Реферат Право. Поняття та особливості цивільного права України (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Право. Поняття та особливості цивільного права України (курс

Реферат на тему:

Редактор формул

Основні відомості про редактор формул

Редактор формул, що використовується з застосуваннями компанії Microsoft, є спеціальною версією редактора формул MathType, створеного компанією Design Science, Inc.

За допомогою редактора формул можна утворювати складні математичні вирази, вибираючи символи з панелі інструментів та, вводячи змінні та числа. При утворенні формул розмір шрифтів, інтервали та формати автоматично регулюються для збереження відповідності математичних типів. Змінювати форматування можна й у процесі роботи. Існує також можливість перевизначати автоматичні стилі.

Нижче наводиться приклад математичного виразу, що підготовлений у редакторі формул.

Виклик редактора формул

Щоб викликати редактор формул, виконайте одну з наступних процедур.

 • Виберіть команду «Объект...» у меню «Вставка» та у полі «Тип объекта» вкладки «Создание» виберіть «Microsoft Equation 2.0».
 • Ви можете, використовуючи команду «Настройка...» у меню «Сервис», помістити на стандартну панель інструментів кнопку , за допомогою якої редактор формул буде викликаний відразу.
 • Якщо вам необхідно редагувати готову формулу, просто двічі натисніть на ній кнопкою миші.
 • Виділіть формулу та виберіть команду «Объект Формула» у меню «Правка», а потім виконайте підкоманду «Открыть».
 • Запустіть редактор формул як окреме застосування.

В залежності від обраних дій на екрані з’явиться вікно формули, панель інструментів формули та/або вікно редактора формул:

Команди меню редактора формул

Ці команди повністю доступні у вікні редактора формул. Але навіть, коли вікно редактора формул не з’являється, більшість із них доступна через головне меню Word’а. Зауважимо, що останнє докорінним чином змінюється.

Вставка математичних символів у формулу

Для вставки в формулу математичних символів використовується верхній ряд кнопок панелі інструментів редактора формул. За допомогою цих кнопок можна вставити в формулу більше ніж 150 математичних символів.

Вставка символів відношень у формулу

Вставка пропусків та трьох крапок у формулу

Застосування надсимвольних елементів у формулі

Вставка операторів у формулу

Вставка стрілок у формулу

Вставка логічних символів у формулу

Вставка символів теорії множин у формулу

Вставка різних символів у формулу

Вставка малих грецьких літер у формулу

Вставка великих грецьких літер у формулу

Вставка математичних шаблонів у формулу

Кнопки в нижньому ряді панелі інструментів редактора формул призначені для вставки у формулу математичних шаблонів таких, як дроби, радикали, суми, інтеграли, добутки та різні види дужок.

Вставка у формулу шаблонів роздільників

Вставка у формулу шаблонів дробів та радикалів

Утворення у формулі верхніх та нижніх індексів

Утворення сум у формулі

Вставка інтеграла у формулу

Утворення математичних виразів із рискою зверху та знизу

Утворення стрілок із текстом у формулі

Вставка добутків та шаблонів теорії множин у формулу

Вставка шаблонів матриць у формулу

Утворення та зміна формул

Утворення формули

Формулу в редакторі формул можна утворити за допомогою вибору шаблонів та символів на панелі інструментів та введення чисел та змінних у відведені для цього місця. При утворенні формул розмір шрифтів, інтервали та формати автоматично регулюються.

 1. Виконайте одну з наступних дій:
 2. Виберіть шаблон із нижнього ряду панелі інструментів і заповніть поля.
 3. Виберіть символ із верхнього ряду панелі інструментів.
 4. Уведіть потрібний текст.
 5. Після утворення формули встановіть покажчик зовні вікна формули та натисніть кнопку миші для повернення в документ.

Видалення елементів із формули


СкачатиСкачати:Право. Поняття та особливості цивільного права України (курс


Схожі реферати:
 • КУРСОВА РОБОТА З курсу: Цифрова схемотехніка На тему Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки Рефер
 • Фінляндія (економіко-географічна х-ка) (реферат)
 • Вимоги санітарії та гігієни (реферат)
 • Культурний тезаурус як важлива частина ключової культурної компетенції майбутніх учителів З переходом у ХХІ с
 • Ринкова пропозиція та її еластичність (курсова)
 • Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.) (дипломна)
 • Про педагогічну майстерність викладача вищого навчального закладу (реферат)
 • “Рослинність і світові релігії” У кожній релігії є міфи та легенди, які пов’язані з наявністю тієї чи
 • Методологічні основи інвестування У широкому аспекті під інвестуванням розуміють процес "витрачання коштів сьогодні з метою отримання ще більшої сум
 • Архітектурні взаємозв'язки України з Росією
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032712