Реферат Контроль маркетингової діяльності за допомогою ситуаційного аналізу (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Контроль маркетингової діяльності за допомогою ситуаційного

Контроль маркетингової діяльності за допомогою ситуаційного аналізу

Ситуаційний аналіз - винятково діючий метод контролю за положенням підприємства на конкурентному ринку. Добре проведений аналіз дозволить керівництву позбутися від ілюзій і тверезо глянути на щире положення речей на підприємстві, намітити нові, найбільше перспективні напрямки розвитку основної господарської діяльності.

Питання аналізу для підприємства, що працює на конкурентних ринках:

Ринки

1. Ринки, на яких діє підприємство.

2. Ринки, найбільше важливі для його комерційного успіху.

3. Повна ємність ринку.

4. Основні сегменти кожного ринку, що цікавить підприємство.

5. Повна ємність кожного сегмента ринку.

6. Прогнози розвитку повної ємності кожного ринку, повної ємності кожного сегмента.

7. Ранжирування ринків, на яких діють підприємства, по комерційній ефективності реалізації продукції.

8. Перебування нових ринків для товарів підприємства.

9. Кон'юнктура по кожному з ринків і кожному з товарів підприємства на них.

10. Прогнозовані довгострокові зміни.

11. Реакція підприємства на ці зміни.

12. Відповідність виробничого і збутового потенціалів тенденціям зміни ринку на найближчі п'ять років.

13. Довгострокові плани по кожному ринку.

14. Урахування підприємством результатів середньо- і довгострокових прогнозів.

15. Інтенсивність, із яким купують товари споживачі в найбільше важливих для підприємства сегментах ринків.

16. Частка кожного сегмента, що займається товарами підприємства (у вартісному вираженні).

17. Можливе розширення продажів у кожному або деяких із сегментів.

18. Що для цього робиться?

19. Вплив на попит стосовно товарів підприємства (перерахувати позитивні і негативні чинники).

Товари

1. Основні товари підприємства для ринку.

2. Конкурентноздатність кожного товару на кожному ринку й у кожному сегменті.

3. Можливе розширення (звуження) асортименту або параметричних рядів товару.

4. Ринки і сегменти ринків, на які варто ввезти нові товари.

5. Використання споживачами товарів підприємства (перерахувати не тільки типові але і нетривіальні засоби застосування).

6. Вимоги, запропоновані споживачами до товарів підприємства.

7. Урахування відділом маркетингу, відповідей по пп. 2 і 6 при розробці нових виробів.

8. Асортимент товарів підприємства на кожному ринку.

9. Необхідні зміни асортиментів товарів, щоб торгівля йшла успішніше.

10. Чинники, що визначають покупку товару на кожному ринку.

11. Міри, що починаються для того, щоб товар був безумовно пізнаваємим серед інших аналогічних.

12. Гаданий термін, протягом якого товар буде володіти високим споживчими властивостями в порівнянні з товарами конкурентів.

13. Необхідність і терміни підвищення конкурентноздатності.

14. Можливий параметричний товарний ряд.

15. Відповідність зовнішнього вигляду товару сучасному дизайну і вимогам покупців (окремо по кожному виробі).

16. Обсяг що повертаються покупцями товарів (по кожному з них).


СкачатиСкачати:Контроль маркетингової діяльності за допомогою ситуаційного


Схожі реферати:
 • Раціональне використання та охорона повітряного басейну 1.Забруднення атмосферного повітря, його види та шкода: 1.1.прир
 • РЕФЕРАТ на тему: “Технологічний процес обробки риби” 1. Значення риби в харчуванні Риба — цінний продукт харчування. За
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Особисті немайнові відносини, як предмет цивільно-правового регулювання Вступ Поняття особистих немайнових прав
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ Становлення соціального партнерства в Україні, розвит
 • Створення, придбання чи реорганізація фірми (реферат)
 • Фортифікаційні ідеї Альбрехта Дюрера: втілення в Україні(реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Вища юридична освіта в Україні. Проблема розвитку та вдосконалення ПЛАН Вступ 1. Поняття та загальна характеристика системи
 • Передумови формування глобальної екологічної кризи(реферат)
 • Ліки довкілля (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032522