Реферат Синтез систем по оптимізації їх керованості


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Синтез систем по оптимізації їх керованості

Реферат на тему:

Синтез систем по оптимізації їх керованості

Розглянемо лінійну систему з дискретним аргументом

(6.1)

де u(k) – скалярні величини, x(k) – n – вимірні вектори. Тоді відомо [ 4, 6, 10 ], що у випадку відсутності властивості цілком керованості цією системою на множині аргументу має місце співвідношення

(6.2)

де псевдообернена матриця до матриці W(N+1) ,

Складаючи систему рівнянь для W(N+1)

(6.3)

(6.4)

і розглядаючи для множину значень для системи (6.3), (6.4) складемо функціонал якості

(6.5)

де . Тому що мінімізація функціоналу (6.5) еквівалентна максимізації функціоналу

(6.6)

то задачу оптимального синтезу системи (6.1) по максимізації її керованості будемо розглядати як задачу оптимального керування системою (6.3), (6.4) при

(6.7)

Зокрема, якщо вектори при M=n є системою ортонормованих векторів, то

(6.8)

Дана постановка задачі дозволяє вибирати структуру керування для не цілком керованої системи по переводу її в задану множину фінальних точок так, щоб якнайближче наблизити кінцеві стани системи до заданої множини точок. Керування можна здійснювати як одною траєкторією, переводячи її в мінімальні околи заданих фінальних точок, так і пучком траєкторій. Наприклад, керування пучком частинок в лінійних прискорювачах з концентрацією пучка в кінці прискорюючого тракту.

Для розв'язання задачі оптимального керування (6.3), (6.4), (6.7) можна використовувати один із двох наступних підходів.

Перший підхід визначається явною залежністю функціонала (6.6) від вектора b(k) при фіксованих значеннях векторів

Другий підхід складається в розв'язанні сформульованої задачі синтезу як задачі оптимального керування (6.3), (6.4), (6.5) з використанням функцій Гамільтона.

Відповідно до результатів роботи [ 7 ] явна залежність матриці від b(k) має наступний вид

(6.9)

де

Тому що

(6.10)

то для оптимальних для котрих


СкачатиСкачати: Синтез систем по оптимізації їх керованості


Схожі реферати:
 • Професійна мораль як основа лікарської етики Мораль (від лат. morХаЭs моральний, morЭs звичай)
 • Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів Господарюючі суб'єкти в питаннях
 • “Керамічна промисловість” Кераміка – це вироби з природних глин або сумішей їх з мінеральним
 • РЕФЕРАТ на тему: Алюміній Алюміній найпоширеніший у земній корі метал На його частку припадає 8 % маси земної кори. Основн
 • РЕФЕРАТ на тему: Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі ПЛАН ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ Е
 • Практика розгляду справ у судах по адміністративних правопорушень передбачених ст. 173
 • Письмова робота на тему: ”Будова технічного обслуговування рульового керування автомобіля ГАЗ – 53А” Рульове керування
 • РЕФЕРАТ на тему: “Роль сім’ї і молоді в національній школі” ПЛАН Освіта як соціокультурний інститут. Соціологія молод
 • The Rride of the Nation (Famous People of Russia) (тема)
 • Політична влада: природа, ресурси, легітимність Під владою розуміють здатність і можливість реалізовувати свою волю, впливати на діяльність, поведінк
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.036150