Реферат Статистичні ряди і таблиці(реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Статистичні ряди і таблиці(реферат)

Тема: Статистичні ряди і таблиці.

План

 1. Статистичні ряди і їх види.
 2. Статистичні таблиці і їх будова.

1. Результати статистичних зведень і групувань оформляють статистичними рядами і таблицями.

Статистичні ряди поділяються на два види: ряди розприділення і ряди динаміки.

Ряди розприділення – це ряди чисел які характеризують склад і структуру будь-якого явища після групування статистичних даних про це явище.

По формі виразу групувальних ознак ряди розприділення поділяються на атрибутивні і варіаційні.

Атрибутивні ряди утворюються на основі атрибутивних (якісних) групувальних ознак (наприклад, при розприділенні робітників по спеціальностях).

Варіаційні ряди виникають при групуванні по кількісних ознаках. Варіаційні ряди розприділення можуть бути дискретними і інтервальними. В дискретному ряді групувальна ознака змінюється безперервно цілими числами (наприклад, розприділення підприємств по кількості цехів, які в них входять).

В інтервальному ряді групувальна ознака в межах кожного інтервалу може приймати любі числові значення (наприклад, розприділення підрядних будівельних організацій по об’ємі робіт, які виконуються власними силами). В варіаційному ряду виділяють два структурних елементи: варіант структурної ознаки – кількісну величину групувальної ознаки і частоту групувальної ознаки числа, які показують як часто зустрічаються окремі варіанти (їх значення) групувальної ознаки в даному ряду.

Варіантом групувальної ознаки є число об'єктів, а частотою кількість будівництв з даним числом об'єктів.

2. Для повної характеристики явища, що вивчається дані про одиниці сукупності необхідно зводити і відображати в табличній формі.

У таблицях відображають не весь обсяг інформації, а лише найбільш доцільні, вміло підібрані дані.

Статистичні таблиці – це особлива форма раціонального системованого і наочного узагальнюючих характеристик статистичної сукупності.

Подібно граматичному реченню кожна таблиця має підмет і присудок. У підметі проводиться перелік елементів, або груп явища тобто тих ознак про які йде мова в таблиці. У таблиці підмет знаходиться зліва, а присудок зверху. У підметі вказується зміст рядків, а в присудку зміст граф.

Підмет таблиці - це перелік найменування тих явищ і груп, які характеризують показники таблиці.

Присудок – це показники, які характеризують підмет.

Графи, які містять підмет нумеруються великими літерами алфавіту, а графи, які містять присудок – арабськими цифрами.

Якщо в присудку наведена характеристика явища на якийсь визначений момент часу або стан цього явища на якийсь період, то такі таблиці називаються статистичними.

Якщо присудок в таблиці характеризує розвиток явища в часі, або його стан за ряд періодів, то такі таблиці називають динамічними.

Залежно від цілей опрацювання статистичних даних таблиці бувають простими, груповими і комбінаційними.

Простими називаються таблиці у підметі яких немає групувань. Вони діляться на перелікові, територіальні, хронологічні (динамічні).

В комбінаційних таблицях групування здійснюється по двох чи більше групувальних ознаках, наприклад: розприділення д/о підприємств по областях.

Групові – це таблиці у яких сукупність, що вивчається розприділена у підметі на групи за досліджуваною ознакою. Правильна побудова статистичних таблиць є важливим чинником успішного опрацювання і аналізу статистичних даних.

У правильно побудованій таблиці не має бути жодного зайвого слова, яке б заважало думці і в той же час не має повноти.

Сукупність раціональних способів, встановлених теорією і вироблених практикою, для надання таблиці більшої виразності, глядності, що полегшує читання і засвоєння змісту таблиці називається технікою оформлення статистичних таблиць.

СкачатиСкачати:Статистичні ряди і таблиці(реферат)


Схожі реферати:
 • Історичні форми і принципи діалектики Етимологічне "діалектика" (від грецьк. ШЭХаЩЯtЭЯЩ) означає вести розмову, вчену бесіду, діалог, зіткнення пол
 • Походження Сонячної системи і Землі (реферат)
 • Розвиток логічного мислення на уроках математики (реферат)
 • Українська мова : післяшкільна   Не секрет ні для кого, що належним чином опанувати мову найкраще в дитинстві, в перші роки життя.
 • РЕФЕРАТ з педагогіки на тему: Дидактичний ігри та їх місце в особистісно орієнтованому навчальному процесі дошкільного закладу
 • Урок з анатомії "Робота серця" (реферат)
 • Cценарій на тему: Нашому роду нема переводу: Тема. Нашому роду – нема переводу Мета: Розвивати почуття патріота с
 • Меркантилістська теорія (реферат)
 • Курсова робота на тему: Товарознавство взуття План Нормативно правова база розвитку торгівлі . 2. Характеристика торго
 • Умови ненасильницького вирішення міждержавних конфліктів (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.062921