Реферат Синтез систем по оптимізації їх керованості


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Синтез систем по оптимізації їх керованості

Реферат на тему:

Синтез систем по оптимізації їх керованості

Розглянемо лінійну систему з дискретним аргументом

(6.1)

де u(k) – скалярні величини, x(k) – n – вимірні вектори. Тоді відомо [ 4, 6, 10 ], що у випадку відсутності властивості цілком керованості цією системою на множині аргументу має місце співвідношення

(6.2)

де псевдообернена матриця до матриці W(N+1) ,

Складаючи систему рівнянь для W(N+1)

(6.3)

(6.4)

і розглядаючи для множину значень для системи (6.3), (6.4) складемо функціонал якості

(6.5)

де . Тому що мінімізація функціоналу (6.5) еквівалентна максимізації функціоналу

(6.6)

то задачу оптимального синтезу системи (6.1) по максимізації її керованості будемо розглядати як задачу оптимального керування системою (6.3), (6.4) при

(6.7)

Зокрема, якщо вектори при M=n є системою ортонормованих векторів, то

(6.8)

Дана постановка задачі дозволяє вибирати структуру керування для не цілком керованої системи по переводу її в задану множину фінальних точок так, щоб якнайближче наблизити кінцеві стани системи до заданої множини точок. Керування можна здійснювати як одною траєкторією, переводячи її в мінімальні околи заданих фінальних точок, так і пучком траєкторій. Наприклад, керування пучком частинок в лінійних прискорювачах з концентрацією пучка в кінці прискорюючого тракту.

Для розв'язання задачі оптимального керування (6.3), (6.4), (6.7) можна використовувати один із двох наступних підходів.

Перший підхід визначається явною залежністю функціонала (6.6) від вектора b(k) при фіксованих значеннях векторів

Другий підхід складається в розв'язанні сформульованої задачі синтезу як задачі оптимального керування (6.3), (6.4), (6.5) з використанням функцій Гамільтона.

Відповідно до результатів роботи [ 7 ] явна залежність матриці від b(k) має наступний вид

(6.9)

де

Тому що

(6.10)

то для оптимальних для котрих


СкачатиСкачати: Синтез систем по оптимізації їх керованості


Схожі реферати:
 • Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі (курсова)
 • Демографічна ситуація в Україні (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Основи менеджменту на тему: "Ділова кар єра в менеджменті" ЗМІСТ Вступ. Харак
 • Державна контрольно – ревезійна служба в Україні (реферат)
 • - найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роб
 • Політична система суспільства Поняття та типологія політичних систем Сучасні політологічні дослідження свідчать, що сфера політичного життя не обмежує
 • Реферат н тему: Статеве виховання підлітків важлива умова формування повноцінної особистості   Статеве виховання одна із складових мораль
 • Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу Під інноваційним процесом розуміють сукупність неперервно здійснювани
 • РЕФЕРАТ на тему: Який вплив електроструму на організм людини Електрична енергія широко використовується в промисловості, та транспорті, в сільському господ
 • Громадянство Інститут громадянства історично виник у процесі буржуазних революцій під впливом ідей природного права. Інститут громадянства прийшов на
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030543