Реферат Коран – священна книга мусульман (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Коран – священна книга мусульман (курсова)

Тема курсової роботи:

Корансвященна книга мусульман

Вступ

У багатьох релігіях світу маються книги, що шануються віруючими як священні. Сюжети священних книг («Веди» - в індусів, Авеста» - в зороастрійців, «Коран» – у мусульман, «Біблія» (Старий завіт) - в іудеїв, «Біблія», що включає крім «Старого завіту» «Новий завіт», - у християн), так і сюжети давньогрецьких міфів досі залишилися жити у віках, їх вплив на образотворче мистецтво і літературу, як колись, так і зараз, є безсумнівним, і не потребує доведення.

Вивчення початку людської культури, поглиблюється у сиву давнину найперших історичних епох. Саме цей час поклав початок її міфотворчості, що розвивалася протягом багатьох століть, а то й тисячоліть. У форму легенд, притч та міфів виливалася спроба людей переосмислити взаємовідносини між людиною та природою, спроба пояснити різні природні явища, та ін. Таким чином сформувалися різні біблійні, коранічні, величні легенди, міфи та притчі, тощо.

Біблійні, чи інші сказання, міфи Давньої Греції, мали неабиякий вплив на розвиток культури населення того часу.

В них містяться сказання про бога і про богів, їхніх вісниках, посланниках і пророках, розповіді про загробне царство, ангелів і чортів, раї і пеклі, про те, як і ким створені світ, земля, людина, тварини і рослини, установлені обряди і звичаї, визначені учинки віруючих, часом навіть перелічується, які з них похвальні, гідні нагороди - земної і загробної і які - засуджувані, переслідувані людськими і небесними законами.

Проповідники всіх релігій затверджують, що тільки книги їхньої віри правильні, божественні, боговдохновенні. Наука ж підходить до всіх цих книг однаково, об’єктивно, без упередженості. Так вона розглядає і Коран, що в перекладі з арабської мови означає «читання» - головну священну книгу мусульман і водночас є першою писемною пам’яткою арабської літератури, що відіграла надзвичайно велику роль у формуванні арабської літературної мови.

В даній роботі простежена історія виникнення ісламу та значення священної книги мусульман –«Корану».

Виникнення ісламу

Проблема виникнення релігії дуже важлива для повного розу­міння її суті і значення. Якщо ми хочемо досконало знати якесь явище чи річ, ми неодмінно поставимо питання: звідки, чому, як і коли вони виникли і, лише одержавши відповідь на запи­тання, ми здобудемо знання про це явище. Це стосується і релігії.

В цьому розділі я простежую виникнення третьої (найпізнішою за часом виникнення) світової релігії - іслам - мусульманство. Інтерес до цієї теми виник особисто в мене завдяки шкільній екскурсії до київської мечеті. Походження ісламу з’ясовано детальніше, ніж походження християн­ства та буддизму, бо воно майже від самого початку висвітлюється письмовими джерелами.

Це одна з найпоширеніших релігій: послідовників її налічується близько 800 мільйонів (за даними на 1985 р.), переважно в Північній Африці, Південне-Західній, Південній і Південно-Східній Азії. Іракомовні народи майже повніс­тю сповідують іслам, тюрко - та ірано мовні — в переваж­ній більшості; багато мусульман також серед північно-індійських народів; населення Індонезії ледь не все дотримується ісламу

Іслам зародився в Аравії в VII столітті нашої ери.

“Іслам” у перекладі з арабського означає покірність, “мусульманство” - (від арабського “муслім” ) – відданий Аллаху. За мусульманською традицією, засновни­ком ісламу був пророк Мухаммед—араб, що жив у Мецці; він нібито одержав від бога Аллаху низку «одкровень», записаних у священній книзі — Корані, і передав їх людям.

Посланець Аллаха.

Маулід – день народження пророка Мухаммеда – відмічається 12 числа місяця раби ал-аввай по місячному календарю. Це сталося в "рік слона", тобто в 570 р. Маулід співпадає з днем смерті Мухаммеда. Символічний збіг дат народження і смерті, тобто народження для вічного життя, був даний Мухаммеду Творцем в знак його особливої місії носія Прозріння, останнього, як прочитає іслам, Пророка в історії людства.

Згідно з переказами, народження Мухаммеда було передбачене пророками Ібрахимом (Авраамом), Ісмаїлом, Мусой (Моїсеєм) і Ісой (Ісусом Христом ). У цих "подвійних" іменах немає нічого дивного, оскільки іслам відноситься до так званих авраамічних релігій і мусульмани нарівні з іудеями і християнами шанують одних і тих же старозавітних пророків, а так само Ісуса Христа як одного з них.

Мухаммед був уродженцем Мекки, міста в західній частині Аравійського півострова, де давно осіло сильне плем'я курейш.

Жили в Мекке і іудаісти, і християни, а так само ханіфи аскети, благочестиві люди, що сповідали суворий принцип єдиного Бога. Пантеон язичницької Мекки складався з безлічі богів, один з яких носив ім'я Аллах.

Благополучний брак дав Мухаммеду забезпечене життя, що дозволяло мати досить вільного часу, який протягом багатьох років він присвячував релігійному шуканню. Духовне напруження, що спонукало Мухаммеда до роздумів про мету і значення життя, про основи світобудови, з роками все міцніло і, нарешті, оформилося в переконання, що саме він має дізнатися істинного Бога і виконати місію сповіщення одноплемінникам істинної віри.

Я не буду зупинятися на видіннях і прозріннях, що неодноразово сходили на Мухаммеда через обмеження роботи по об'єму, скажу тільки, що Мухаммед, подолавши невпевненість, все ж зважився на те, чого вимагав від нього Аллах: він став проповідувати Слово Боже.

Мухаммед зі схилу горба Сафа, криком, що звичайно попереджував городян про небезпеку, сповістив жителів Мекки про Слово Боже, що було низпослане йому. Він закликав відмовитися від поклоніння ідолам і звернутися до Аллаха, одного єдиного Бога. Ім'я Аллах є лише одним з позначень Бога, істинного ж Його імені не знає ніхто з мешканців.

Мухаммед оголосив, що інших богів просто не існує, а віруючі в них будуть покарані Аллахом. У світі все здійснюється по волі Аллаха. Він нагороджує за упокорювання і віру, карає за гординю і негідність. З кожного на суді у Аллаха спитається по його справах, і всім віддасться сповна.

Аллах продовжував посилати Мухаммеду нові знамення, роз'яснюючи, як мусульманам спілкуватися з іновірцями, як їм поводитися по відношенню до Пророка, як ділити військову здобич і успадковане майно. Були проголошені заборони на лихварство, азартні ігри, алкогольні напої, вживання в їжу свинини. Об'єднання людей, що Склалося навколо Мухаммеда скріплялося тепер не кровною спорідненістю, а загальною вірою, братством Духа. Доступ в умму (нову общину) був відкритий для всіх, хто приймав іслам і визнавав Мухаммеда як духовного і світського вождя. Таким чином, в свідомості мусульман з самого початку злилися релігія і політика, духовна і світська влада, віросповідання і морально-правові встановлення.

Віровчення ісламу

На час смерті Мухаммеда (632 р.) нове віровчення було ще зовсім не оформлене. Головні його положення можна віднайти в Корані, за всієї хао­тичності цієї книги. Пізніше їх розвинули мусульманські богослови.

Догматика ісламу дуже проста. Мусульманин повинен твердо вірити, що існує тільки один бог—Аллах; що Мухаммед був його посланцем-пророком;

що до нього бог посилав людям і інших пророків —це біблійні Адам, Ной, Авраам, Мойсей, християнський Ісус, але Мухам­мед вищий за них; що існують ангели і злі духи (джини), хоча ці останні, що перейшли в іслам з стародавніх рабських вірувань, не завжди злі, вони теж перебувають під владою бога і виконують його волю; що в останній день світу мертві воскреснуть і всі отримають відплату за свої справи: праведні, котрі шанують бога, - насолоджувати­муться в раю, грішні й невірні - горітимуть у пеклі; нарешті, що існує божественне визначення, бо Аллах кожній людині наперед визначив її долю.

Аллах зображується в Корані як істота із суто людськими мораль - ними якостями, але в найвищому ступені. Він то гнівається на людей, то прощає їх; одних любить, інших ненавидить.

Як іудейський і християн­ський боги, Аллах без жодної розумної причини наперед прирік одних людей на праведне життя і майбутнє блаженство, інших —на беззаконня і загробні муки... А втім у Корані, як і в Євангеліях, бог багатократно іме­нується ласкавим, милосердним.

Найважливіша ж якість Аллаха—це його безмежні могутність і велич. Тому й найважливіша догматична і моральна вимога в Корані — це вимога повної, безумовної покори людини волі Ал­лаха.

Основна частина

Коран - «книга книг» ісламу

Коран — головна священна книга мусульман, як П’ятикнижжя Мойсеєве для євреїв, Євангелія для християн. Для вивчення раннього ісламу Коран — найважливіше джерело.

Сам Мухаммед нічого не писав: він був, очевидно, не письменним. Залишилися окремі записи його вислов­лювань і повчань, зроблені в різний час. Мухаммедові приписуються тексти і ранішого часу, і пізніші.

Із цих записів було зроблено близько 650 р. звід, що отримав назву «Коран» Qur'an, що в перекладі з арабського означає читати вголос речитативом, декламувати.


СкачатиСкачати:Коран – священна книга мусульман (курсова)


Схожі реферати:
 • Договір на брокерське обслуговування м. Київ
 • Зародження реформації. віросповідна сутність протестантизму Кінець XV - перша половина XVII cт. — перел
 • Виникнення і загальне поняття "міжнародна економіка" (реферат)
 • Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні пристрої Стартер слугує для пуску двигуна й становит
 • Відповідальність батьків за здоров'я своїх дітей (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПЛАН Вступ 1. Основні джерела забруднення земель 2. Наслідки забр
 • Президент i Верховна Рада України в контекстi закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв" (реферат)
 • Знаходження екстремуму функції від багатьох змінних (реферат)
 • Вiйна - найбiльше з лих I виростають поколiння,Котрi не чули тишини.О, найстрашнiше з лiточисленьВiйна - вiйною - до вiй
 • Родючість Aрунту РОДЮЧІСТЬ @РУНТУ Основою сільськогосподарського виробництва є грунт (земля). Поліпшення його культурного стану - одна із найважливіших
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.056827