Реферат Бухгалторський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Бухгалторський облік товарних надбавок і валового доходу в р

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ НАДБАВОК І ВАЛОВОГО ДОХОДУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оп­това торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.

На підприємствах роздрібної торгівлі та інших підприємствах торгівлі, що обліковують товари за продажними роздрібними цінами, валовий дохід створюється за рахунок торговельної націнки на реалізовані товари. В кінці місяця по підсумку торговельних операцій за звітний місяць ці підприємства визначають і відображають в обліку суми торговельних націнок, що відносяться до реалізованих товарів.

Згідно з пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1.07.97 р. № 141 зі Змінами і доповненнями до неї від 17.10.97 р. № 218 (далі Інструкція) торговельна націнка і податок на додану вартість на товари мають обліковуватись на рахунку 42 «Торговельна націнка», субрахунок 1 «Товарні надбавки». Врахокуючи, що субрахунок 42-1 може використовуватись на тоговельних підприємствах, які здійснюють тільки роздрібну торгівлю, то на підприємствах, що здійснюють 2 – 3 види торгівлі, товарні навдбавки повинні обліковуватись по видах діяльності на окремих субрахунках:

42-1 «Товарні надбавки на товари в оптових складах».

42-2 «Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі».

42-3 «Товарні надбавки підприємств громадського харчування».

Отже, з 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка", субрахунки 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і 42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування", крім торговельної націнки, обліковується також податок на додану вартість, що входить до продажної вартості отриманих товарів, а також суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів. У зв’язку з цим відображення в обліку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (реалізованих товарних надбавок), суттєво змінилось.

Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого податку на додану вартість постачальникам та ПДВ, нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам, згідно з пунктами 3 і 5 Інструкуції повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості свою торго­вельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту (Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2) з авансового платежу постачальнику або на суму податкового кредиту з ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоп­лата товарів не здійснена (Дт 68 – Кт 60) , збільшують купівельну вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:

Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки й в результаті отримують продажну вартість товарів.

Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за продажними цінами, і товарних надбавок роздрібної торгівлі.

1. Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За уго­дою повинно бути отримано товарів на суму 600 грн. в т.ч. ПДВ 100 грн. Товари надійшли на підприємство.

2. На одержані від постачальника това­ри нарахована торговельна націнка в розмірі 15%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на су­му 675 грн., в тому числі:

Товари за договірними купівельними цінами - 500 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 500 - 100 грн.

До оплати постачальнику - 600 грн.

Торговельна націнка підприємства - 15 % від 500 - 75 грн.

Разом за продажними цінами - 675 грн.

в т.ч. товарні надбавки (100+75) - 175 грн.

У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, на бухгалтерських рахунках за даними прикладу 1 згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції необхідно зробити записи:

1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 600 грн.:

1.1. Дт 60 - Кт 51 - 500

Дт 68 - Кт 51 - 100

1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -100 ( див. питання 3, п.11)

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 100 грн.:

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100

2. На оприбуткування товарів , одержаних від постачальника, за продажними цінами – 675 грн.:

2.1. Дт 41-2 - Кт 60 - 500

2.2. Дт 41-2 - Кт 42-2 - 175

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію про­дажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс ПДВ плюс торговельна націнка). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) згідно з Інструкцією ПДВ відноситься на дебет рахунку 41 "Товари" два рази, що недопустимо, і необхідно при бухгалтерських записах врахувати.

3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується нарахований при передоплаті товарів податковий кредит в сумі 100 грн. (оп. 1.2):

Дт 67-2 - Кт 60 - 100

Згідно з пунктом 5 Інструкції про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунку 41 «Товари». Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової над­бавки, що при цьому збільшується (Дт 41-2 - Кт 42-2).

Якщо уже такий порядок запису сплаченого при передоплаті товарів ПДВ Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарно­го документа, що підтверджує надходження товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано вище.

У наведеному прикладі 1 при отриманні від постачальника товарів до господарської операції 2.2 повинен бу­ти зроблений додатковий запис 2.3 на списання з обліку на субрахунку «ПДВ на товари, що не надійшли» товарної надбавки на суму ПДВ, нарахованої при передоплаті товарів постачальнику (оп. 1.3):

Дт 42-2 - Кт 41-2 - 100


СкачатиСкачати:Бухгалторський облік товарних надбавок і валового доходу в р


Схожі реферати:
 • Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини (реферат)
 • Дипломна робота Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл ЗМІСТ Стр. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоре
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з естетики на тему: Свідомість та особистість ПЛАН Вступ 1. Поняття моральної свідомості, її голо
 • Курсова робота з дисципліни: Основи земельного кадастру на тему: „Методика відведення земельних ділянок для несільського
 • Міжнародні соціальні проблеми людства (реферат)
 • Енергозбереження в житлово-комунальній сфері. Значна (майже 42%) частка житлово-комунального господ
 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах
 • Сучасні напрямки досліджень в економічній психології (Реферат)
 • Основні представники нижчих та вищих грибів, їх біологія та значення (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.036670