Реферат Посадова інструкція менеджера по рекламі (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Посадова інструкція менеджера по рекламі (реферат)

Посадова інструкція

менеджера по рекламі

I. Загальні положення

1. Менеджер (керуючий) по рекламі здійснює комплекс робіт із реклами і стимулювання збуту продукції.

2. Менеджер по рекламі підпорядковується безпосередньо начальнику відділу маркетингу.

3. Менеджер по рекламі повинний мати вищу інженерно-економічну, філологічну або художню освіту і досвід роботи в сфері реклами не менше одного року.

4. Менеджер по рекламі керується у своїй роботі чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями директора підприємства, Положенням про відділ маркетингу, розпорядженнями начальника відділу маркетингу і дійсної посадової інструкції.

II. Обов'язки

1. Визначення спільно з фахівцями з маркетингу і збуту продукції об'єктів реклами і сегментів ринку, на котрих необхідно рекламувати продукцію підприємства.

2. Вивчення технічних характеристик і економічних показників що випускається продукції і визначення спільно зі спеціалістами підприємства найбільше важливих її особливостей для проведення реклами.

3. Розробка стратегії реклами по кожному виді продукції і плану проведення рекламних заходів.

4. Визначення можливостей центральних і місцевих рекламних агентств і комбінатів торгової реклами і розробка пропозицій по притягненню їх до реклами продукції підприємства.

5. Організація реклами за допомогою засобів масової інформації (газет, телебачення, радіо). Організація і підготування статей, інформаційних матеріалів для часописів, газет, радіо. Підготування сценаріїв для кінорекламних роліків, фільмів.

6. Здійснення зовнішньої, світловий, прямої поштової реклами (планових і разових розсилань листів, бандеролей, посилок з інформаційними матеріалами).

7. Організація участі підприємства у всеукраїнських, регіональних, галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах. Підготування необхідних документів і матеріалів. Організація виставок, виставок-продажів на підприємстві.

8. Організація спільно зі спеціалістами підприємства демонстрації продукції в ході проведення оптових ярмарків, виставок-продажів.

9. Організація пропозицій по формуванню фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових видань (плакатів, буклетів, афіш, експрес-інформації).

10. Оснащення представників підприємства, що направляються на виставки, ярмарки, виставки-продажі рекламними проспектами й іншою рекламною документацією.

11. Забезпечення фірмового оформлення рекламних матеріалів і інструментарію досліджень ринку і попиту населення.

12. Підготування до висновку договорів із науково-дослідними, рекламними й іншими організаціями, трудових угод по проведенню реклами.

13. Упорядкування кошторису витрат на проведення рекламних заходів і здійснення контролю за її виконанням.

14. Визначення дієвості реклами, її впливи на збут продукції, інформованості споживачів про продукцію підприємства. Визначення ефективності реклами. Формування довіри до підприємства. Аналіз реклами інших підприємств у країні і за рубежем. Розробка пропозицій по удосконалюванню реклами.

15. Упорядкування звітності по здійсненню рекламних заходів.

III. Права

1. Жадати від керівників підрозділів підприємства надання інформації, необхідної для здійснення реклами.

2. Брати участь у нарадах із питань постачання на виробництво нових видів продукції, вивчення ринків збуту і попиту, організації реклами, дизайну продукції, упаковування, тари.

3. Брати участь у роботі ярмарків і виставок.

4. Підготовляти пропозиції по притягненню у встановленому порядку сторонніх організацій для реклами продукції.

IV. Відповідальність

Менеджер по рекламі відповідає за якість і своєчасність виконання покладених на нього дійсною посадовою інструкцією обов'язків.

СкачатиСкачати:Посадова інструкція менеджера по рекламі (реферат)


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Вплив умов середовища на організми. Проблеми сміття. Раціональне використання та охорона природних ресурсів ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ОРГ
 • Відпустки, їх види та порядок надання Поняття та види відпусток. Відпустки надаються з різною метою. На
 • Фінанси господарських суб'єктів (реферат)
 • Організація праці на енергетичному підприємстві ПЛАН Вступ 1. Поняття, зміст і завдання організації праці на енергетичному підприємс
 • РЕФЕРАТ на тему: Естетична культура юриста Вперше у науковий обіг термін "естетика" ввів (1750 р.) нім
 • АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІРјИЇ "АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР"ј на твори образотворчого мистецтвајИЇ "на твори образотворчого мистецтва"ј м.
 • АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КОЛМОГОРОВ (нар. 1903) Андрій Миколайович Колмогоров один з найвидатніших радянських математиків. Народився А. М
 • Системи документації (Реферат)
 • Розвиток української та зарубіжної культури в другій половині ХХ ст. (реферат)
 • Стилістичне використання синтаксичних засобів мови Порядок слів у простому реченні В українській мові порядок слів вважається вільним, тобто не і
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034082