Реферат РЕФЕРАТ на тему: Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми Конкурентний статус фірми (КСФ) характеризує передумови досягнення фірмою того чи іншого


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
РЕФЕРАТ на тему: Поняття та оцінка конкурентного статусу фір

РЕФЕРАТ

на тему:

Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми

Конкурентний статус фірми (КСФ) характеризує передумови досягнення фірмою того чи іншого рівня конкурентної переваги, тобто головної мети конкурентної боротьби на ринку.

Ці передумови визначаються:

 • стратегічним потенціалом фірми (тобто внутрішніми факторами конкурентноздатності фірми);
 • сукупним впливом зовнішніх факторів маркетингового середовища (детермінантів <національного ромба>) на умови досягнення визначеного рівня конкурентної переваги.

КСФ визначає рівень конкурентної переваги фірми (далі для зручності КПФ):

YКПФ= f (КСФ)

Головна задача у визначенні КСФ - оцінка ступеня достатності розвитку стратегічного потенціалу фірми (СПФ) і умов зовнішнього маркетингового середовища для підтримки на високому рівні КПФ.

Для цього повинні бути виконані наступні дії:

 • по кожному елементу стратегічного потенціалу повинні бути визначені ресурси, які можуть забезпечити досягнення цілей фірми в тій чи іншій фазі (етапі) життєвого циклу (ЖЦ) КПФ. Порівнюючи значення фактичних і необхідних параметрів ресурсів, визначають показники відповідності фактичних параметрів необхідних по кожному елементу стратегічного потенціалу, які зводять в узагальнюючу оцінку з врахуванням значимості кожного елементу;
 • повинна бути визначена ступінь достатності умов, формованих елементами <національного ромба>. Складність полягає в тому, що умови зовнішнього середовища характеризуються високою динамічністю. Оскільки швидкість, з якою відбуваються зміни, практично непередбачена, залишається лише постійно відслідковувати ці зміни, прогнозувати можливість і очікувати моменти їх появи. На основі обробки отриманої інформації експертним шляхом визначають, наскільки сприятливі зовнішні умови для досягнення фірмою максимального значення рівня КПФ на тому чи іншому етапі його життєвих циклів (ЖЦ).

Таким чином, рівень КСФ залежить від рівня <корисності> (Парето-ефективності) СПФ і характеру і ступеня використання умов зовнішнього середовища.

YКСФ = f (СПФ, DНР )

Принципи кількісної оцінки рівня КСФ полягають у наступному:

 • оцінки повинні бути диференційовані по етапах життєвого циклу КПФ;
 • оцінки повинні враховувати значимість кожного детермінанта <національного ромба> у формуванні умов КПФ;
 • оцінки повинні враховувати структуру СПФ по його елементах, видам і ступеню відповідності ресурсів принципу Парето-ефективності;
 • оціночні показники повинні дозволяти аналізувати вплив як окремих сторін внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища (частки показники), так і сукупний вплив цих умов на створення передумов відповідного рівня КПФ (узагальнюючий показник).

У даному випадку оцінки всіх умов для створення КПФ здебільшого не можуть бути визначені статистично, вони, як правило, базуються на суб'єктивних думках (відчуттях) експертів.

Формують наступні оціночні показники умов для КПФ (тобто показники КСФ), обумовлених зовнішньою і внутрішньою сферами:

а) Умови, формовані сукупним впливом детермінантів <національного ромба>, оцінюються наступними показниками:

; ,

де , - показники сукупного впливу детермінантів за весь і за z-й етап ЖЦ КПФ, відповідно; відношення числа сприятливих до загального числа факторів, формованих g -м детермінантом у z-й етапі ЖЦ КПФ; a g z - коефіцієнт значимості g -ог детермінанта для z-ог етапу ЖЦ КПФ.

б) Умови, формовані стратегічним потенціалом фірми, оцінюються показниками

; ;

; ,

де - показник оцінки i-ог елемента стратегічного потенціалу фірми по відповідності j-ог ресурсу фірми вимогам, що відповідають цілям фірми в z-ом етапі ЖЦ КПФ; - коефіцієнт значимості i-ог елемента стратегічного потенціалу в z-ом етапі ЖЦ КПФ; - коефіцієнт відповідності j-ог ресурсу фірми вимогам, що відповідають цілям фірми в z-ом етапі ЖЦКПФ; СПФ, СПФz , СПiz - показники відповідності стратегічного потенціалу цілям фірми по формуванню КПФ за весь ЖЦ КПФ, z-й етап ЖЦ КПФ, i-ог елемента стратегічного потенціалу за z-й етап ЖЦ КПФ, j-ог виду ресурсу фірми за z-й етап ЖЦ КПФ, j-ог виду ресурсу фірми за весь ЖЦ КПФ, відповідно.

; ;

Узагальнюючими оцінками КСФ будуть:

а) за z-й етап ЖЦ КПФ1

б) за весь ЖЦ КПФ КСФ

Кількісну оцінку рівня КСФ використовують для наступного аналізу причин найбільш істотної розбіжності між фактичними і необхідними значеннями параметрів СПФ, виявлення ступеня позитивного (чи негативного) впливу зовнішніх факторів на рівень КПФ і вироблення на основі такого аналізу найбільш актуальних цілей стратегічного розвитку фірми.

Результати оцінки рівня КСФ зводять в аналітичні таблиці, за допомогою яких аналізують рівень КСФ у наступних розрізах:

 • визначення забезпеченості на кожнім етапі ЖЦ КПФ елементів СПФ ресурсами як по кожному елементу стратегічного потенціалу, так і по кожнім виді ресурсу(табл.A );
 • визначення рівня КСФ, формованого стратегічним потенціалом фірми як по кожнім виді ресурсів, кожній фазі (етапу) ЖЦ КПФ, так і стратегічному потенціалу фірми в цілому (табл.B );
 • визначення рівня КСФ, формованого детермінантами <національного ромба>, як по кожнім детермінанті, кожній фазі ЖЦ КПФ, усьому ЖЦ КПФ, так і в цілому по всьому <національному ромбу> (табл.C );

визначення рівня КСФ, формованого сукупним впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (табл.D )

Таблиця А

Елементи стратегічного потенціалу

Види ресурсів фірми (J) Підсумкова оцінка по елементі
Технічні Технологічні і т.д.
фірми (J) СПiz
1 2 3 4 5 6 7 ... 23
1. Здатність до макроекономічного аналізу ситуації в країні і за її межами.
2. Здатність до своєчасного виявлення актуальних нестатків, потреб і запитів потенційних споживачів.
...
16. Здатність забезпечити ефективну розробку і реалізацію стратегічної програми технічного і соціального розвитку фірми.
Підсумкова оцінка по ресурсі

1,0

- СПjz 1,0 - СПjz СПФz

Оцінка КСФ, формованого стратегічним потенціалом фірми у фазі ЖЦ КПФ

Таблиця В

Зведена оцінка КСФ, сформованого стратегічним потенціалом фірми

Види ресурсів фірми (J) Підсумкова
Фази ЖЦКПФ

(z)

Технічні Технологічні і т.д. оцінка по фазі ЖЦ КПФ
СПjz СПjz СПФz
1 2 3 4 5 ... 16
1. Зародження
2. Прискорення росту
3. Уповільнення росту
4. Зрілість
5. Спад
Підсумкова оцінка по виду ресурсу

1,0

СПj 1,0 СПj СПФ

Таблиця С

Оценка КСФ, формируемого детерминантами "национального ромба"

Детерминанти

"національного ромба"(g )

Фази (етапи) ЖЦКПФ (z) Підсумкова

оцінка за весь ЖЦКПФ

Технічні Технологічні і т.д.
1 2 3 4 5 6 7 ... 17
1. Параметри факторів
2. Стратегія фірм, їх структура і суперництво
3. Параметри попиту
4. Родинні і підтримуючі галузі
Підсумкова оцінка по ресурсу
СкачатиСкачати:РЕФЕРАТ на тему: Поняття та оцінка конкурентного статусу фір


Схожі реферати:
 • Політична регіоналізація України (реферат)
 • Die Massenmedien (реферат)
 • Реферат з екології МЕРЕДІОНАЛЬНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОЗОНУ В АТМОСФЕРІ Озоном прийнято називати молекулу в складі трьох ато
 • Правова охорона водних ресурсів (реферат)
 • Реферат на тему Паніка як соціально-психологічний феномен План Поняття паніки. Фактори її виникнення і прояви. Дослі
 • ЗВІТ про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем обробки інформації та прий
 • Аналіз кіноповісті О. П. Довженка "Україна в огні" (реферат)
 • Лідери і керівники (реферат)
 • Мистецтво: література, театр, музика(реферат)
 • Аудит ПДВ. (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033383