Реферат Praesens indicativi activi et passivi. Praesens conjunctivi activi et passive (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Praesens indicativi activi et passivi. Praesens conjunctivi
 1. Praesens indicativi activi et passivi.
 2. Praesens conjunctivi activi et passive.
 3. Вживання стандартних рецептурних формул.

1. Латинське дієслово в теперішньому часі дійсного способу змінюється за особами і числами. Теперішній час утворюється за допомогою особових закінчень, які додають до основи дієслова.

Особові закінчення дієслова

Activum
Passivum
Sing. 1 oc. – o (m)

2 oc. – s

3 oc. - t


Sing. 1 oc. – or

2 oc. – ris

3 oc. - tur

Plur. 1 oc. – mus

2 oc. – tis

3 oc. – nt

(для І, ІІ дієвідмін)

-u-nt

(для ІІІ, IV дієвідмін)


Plur. 1 oc. – mur

2 oc. – mini

3 oc. – ntur

(для І, ІІ дієвідмін)

-u-ntur

(для ІІІ і IV дієвідмін)

Особливості відмінювання дієслів

1. В 1 дієвідміні в 1-й особі однини в активній і пасивній формі головний основи -а- зливається з особовим закінченням -о і -or.

cura + o = curo – я лікую, cura + or = curor – мене лікують.

2. В ІІІ дієвідміні в 2-й і 3-й особах однини, 1-й і 2-й множини між основою і закінченням вставляється головний і, а перед r в пасивній формі – е.

3. Особові займенники як підмети при дієсловах не вживаються:

curat – він лікує, dividunt – вони розділяють.

Словникова форма дієслова

У латинському словнику дієслова записуються в двох формах: в 1-й особі однини теперішнього часу дійсного способу і в неозначеній формі, яка пишеться скорочено (суфікс – re з попередньою голосною основи).

Наприклад: video, ere – бачити, дивитись

tero, ere – розтирати.

Зразки відмінювання дієслів

Активний стан

Дієвідміна
І ІІ ІІІ IV
Число dare – давати videre – бачити dividere – розділяти audire – слухати
Singularis do - я даю video – я бачу divid-o – я розділяю audi-o – я слухаю
da-s – ти даєш vide-s – ти бачиш divid-i-s – ти розділяєш audi-s – ти слухаєш
da-t – він дає vide-t – він бачить divid-i-t – він розділяє audi-t – він слухає
Pluralis da-mus – ми даєм vide-mus – ми бачимо divid-i-mus – ми розділяєм audi-mus – ми слухаєм
da-tis – ви даєте vide-tis – ви бачите divid-i-tis – ви розділяєте audi-tis – ви слухаєте
da-nt – вони дають vide-nt – вони бачать divid-u-nt – вони розділяють audi-u-nt – вони слухають
Пасивний стан

Дієвідміна
І ІІ ІІІ IV
Число dare – давати videre – бачити dividere – розділяти audire – слухати
Singularis dor – я даюсь,

мене дають

vide-or – мене бачать divid-or - мене розділяють audi-or – мене слухають
da-ris – тебе дають vide-ris – тебе бачать divid-e-ris – тебе розділяють audi-ris - тебе слухають
da-tur – його дають vide-tur – його бачать divid-i-tur – його розділяють audi-tur – його слухають
Pluralis da-mur – нас дають vide-mur – нас бачать divid-i-mur – нас розділяють audi-mur - нас слухають
da-mini – вас дають vide-mini – нас бачать divid-i-mini – все розділяють audi-mini – вас слухають
da-ntur – їх дають vide-ntur – їх бачать divid-u-ntur – їх розділяють audi-u-ntur – їх слухають

Допоміжне дієслово бути – esse

Це дієслово в латинській мові виконує функцію простого присудка або зв’язки при складеному присудку. Наприклад:

Aurum metallum est. – Золото – метал.

Medicus est. – Він лікар.

Відмінювання дієслова esse в Praesens indicativi.

Singlaris
Pluralis
sum – я є
sumus – ми є
es – ти є
estis – ви є
est – він, вона, воно є
sunt – вони є

2. Форми умовного способу теперішнього часу активного і пасивного станів широко застосовуються в рецептурі. Praesens conjunetivi active et passive дієслів І дієвідміни утворюється за допомогою заміни кінцевого голосного основи а на е і приєднання особових закінчень активного або пасивного стану. У всіх дієвідмінах в 1-й особі однини в активному стані особовим закінченням виступає приголосний m, а в пасивному станы – приголосний r.

Praesens conjunet дієслів ІІ, ІІІ і IV дієвідмін утворюється за допомогою приєднання до дієслівної основи суфікса а і додавання особових закінчень активного або пасивного стану. Отже, характерною ознакою Praesens conjunet в І дієвідміні є голосний е, а в інших дієвідмінах – голосний а.

Зразки відмінювання дієслів в умовному способі в 3-й особі однини і множини.

Infinitivus Activum Переклад Passivum Переклад
І дієвідміна

signare

signe-t

signe-nt

Нехай він позначає
СкачатиСкачати:Praesens indicativi activi et passivi. Praesens conjunctivi


Схожі реферати:
 • Озброєння школярів знаннями, формування переконань (реферат)
 • Текстовий процесор Microsoft Word (дипломна)
 • РЕФЕРАТ на тему: Життя і досягнення Роберта Коха   Майже водночас з відкриттям Л. Пастера з'явилися відомі праці видатного німецького мікроб
 • Нестандартний погляд на органiзацiю влади в Українi (реферат)
 • Сутність Фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку Підприємства, які працюють в умовах ринку, несуть повну відповідаль
 • Складносурядні речення з часовими семантичними відношеннями(реферат)
 • Індустріальна економіка та економіка, основана на знаннях: основні відмінності   Нові інформаційно комунікацій
 • Основні засади зовнішньоекономічної політики України (реферат)
 • Замiтка в газету. Вчителько моя Слова "вчителька моя" викликають в свiдомостi бiльшостi людей образ немолодої, радше лiт
 • Режим робочого часу Розподіл норми робочого часу протягом конкретного календарного періоду називається режимом робочого
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034201