Реферат Поняття кредитної системи Кредитна система це сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові капітали, доходи і заощадження


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Поняття кредитної системи Кредитна система це сукупність кр

Реферат на тему:

Поняття кредитної системи

Кредитна система — це сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові капітали, доходи і заощадження юридичних і фізичних осіб і надають їх у позичку позичальникам — підприємствам, уряду, особам.

Структуру кредитно-фінансових інститутів, з яких складається кредитна система, подано на рис. 6.

Рис. 6. Структура кредитної системи

Серед найважливіших процесів, що відбуваються у кредитній системі, можна виокремити такі:

• концентрація і централізація банківського капіталу (невеликі банки неспроможні надати необхідні кредити суб'єктам господарювання;

• наявність певної конкуренції між кредитними інститутами;

• інтеграція діяльності банків, зумовлена потребою обслуговування міжнародних розрахунків;

• перехід банківських установ до системи електронних розрахунків у країні та за її межами;

• кореспондентські відносини (договірні відносини між банками з метою взаємного виконання операцій).

Основним кредитним інститутом у суспільстві є банки. Вони діють водночас і як покупці, і як продавці тимчасово вільних грошових коштів, що існують у суспільстві. Банки здійснюють активні та пасивні операції.

Активні операції банків — це операції, за допомогою яких банки розміщують власний і залучений капітал. До них належать кредитні операції та банківські інвестиції.

Кредитні операції банків — це надання і погашення позичок.

Банківські кредити класифікують за певними ознаками.

1. За строками користування:

• короткострокові (до одного року);

• середньострокові (до трьох років);

• довгострокові (понад три роки).

Строк кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту і відсотків за його користування.

Короткострокові кредити надаються підприємствам у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва й обігу, не забезпеченими надходженнями коштів у відповідному періоді.

Середньострокові кредити надаються підприємствам на оплату обладнання, поточні витрати, фінансування капітальних вкладень.

Довгострокові кредити надаються для формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення діючих основних фондів.

2. За забезпеченням:

• забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

• гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

• з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);

• незабезпечені (бланкові).

3. За ступенем ризику:

• стандартні;

• з підвищеним ризиком.

4. За способом надання:

• одноразові;

• відповідно до відкритої кредитної лінії;

• гарантійні (з наперед обумовленою датою надання, у разі потреби, із стягненням комісії за зобов'язання).

5. За строками погашення:

• одночасно;

• у розстрочку;

• достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичальника);


СкачатиСкачати: Поняття кредитної системи Кредитна система це сукупність кр


Схожі реферати:
 • Гарантії на експлуатацію Здача і приймання робіт. Після виконання всіх робіт підрядчик здає об'єкт замовнику в гарантійну експлуатацію. У процесі зд
 • "Хотiв би жити знов у горах..." (за поезiєю Джорджа Байрона) Так написав великий англiйський поет Джордж Байрон. Аристок
 • Конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в Україні Вступ Питання влади з найдавніших часів були у центрі ува
 • Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону. Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу вчинення злочин
 • Характеристика й обробка коренеплодів. Коренеплоди — це овочі, в яких їстівний потовщений стрижневий ко
 • ВЗагальна характеристика елементів головної підгрупи iii групи (реферат)
 • Добрива (творча робота)
 • Характеристика складу і структури видатків зведеного державного бюджету україни. фактори, що впливають на їх зміну (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Мистецтво одягатися по-діловому ПЛАН Вступ 1. Значення одягу в ділових стосунках 2. Діловий о
 • Щеплення рослин та його біологічне значення. Основні засоби щеплення рослин (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033944