Реферат Нехай задано функцію однієї змінної у = Ъ(х) з областю визначення ј №БІ№ё №quХtЭon.3 јј. Візьмемо два значення х з проміжку ј №БІ№ё №quХtЭon.3 јј х10 і х1. Різниця між двома значеннями аргументу


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Нехай задано функцію однієї змінної у = Ъ(х) з областю визна

Нехай задано функцію однієї змінної у = f(х) з областю визначення .

Візьмемо два значення х з проміжку х10 і х1. Різниця між двома значеннями аргументу називається приростом аргументу і позначається через :

xl - х10 = (51)

Звідси випливає, що приріст аргументу > 0, якщо х1 > х10, і < 0, якщо х1 < х10. Знайдемо значення функції в точках х10 і х1:

і

Приростом функції називається різниця між двома значеннями функції (рис. 1) і позначається :

Часто одне із значень аргументу або функції, наприклад х10 або у10, називається початковим значенням аргументу або функції, a xl або у1 — нарощеним значенням аргументу або функції.

рис.1

За формулами (5.1) і (5.2) можна виразити нарощене значення аргументу (функції) через початкове значення і приріст:

,

або

Пропустимо індекс «10» у позначенні аргументу х10 і функції у10 = f(х10), під­креслюючи тим самим довільний вибір фіксованого значення незалежної змінної. Нарощене значення аргумен­ту позначимо через х1 = х + , а відповідне йому значення функції .. Тоді

Нехай задано функцію n змінних и = f(х1, х2, ..., хn), визначену у деякій області D. Виберемо в D фіксовану точку М0 (х10, х20, ..., хn0) і змінну точку М (х1, х2, ..., хn).

Знайдемо значення функції у кожній з цих точок

і

Різниці

,

,

…….

(5.3)

називаються приростами незалежних змінних х1, х2, ..., хn.

Прирости прийнято позначати через і, або h1 і = 1,2, 3, ..., n.

Різниця значень функцій у змінній та фіксованій точках називається повним приростом функції п змінних у фіксованій точці.

Позначають повний приріст символом , тобто

,

або

Як і для функції однієї змінної, числа називаються початковими значеннями функції і аргументів, а — нарощеними значеннями.

Якщо з рівностей (5.3) знайти нарощені значення аргументів

,

то повний приріст функції

виразимо через прирости всіх незалежних змінних.

Для функції двох незалежних змінних

приростами незалежних змінних є

,


СкачатиСкачати:Нехай задано функцію однієї змінної у = Ъ(х) з областю визна


Схожі реферати:
 • Вплив комунікативної інтенції на навчання діалогічного мовлення учнів основної школи Важливим рушійним чинником діалогічного мовлення є ком
 • Оплата праці в бригадах (реферат)
 • реферат Дисципліна: “РПС” Головні райони виробництва цукру із цукрової тростини і цукрового буряку. ЗМІСТ 1 Го
 • Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва (реферат)
 • Економіка, організація, планування. Шляхи підвищення ефективності виробництва та збуту продукції в умовах ринку ("Опілля") (дипломна)
 • Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Платіжний баланс і фактори, що його визначають ПЛАН 1. Сутність платіжного балансу та методологія його складання
 • КУЛЬТУРА ММ ст. У ММ ст. відбулась низка революцій, які суттєво змінили систему мислення людей, приголомшили всю @вропу і вплинули на історичні процеси, щ
 • Ворохта та Яремча – перлини Карпат (реферат)
 • НАЦІОНАЛІЗМ - ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ На нинішньому етапі свого розвитку Україна набуває нового
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.064107