Реферат Займенник (Das pronomen) (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Займенник (Das pronomen) (реферат)

ЗАЙМЕННИК

(DAS PRONOMEN)

Загальні відомості

1.У німецькій мові є такі займенники:


Особові займенники: ich (я), du (ти) та ін. Присвійній займенники: mein (мій), dein (твій) та ін. Зворотний займенник sich (-ся)
Безособовий займенник es (не перекладається) З а й м е н н и к и Вказівні займенники: dieser, -e, -es, (цей, -я, -е), jener, -e, -es (той, та, те) та ін.

Неозначені і заперечні займенники: kein(ніякий) та ін. Відносні займенники: der, die, das (який, -а, -а) Питальні займенники: wer? (хто?), was? (що?) та ін.

Займенники можуть виступати в ролі іменника або прикметника і залежно від цього бувають у реченні підметом, додаток, предикативом або означенням.

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

(PERSONALPRONOMEN)

2.До особових займенників належать:

ich – я wir - ми

du - ти ihr - ви

er - він sie - вони

sie - вона Sie – Ви (форма ввічливого звертання)

er – воно

Особові займенники відмінюються так:

Відмінок Однина Множина
1-а особа 2-а особа 1-а особа 2-а особа
Nom.

Dat.

Akk.

ich – я

mir

mich

du – ти

dir - тобі

dich - тебе

wir – ми

uns - нам

uns - нас

ihr – ви

euch - вам

euch - вас

Відмінок Однина Множина всіх трьох родів
3-я особа
Чоловічий рід Жіночий рід
Nom.

Dat.

Akk.

er – він

ihm - йому

ihn - його

es – воно

ihm - йому

es - його

sie – вона

ihr – їй

sie - її

sie – вони

ihnen - їм

sie - їх

Відмінок Форма ввічливого звертання
Nom.

Dat.

Akk.

sie – Ви

ihnen – Вам

sie – Вас

Примітка. В таблиці нема родового відмінка особових займенників, бо ці форми в сучасній німецькій мові майже не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення. Особливо це стосується займенника sie.


СкачатиСкачати:Займенник (Das pronomen) (реферат)


Схожі реферати:
 • Курсова робота Суть бюджетної системи, державні доходи та витрати, податки, дефіцит бюджету та державний борг України. Зміст Вступ...
 • Роль учителя в підготовці до кооперативного навчання (реферат)
 • Проблема реконструкції наукового знання (реферат)
 • Тема "Персонал" (задачі, розв'язок, тести)
 • Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби Щоб сформувати у себ
 • Біологічна продуктивність біоценозів ПЛАН 1. Поняття біологічної продуктивності 2. Головні ознаки біологічної продуктивності біоценозів С
 • Предмет, методи, завдання загальної і медичної психології (реферат)
 • Роль іноземної мови в загальній концепції підготовки сучасного фахівця   Завдяки останнім досягненням у процесі об'єднання @вропи
 • Загальна характеристика ділових листів Лист це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією. Службові листи належать до
 • Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031476