів(пошукова робота)
Скачати Застосування векторів до розв'язування простих задач на площині та в просторі(пошукова робота) Застосування векторів до розв'язування простих задач на площині та в просторі(пошукова робота)
Скачати Приклади складання рівняння лінії на площині за даними її геометричними властивостями. Пряма на площині. Площина(пошукова робота) Приклади складання рівняння лінії на площині за даними її геометричними властивостями. Пряма на площині. Площина(пошукова робота)
Скачати Канонічні рівняння кривих другого порядку (коло, еліпс, гіпербола, парабола)(пошукова робота) Канонічні рівняння кривих другого порядку (коло, еліпс, гіпербола, парабола)(пошукова робота)
Скачати Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку (сфера, еліпсоїд, гіперболоїди, еліптичний і гіпербол Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку (сфера, еліпсоїд, гіперболоїди, еліптичний і гіпербол
Скачати Матриці, дії над ними. Обернена матриця. Матричний запис системи лінійних алгебраїчних рівнянь та її розв'язок(пошукова робота) Матриці, дії над ними. Обернена матриця. Матричний запис системи лінійних алгебраїчних рівнянь та її розв'язок(пошукова робота)
Скачати Розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь за правилом Крамера, методом Гаусса та за допомогою оберненої матриці. Теорема Кронекера-Капеллі Розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь за правилом Крамера, методом Гаусса та за допомогою оберненої матриці. Теорема Кронекера-Капеллі
Скачати Лінійне відображення лінійного простору і його матриця, афінне відображення(пошукова робота) Лінійне відображення лінійного простору і його матриця, афінне відображення(пошукова робота)
Скачати Власні числа і власні вектори квадратної матриці, характеристичне рівняння(пошукова робота) Власні числа і власні вектори квадратної матриці, характеристичне рівняння(пошукова робота)
Скачати Квадратичні форми, їх приведення до діагонального (канонічного) вигляду(пошукова робота) Квадратичні форми, їх приведення до діагонального (канонічного) вигляду(пошукова робота)
Скачати Поняття множини. Змінні та постійні величини. Функція, область визначення. Лінії та поверхні рівня. Способи задання(канонічного) вигляду(пошукова робо Поняття множини. Змінні та постійні величини. Функція, область визначення. Лінії та поверхні рівня. Способи задання(канонічного) вигляду(пошукова робо
Скачати Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості(пошукова робота) Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості(пошукова робота)
Скачати Границя sin x / x при x-0(пошукова робота) Границя sin x / x при x-0(пошукова робота)
Скачати Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями(пошукова робота) Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями(пошукова робота)
Скачати Задачі, що приводять до похідної. Визначення похідної, її геометричний і механічний зміст. Рівняння дотичної і нормалі до графіка функції(пошукова роб Задачі, що приводять до похідної. Визначення похідної, її геометричний і механічний зміст. Рівняння дотичної і нормалі до графіка функції(пошукова роб
Скачати Основні правила диференціювання. Таблиця похідних(пошукова робота) Основні правила диференціювання. Таблиця похідних(пошукова робота)
Скачати Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції(пошукова робота) Диференціал функції, його геометричний зміст. Лінеаризація функції. Диференціал складної функції(пошукова робота)
Скачати Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані параметрично, їх диференціювання(пошукова робота) Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані параметрично, їх диференціювання(пошукова робота)
Скачати Частинні похідні і диференціали вищих порядків(пошукова робота) Частинні похідні і диференціали вищих порядків(пошукова робота)
Скачати Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних(пошукова робота) Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних(пошукова робота)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Скористайтеся пошуком:
Loading

Пошук :

0.013005