Реферат Суть та ознаки досконалої конкуренції (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Суть та ознаки досконалої конкуренції (реферат)(№1) Ціни і випуск продукції за досконалої конкуренці

Отже, досконала конкуренція має свої особливості (риси чи ознаки), що дає можливість вважати її важливим інструментом мікроекономічного аналізу.

 1. Ціни і випуск продукції за досконалої конкуренції.

Особливість досконалої конкуренції полягає в тому, що окрема конкурентна фірма не може відчутно вплинути на ринкову ціну, встановити ціну вище, ніж ринкова, оскільки на ринку існує дуже велика кількість інших продавців-конкурентів і покупці можуть придбати необхідну кількість цієї продукції у інших продавців за ринковою ціною. Отже, виробник не має можливості впливати на ціну і обмежений у використанні цінових методів конкуренції.

Ринкова ціна формується на ринку під впливом попиту і пропозиції. При цьому потреби у контролі за цінами з боку держави, в умовах чистої конкуренції підприємство повинно уважно вивчити попит споживачів, можливі його коливання. Важливою проблемою є пристосування виробника до цін. В умовах досконалої конкуренції виробник добре знає, що ціна не залежить від обсягу його виробництва; пропонувати більш високу ціну марно, зменшити ціну - означає зменшити прибуток. Однак виробник знає, що однакова ринкова ціна не зумовлює однакову норму прибутку. Пристосування до ціни означає досягнення таких витрат виробництва, які б забезпечували норму прибутку не нижче, ніж у конкурентів. Це примушує виробників вишукувати перспективні шляхи розвитку цієї галузі виробництва.

З`ясуємо виробничу і цінову поведінку фірми в короткостроковому періоді часу. У короткостроковому періоді конкурентна фірма має незмінні виробничі потужності і максимізує свої прибутки або мінімізує збитки. Тобто, існує два підходи до визначення рівня виробництва, за якого конкурентна фірма максимізує свої прибуток або мінімізує збиток.

Перший передбачає порівняння загального виторгу (TR) і загальних витрат (TC). Ринкова ціна на продукт становить перед конкурентними виробниками три запитання: Чи варто взагалі виробляти? Якщо виробляти, то яку кількість? Чи принесе виробництво економічний прибуток? Короткі відповіді можна отримати з таблиці №1.

Таблиця №1: Визначення конкурентного обсягу виробництва в короткостроковому періоді.

Запитання Принципи порівняння

TR і TC

Принципи порівняння

МR і МC

Чи треба фірмі виробляти? Так, якщо TR > TC або TR < TC на величину, меншу за TFC Так, P > =AVC
Яка к-сть продукції повинна вироблятись, щоб максимізувати прибуток? Виробляти таку к-сть, коли пере-вищення TR над TC максимальне або, коли перевищення TC над TR мінімальне. При-чому це пере-вищення менше, ніж TFC Виробляти тоді, коли MR = P = MC
Чи принесе вироб-ництво економічний прибуток? Так, якщо TR > TC

ні, якщо TC > TR

Так, якщо P > ATC

ні, якщо ATC > P

Джерело: Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка /за ред. Панчишина С. : Львів: Просвіта, 1999. -Т. 2. - С. 240.

Отже, як бачимо правильна відповідь на запитання “Чи варто взагалі виробляти?” така: фірмі варто виробляти у короткостроковому періоді, якщо вона може: 1) одержати прибуток або 2) зменшити збитки порівняно з її постійними витратами. Правильна відповідь на друге запитання: “Скільки продукції виробляти?” така: у короткостроковому періоді фірмі варто виробляти обсяг продукції, за якого вона максимізує прибутки.

Розглянемо приклад, що ілюструє поведінку фірми в умовах досконалої конкуренції (таб. №2).

Таблиця №2: Обсяг виробництва фірми.

(за ціни: 1) - 131грн, 2) - 81грн, 3) - 71грн)

1)

Q


Загальні постійні витрати,

грн, TFC


Загальні

змінні

витрати,

грн,TVC


Загальні

витраті,

грн, TC


Загальний виторг ,

грн, TR


При-

буток,

грн, EP

2)

Загальний виторг ,

грн, TR


При-

буток,

грн, EP

3)

Загальний виторг ,

грн, TR


При-

буток,


СкачатиСкачати:Суть та ознаки досконалої конкуренції (реферат)(№1) Ціни і випуск продукції за досконалої конкуренці


Схожі реферати:
 • Податкова політика України (контрольна)
 • Типи споживачів стосовно ризику (на прикладі комерційних банків) (реферат)
 • Предмет Э завдання курсу. школи, напрямки і теорії в культурології Наприкінці ММ ст. почалося розмежування, уточнення та
 • Умови і принципи організації безготівкового платіжного обороту
 • Характерні риси бойового застосування артилерії в локальних війнах і збройних конфліктах сучасності Нез
 • ФОРМУВАННЯ @ВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НОВОГО ЧАСУ (МКЅЅ-МКЅЅЅ ст.) ПЛАН 1. Історичні умови та особливості розвитку культури у МКЅЅ-МКЅЅЅ ст.2. Революція в пр
 • Державне регулювання фінансового ринку Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що висока якість фінансових активів підвищує ефективність ринк
 • Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління. Поняття "соціальне управління" слу
 • Озон та життя
 • Особливості культурної еволюції Стародавнього Сходу (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.041901