Реферат Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку (сфера, еліпсоїд, гіперболоїди, еліптичний і гіпербол


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічн

Пошукова робота

на тему:

Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку (сфера, еліпсоїд, гіперболоїди, еліптичний і гіперболічний параболоїди).

План

 • Поверхні обертання.
 • Циліндричні поверхні.
 • Конічні поверхні.
 • Еліпсоїд.
 • Однопорожнинний і двопорожнинний гіперболоїди.
 • Еліптичний та гіперболічний параболоїди.

3.7. Поверхні другого порядку

Розглянемо алгебраїчні поверхні другого порядку. Загальне рівняння такої поверхні має вигляд:

(3.44)

Опишемо важливі поверхні другого порядку. Скласти собі загальне представлення про більшість поверхонь другого порядку можна, розглянувши поверхні обертання ліній другого порядку навколо їх осей симетрії.

3.7.1. Поверхні обертання

Поверхня , утворена від обертання деякої плоскої лінії , що лежить в площині яка проходить через пряму , навколо цієї прямої, називається поверхнею обертання. Пряма називається віссю обертання. Кожна точка лінії при цьому опише коло (рис.3.25).

Виберемо прямокутну (не обов’язково прямокутну) декартову систему

координат причому вісь направимо вздовж а вісь помістимо в площині Нехай лінія від обертання якої одержана поверхня, має в цій системі координат рівняння

Розглянемо точку Через неї проходить коло, яке має центр на осі і лежить в площині, що

перпендикулярна цій осі. Рис.3.25

Радіус кола дорівнює віддалі від до осі, тобто Точка лежить на поверхні обертання тоді і тільки тоді, коли на даному колі буде точка що належить

лінії

Точка лежить в площині , тому Крім того, і оскільки точка лежить на колі, що проходить через Координати точки задовольняють рівнянню лінії Підставляючи в це рівняння і , ми отримаємо необхідну і достатню умову того, що точка лежить на поверхні

(3.45)

Рівняння (3.45) є рівнянням поверхні обертання лінії навколо осі

3.7.2. Конічні поверхні

Розглянемо на площині пару прямих, що перетинаються і які мають в системі координат рівняння Поверхня обертання цієї лінії навколо осі згідно формули (3.49) має рівняння

і носить назву прямого кругового конуса (рис.3.26).

Стиск (або розтяг ) по осі переводить прямий круговий конус в поверхню з рівнянням

(3.46)

яка називається конусом другого порядку. Конус складається із прямих, що проходять через початок координат. Переріз конуса

Рис.3.26 площинами , що перпендикулярні осі представляють собою еліпси

3.7.3. Еліпсоїд

Розглянемо поверхню, утворену від обертання еліпса навколо осі Така поверхня називається еліпсоїдом обертання, рівняння якої . Якщо кожну точку на

еліпсоїді обертання зсунемо до площини то всі точки еліпсоїда переходять в точки поверхні, що називається еліпсоїдом (рис.3.27). Рівняння еліпсоїда має вигляд Рис.3.27

(3.47)

Еліпсоїд представляє собою замкнуту поверхню з центром симетрії в початку координат. Еліпсоїд отримується із еліпсоїда обертання стиском так само, як і еліпс отримується стиском кола. Очевидно, коли всі півосі рівні, із (3.47) ми одержимо рівняння сфери

3.7.4. Однопорожнинний і двопорожнинний гіперболоїди

При обертанні гіперболи навколо осі (яка її не перетинає) одержимо поверхню, яка називається однопорожнинним гіперболоїдом обертання


СкачатиСкачати:Поверхні обертання.Циліндричні та конічні поверхні. Канонічн


Схожі реферати:
 • Конкурентоспроможність торгівельного підприємства (курсова)
 • ПОШУКОВА РОБОТА на тему: “Військова топографія” ВСТУП При виконанні службово-оперативних завдань особовий склад податков
 • Основи інвестиційної діяльності Наприкінці 80-х років ММ ст. почалося ринкове реформування економік країн Центральної та Східної @вропи. Для цих пере
 • Китай у давнину (реферат)
 • Дерева (графи) Означення. Деревом називається граф без циклЭв, в якому видЭлено окрему вершину, яку називають коренем дерева. С
 • РЕФЕРАТ на тему: Загартування дітей і підлітків. Режим дня і його фізіологічне обгрунтування Під загартуванням розуміють підвищення стійкості органі
 • РЕФЕРАТ на тему: НАЙВАЖЛИВІШІ ЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ 1. Етика ненасильства Життя людини постійно зв'язанЩ з насильством. Спосіб вирішення
 • Курсова робота Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання Зміст Вступ І. Основні наукові теорії п
 • ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. "Шляхи підвищення ефективності функціонування спільних підприємств за участю іноземного капіталу в Україні (на
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.036242