Реферат Абсолютні величини в статистиці(реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Абсолютні величини в статистиці(реферат)

Реферат на тему:

Абсолютні величини в статистиці.

План.

 1. Поняття статистичних величин.
 2. Види абсолютних величин.

–1–

І статистичні ряди і статистичні таблиці містять підсумкові дані, які характеризують сукупність одиниць спостереження.

Таким чином, статистичні величини, що характеризують сукупність одиниць називають узагальнюючими показниками.

Використання в статистичному дослідженні узагальнюючих показників дозволяє:

 • давати зведену характеристику сукупності одиниць тих явищ, які вивчаються.
 • виражати існуючі між явищами звідки, залежності і забезпечувати таким чином взаємозалежне визначення явищ.
 • характеризувати ті зміни, які відбуваються в явищах, закономірності їх розвитку здійснювати економіко статистичний аналіз явищ, які розглядаються в тому числі і на основі розподілу самих узагальнюючих величин на складові.

Обчислення статистичних величин і аналіз даних явищ, які вивчаються - це третій і завершальний етап статистичного дослідження.

В статистиці розглядають декілька видів статистичних величин: абсолютні, відносні, середні. До узагальнюючих статистичних показників відносять аналітичні показники рядів динаміки, індекси і ін.

–2–

Кількісну сторону явищ і процесів виражають абсолютні величини – числа, які характеризують обсяг, масу, довжину, площу, вартість тобто рівень явищ (абсолютна чисельність робітників рівень факт).

Розрізняють індивідуальні і загальні абсолютні величини.

Індивідуальні – характеризують рівень ознаки окремих одиниць сукупності (виробітка робітника за місяць, його заробіток, кількість відпрацьованих днів) і одержують в результаті спостереження.

Загальні – характеризують сукупність в цілому (загальна кількість працівників на підприємстві, загальний фонд заробітної плати, загальна кількість відпрацьованих людино-годин).

Абсолютні величини є основою всіх статистичних і планових розрахунків. Вони необхідні для обліку контролю виконання завдання розвитку підприємств, організацій, аналізу різних чинників, які впливають на обсяг виробництва продукції.

Залежно від одиниць виміру абсолютні величини діляться на натуральні, вартісні і умовно-натуральні.

Натуральними абсолютними величинами називають величини, які характеризують величину ознаки явища, або процесів в фізичних мірах (міри маси, об'єму площі, довжини тобто відповідно до фізичних властивостей явищ).

Вартісні абсолютні величини використовують для характеристики явищ і процесів у вартісному виразі, наприклад, обсяг валової продукції і т.д.

Умовно-натуральні абсолютні величини потрібні для характеристики виробництва однойменної продукції, яке має специфічні властивості.

Перерахунок на умовні одиниці здійснюють за коефіцієнтом перерахунку.

Для характеристики витрат праці на виробництво продукції застосовують також трудові абсолютні показники, які розраховані на основі трудових одиниць виміру – людино-годин, людино-днів.

СкачатиСкачати:Абсолютні величини в статистиці(реферат)


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Політичні еліти і політичне лідерство ПЛАН 1. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії.
 • Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства (реферат)
 • Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці Як правова категорія заробітна плата роз
 • Коломия - місто над прутом (реферат)
 • Матеріальна відповідальність: ознаки, функції, задачі і правове значення, визначення розмірів (курсова)
 • Спадкове право
 • Журнал реєстрації електронних контрольно-касових апаратів Державна податкова адміністрація в районі (місті) області п/п Код@ДРПОУ(ДРФО)
 • Незвичайні рослини та тварини (реферат)
 • РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Етіологія та клінічні прояви холери Холера (ЧЬoаЩrХ) особливо небезпечна гостра кишкова інфекція, що спричинюєт
 • РЕФЕРАТ на тему: “Динаміка, проблеми та перспективи розвитку продуктивних сил України” Удосконалення господарського
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.035345