Реферат Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків (дипломна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків

Система управління базами даних FoxPro.

Під базою даних розуміють певним способом організовану сукупність даних, які відображають стан об’єктів певної предметної області і зв’язки між ними. В основі такої організації лежить певна структура.

Для того щоб декілька користувачів могли працювати з базами даних використовують СУБД.

СУБД – це набір програм які забезпечують роботу з базами даних. В основі кожної СУБД лежить певна мова.

Кожна СУБД повинна розв’язувати такі задачі:

 1. Створення баз даних – для цього необхідно визначити які дані будуть зберігатися і якого вони типу, потрібно описати структуру бази даних, тобто зв’язки між її елементами. Все це заноситься в пам’ять і СУБД звертається до цієї інформації по мірі необхідності.
 2. Ввід даних в пам’ять – здійснюється контроль за вводом СУБД, вона керує розміщенням даних у пам’яті.
 3. Експлуатація бази даних – користувач може обновити базу даних, добавити чи вилучити, вибрати з бази даних необхідну інформацію.
 4. Захист даних – він необхідний у випадку раптового виключення живлення і якщо декілька користувачів одночасно здійснюють доступ до даних.
 5. Обробка даних – найчасті це сортування діних, математична обробка даних, об’єднання даних.
 6. Вивід даних на екран або тверді копії.

Розрізняють логічну і фізичну організацію даних.

Фізична рганізація даних – це реальний спосіб збереження даних.

Логічна організація даних – вказує на те як дані представляються програмісту чи користувачеві.

Перетворення організацій даних здійснюється програмним забезпеченням.

Фізичні організації даних можуть відповідати декільком логічним.

База даних складається з даних і зв’язків між ними, тобто структури.

Існують 3 типи структур даних:

 1. Деревовидна(ієрархічна) – її зручно використовувати при опису даних про родовід від одного предка.
 1. Сітьова – використовується для задання даних про родовід від двох предків.

 1. Реляційні структури – дані організовуються в двовимірних таблицях.

В сучасних СУБД використовується реляційна структура. Ця конструкція була запропонована в 1970 році Коддом. Він показав що представлення даних з допомогою ієрархічної чи сітєвої структури може бути зведена до реляційної структури.

Реляційні структури повинні задовільняти такі вимоги:

 1. Кожен елемент таблиці це один елемент даних.
 2. Всі стовпці в таблиці однорідні.
 3. Всім стовпцям одночасно присвоюється ім’я.
 4. В таблиці нема двох однакових рядків.
 5. В операціях з таблиці рядки і стовпці можуть переглядатися в довільному порядку.

Перші СУБД почали виникати в 70-х роках. На даний час існують різні СУБД: dBase, FoxBase, FoxPro і т.д.

На даний час найчастіше використовуються СУБД FoxPro і Access.

СУБД FoxPro.

СУБД FoxPro – це реляційна СУБД. При роботі в СУБД FoxPro користувач може працювати в інтеративному і програмному режимах. В памяті зберігаються бази даних і змінні які можуть бути записані у файлах.

Дані і файли FoxPro

 1. Типи даних. У FoxPro є шість типів даних
  • символьний character
  • числовий numeric
  • логічний logical
  • тип дата date
  • тип приміток memo
  • з плавючою крапкою float

Символьний тип містить букви, цифри, службові знаки. Максимальна довжина 264 знаки.

Числові – цифри, крапку, знак.

Дані логічного типу складаються з однієї букви T або F(y/n).

Тип дата містить стандартну довжину вісім знаків.

Дані типу memo можуть містити довільні букви, цифри, знаки, спеціальні символи. Довжина залежить від обєму дискової памяті.

 1. Змінні памяті. Імена імінних повинні включати до десяти букв, цифр або символів. Причому перший символ повинен бути буквою. Змінні в пам’яті можуть бути всіх типів крім типу memo. Тип змінної визначається значенням, яке туди заноситься, і описувати не потрібно. Якщо змінні не організовані у .mem файлу, то при виході з FoxPro знищуються.
 2. Типи файлів. Кожен файл має своє розширення в залежності від типу. Команда по якій створюється файл присвоює йому розширення по замовчуванню, тоді розширення вказувати не обов’язково, але програміст може задавати своє розширення, тоді його потрібно вказувати кожен раз при використанні файла.
  • Файли баз даних мають розширення .dbf
  • Поля типу memo - .fpt
  • При роботі з базою даних система створює файли підтримки з розширенням .bak
  • При сортуванні бази даних зі створенням індексних файлів їх розширення .idx або .cdx
  • Програмні файли - .prg
  • Відкомпільовані файли - .txt

Для форматованого виводу файлів використовують форматні файли з розширенням .fmt

При створенні звітів створюються файли .frx

  • Змінні пам’яті зберігаються в пам’яті з розширенням .mem

Для того щоб завантажити FoxPro потрібно щоб на диску були всі необхідні програми для роботи СУБД, тоді запуск програми здійснити з допомогою файла FoxProl.exe

Робота СУБД FoxPro в програмному режимі

Мова FoxPro. Робочі області. Програмні файли.

Структура команд FoxPro: <Ключове слово> [<діапазон дії>] [<список виразів>] [<умова виконання >] [<обмеження>]

[...] – на обовязкові параметри

<...> - вони не записуються, а замість них вставляються конкретні слова, або знаки.

.../... – одне зслів до чи після риски повинно входити в команду обов’язково.

? – якщо він наявний то система видає діалог для здійснення необхідні вибори.

ключове слово – це дієслово англійською мовою яке визначає ім’я команди. Ключові слова система розпізнає по першим чотирьох літерам.

діапазон дії – вказує на записи на які повинна діяти команда: All, Next n, Rest, Record n.

список виразів – це ті поля на які діє команда. Розрізняють такі позначення: < вираз C> - вираз символьного типу; <вираз N > - вираз числового типу; <вираз L> - вираз логічного типу; <вираз D> - вираз типу дата.

Умова виконання – For<вираз L>.

Обмеження – While <вираз L>.

Вирази можуть складатися з констант, змінних, полів і відповідних знаків операцій. Константи типу дата мають вигляд {12/01/99}. Логічні константи .T. .F. символьна константа береться в лапки.

Арифметичні операції +, -, *, /, **.

Логічні операції .Not., .And. .Or.

Знаки порівняння <, >, <=, >=, =, #.

СУБД містить великий набір арифметичних та символьних функцій.

Бази даних можна відкривати в декількох робочих областях. Робочі області цифрами, або буквими, або псевдонімом відкритої в роьочій області бази даних. В будьякий момент часу активною є лише одна робоча область. Щоб перейти в іншу роьочу область задається команда Select з номером, або відповідною буквою чи псевдонімом робочої області.


СкачатиСкачати:Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків


Схожі реферати:
 • Реферат з психології «Увага» Увага Увага- це спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у дан
 • Облік операцій з перевезення вантажів та пасажирських перевезень Залежно від того, чи автомобільні перевезення здійснюються спеціалізованою транспорт
 • Діалог Україна-Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Культура Стародавнього @гипту
 • 1. Психологія чуттєвого пізнання. Відчуття та сприймання. 2. Характеристика основних напрямків юридичної психології (контрольна)
 • Вивчення проблем трудової конфліктності на підприємствах У 1995-1998 pp. Л.В.Беззубко провів низку вибі
 • ТАДЖ-МАХАЛ В АКРІ
 • Система злочинів у КК України (курсова)
 • Культура стародавнього сходу (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.043585