Реферат Займенник (Das pronomen) (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Займенник (Das pronomen) (реферат)

ЗАЙМЕННИК

(DAS PRONOMEN)

Загальні відомості

1.У німецькій мові є такі займенники:


Особові займенники: ich (я), du (ти) та ін. Присвійній займенники: mein (мій), dein (твій) та ін. Зворотний займенник sich (-ся)
Безособовий займенник es (не перекладається) З а й м е н н и к и Вказівні займенники: dieser, -e, -es, (цей, -я, -е), jener, -e, -es (той, та, те) та ін.

Неозначені і заперечні займенники: kein(ніякий) та ін. Відносні займенники: der, die, das (який, -а, -а) Питальні займенники: wer? (хто?), was? (що?) та ін.

Займенники можуть виступати в ролі іменника або прикметника і залежно від цього бувають у реченні підметом, додаток, предикативом або означенням.

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

(PERSONALPRONOMEN)

2.До особових займенників належать:

ich – я wir - ми

du - ти ihr - ви

er - він sie - вони

sie - вона Sie – Ви (форма ввічливого звертання)

er – воно

Особові займенники відмінюються так:

Відмінок Однина Множина
1-а особа 2-а особа 1-а особа 2-а особа
Nom.

Dat.

Akk.

ich – я

mir

mich

du – ти

dir - тобі

dich - тебе

wir – ми

uns - нам

uns - нас

ihr – ви

euch - вам

euch - вас

Відмінок Однина Множина всіх трьох родів
3-я особа
Чоловічий рід Жіночий рід
Nom.

Dat.

Akk.

er – він

ihm - йому

ihn - його

es – воно

ihm - йому

es - його

sie – вона

ihr – їй

sie - її

sie – вони

ihnen - їм

sie - їх

Відмінок Форма ввічливого звертання
Nom.

Dat.

Akk.

sie – Ви

ihnen – Вам

sie – Вас

Примітка. В таблиці нема родового відмінка особових займенників, бо ці форми в сучасній німецькій мові майже не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення. Особливо це стосується займенника sie.


СкачатиСкачати:Займенник (Das pronomen) (реферат)


Схожі реферати:
 • Рівненська область – економічний потенціал району
 • Порівняльна характеристика стратегії розвитку освіти в різних регіонах світу (реферат)
 • Реферат з етноботаніки на тему: Звичаї нашого народу і рослинність. Літні обряди Календарна обрядовість найсуттєвішу
 • Реферат з хімії на тему: Цинк і його сполуки Цинк і його сполуки (окис, хлорид, сульфат і ін.). Знаходять широке застосування в гальванопластиці,
 • ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Здійснення і захист цивільних прав ЗМІСТ ј ИГЇ Рo "1-2" јВступ Глава 1. Зміст і здійсненн
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки
 • Експедитор - основний учасник транспортних перевезень Уявлення про експедитора як про людину з купою паперів, що сидить
 • Механізм кредитування банками України (реферат)
 • Організація спрощеної системи обліку і звітності (реферат)
 • Світова торгівля та міжнародна економічна інтеграція (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.029849