Реферат


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Скачати Реферат на тему: Кардинальні числа Нехай A - деяка множина і З = { І | І ~ A} - сукупність усіх множин, рівнопотужних множині A. Очевидно, що всі множини з З рів Реферат на тему: Кардинальні числа Нехай A - деяка множина і З = { І | І ~ A} - сукупність усіх множин, рівнопотужних множині A. Очевидно, що всі множини з З рів
Скачати Реферат на тему: Відношення. Властивості відношень Підмножина Ж декартового степеня Бn деякої множини Б називається n-місним або n-арним відношенням на множ Реферат на тему: Відношення. Властивості відношень Підмножина Ж декартового степеня Бn деякої множини Б називається n-місним або n-арним відношенням на множ
Скачати Реферат на тему: Відношення еквівалентності Відношення Ж на множині Б називається відношенням еквівалентності (або просто еквівалентністю), якщо воно рефлек Реферат на тему: Відношення еквівалентності Відношення Ж на множині Б називається відношенням еквівалентності (або просто еквівалентністю), якщо воно рефлек
Скачати Реферат на тему: Відношення порядку Відношення Ж на множині Б називається відношенням часткового (нестрогого) порядку, якщо воно рефлексивне, антисимет Реферат на тему: Відношення порядку Відношення Ж на множині Б називається відношенням часткового (нестрогого) порядку, якщо воно рефлексивне, антисимет
Скачати Реферат на тему: Модель обчислення Алгоритми, які будуть далі наводитися, будуть створюватися незалежно від конкретної машини, компілятора, операційної Реферат на тему: Модель обчислення Алгоритми, які будуть далі наводитися, будуть створюватися незалежно від конкретної машини, компілятора, операційної
Скачати Реферат на тему: Близькість Задача. Найближча пара. На площині задано В точок. Знайти дві з них, відстань між якими найменша. В одномірному випадку Реферат на тему: Близькість Задача. Найближча пара. На площині задано В точок. Знайти дві з них, відстань між якими найменша. В одномірному випадку
Скачати Реферат на тему: Примітивний елемент Означення. Нехай x Оn*. Порядком числа x називається таке найменше додатне ціле число Я, що xЯ 1 ( Реферат на тему: Примітивний елемент Означення. Нехай x Оn*. Порядком числа x називається таке найменше додатне ціле число Я, що xЯ 1 (
Скачати Реферат на тему: Дискретний логарифм Проблема обчислення дискретного логарифма є не лише цікавою, а й вкрай корисною для систем захисту інформації Реферат на тему: Дискретний логарифм Проблема обчислення дискретного логарифма є не лише цікавою, а й вкрай корисною для систем захисту інформації
Скачати Реферат на тему: Математичні основи Означення. Нехай Х та Ц цілі числа. Кажуть, що Х дорівнює Ц за модулем n, позначається через Х Ц (moШ n), якщо Реферат на тему: Математичні основи Означення. Нехай Х та Ц цілі числа. Кажуть, що Х дорівнює Ц за модулем n, позначається через Х Ц (moШ n), якщо
Скачати Реферат на тему: Опукла оболонка Означення. Афінна геометрія складається з множини скалярів З (дійсних чисел), множини точок Д та множини вільних Реферат на тему: Опукла оболонка Означення. Афінна геометрія складається з множини скалярів З (дійсних чисел), множини точок Д та множини вільних
Скачати Реферат на тему: Символи Лежандра та Якобі Означення. Нехай p просте, Х ціле число. Символ Лежандра ј№БІ№ё №quХtЭon.3јј визначається так: Реферат на тему: Символи Лежандра та Якобі Означення. Нехай p просте, Х ціле число. Символ Лежандра ј№БІ№ё №quХtЭon.3јј визначається так:
Скачати Реферат на тему: Розклад числа на прості множники Задача. Розклад числа на прості множники (факторизація числа). Дано натуральне число n. Представити його у Реферат на тему: Розклад числа на прості множники Задача. Розклад числа на прості множники (факторизація числа). Дано натуральне число n. Представити його у
Скачати Реферат на тему: Геометричний пошук Означення. Пошукове повідомлення, у відповідності з яким ведеться перегляд файла, називається запитом. Нехай є Реферат на тему: Геометричний пошук Означення. Пошукове повідомлення, у відповідності з яким ведеться перегляд файла, називається запитом. Нехай є
Скачати Реферат на тему: Схема шифрування Рабіна з відкритим ключем Генерація ключів для схеми шифрування Рабіна 1. Згенерувати два великих простих числа p та q Реферат на тему: Схема шифрування Рабіна з відкритим ключем Генерація ключів для схеми шифрування Рабіна 1. Згенерувати два великих простих числа p та q
Скачати Реферат на тему: ДuЦаЭЧ їЩy №nЧryptЭon Перший алгоритм кодування з відкритим ключем (ДuЦаЭЧ їЩy №nЧryptЭon, далі Дї№) було запропоновано Вітфілдом Реферат на тему: ДuЦаЭЧ їЩy №nЧryptЭon Перший алгоритм кодування з відкритим ключем (ДuЦаЭЧ їЩy №nЧryptЭon, далі Дї№) було запропоновано Вітфілдом
Скачати Реферат на тему: Геометричний пошук Означення. Пошукове повідомлення, у відповідності з яким ведеться перегляд файла, називається запито Реферат на тему: Геометричний пошук Означення. Пошукове повідомлення, у відповідності з яким ведеться перегляд файла, називається запито
Скачати Реферат на тему: Міра та периметр об єднання прямокутників Задача. Міра об єднання інтервалів. Дано В інтервалів ПХ1, Ц1С, ПХ2, Ц2С, ..., ПХ Реферат на тему: Міра та периметр об єднання прямокутників Задача. Міра об єднання інтервалів. Дано В інтервалів ПХ1, Ц1С, ПХ2, Ц2С, ..., ПХ
Скачати Абсолютні величини в статистиці(реферат) Абсолютні величини в статистиці(реферат)
Скачати Відносні величини(реферат) Відносні величини(реферат)
Скачати Задачі на екстремум в планіметрії(реферат) Задачі на екстремум в планіметрії(реферат)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Скористайтеся пошуком:
Loading

Пошук :

0.013350