Реферат Природа грошей (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Природа грошей (реферат)

ТЕМА. ПРИРОДА ГРОШЕЙ.

Гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.

Монета - це зливки металу: форму, вагу і пробу яких засвідчує держава своїм штемпелем.

Білонна монета – це розмінна монета, яка карбується з недорогоцінного металу.

Паперові (бюджетні) гроші - це нерозмінні на метал знаки вартості, випущені державою(казначейством) в обіг для покриття своїх витрат, наділені примусовим курсом і замінюють товарні гроші в їхній функції засобу обігу і платежу.

Кредитні гроші - це неповноцінні знаки вартості, які виникли і функціонують на основі кредитних відносин.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов′язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя.

Банкнота - в самому широкому розумінні є простим векселем емісійного банку.

Характерні ознаки “класичної” банкноти :

 1. випуск її емісійним банком замість комерційних векселів;
 2. обов′язковий обмін на золото за першою вимогою власників;
 3. подвійне забезпечення: золоте (золотим запасом банку) і товарне (комерційними векселями, що знаходяться в портфелі банку).

Основні канали емісії сучасних банкнот:

 • банківськек кредитування господарських суб′єктів, котрі забезпечують зв′язок грошового обігу з динамікою суспільного відтворення;
 • банківське кредитування держави, коли банкноти емітуються взамін державних боргови зобов′язань.

Чек - документ, який містить безумовний наказ власника поточного рахунку (чекодавця) банку про виплату вказаної в ньому суми грошей певній особі або пред′явнику (чекодержателеві).

Кредитна картка - як засіб платежу, що заміняє гроші готівкою і чеки, дає власнику можливість отримати в банку короткострокову позику.

Депозитні гроші - це також неповноцінні знаки вартості, але на відміну від готівкових не мають речового виразу й існують лише у вигляді депозитів на рахунках у банках - “абстрактні гроші”.

Електронні гроші - абстрактна (умовна) назва кредитних грошових коштів, які використовуються їх власниками на основі електронної системи банківських послуг.

Функції грошей

Міра вартості Служить еквівалентом вартості всіх товарів.
Засіб обігу Служить посередником при обміні, стимулюють обмін товарів.
Засіб утворення скарбів (нагромадження) Виступають як резерв багатства, регулюють грошовий обіг.
Засіб платежу Забезпечують погашення боргових зобов′язань.
Світові гроші Виступають як:

 • міжнародний засіб платежу;
 • загальний купівельний засіб;
 • сприяють матеріалізації багатства.

Грошова одиниця - встановлений в законодавчому порядку грошовий знак, який служить для вимірювання та відбиття цін всіх товарів.

Масштаб цін – це вагова кількість монетарного товару (золота чи срібла), яка законодавчо визнавалась за грошову одиницю.

Купівельна спроможність або реальна вартість грошей - це кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю.

Резервні (ключові ) валюти: долар США, марка ФРН, фунт стерлінгів Англії, франк Франції, ієна Японії та інші.

Міжнародні колективні валюти - СДР, ЕКЮ, ЄВРО та інші.

СДР - спеціальні права запозичення в Міжнародному валютному фонді (МВФ).1970р.

Європейська валютна одиниця (ЕКЮ) - умовна міжнародна рахункова одиниця країн-членів ЄЕС; створена в 1979 р.

СкачатиСкачати:Природа грошей (реферат)


Схожі реферати:
 • Облік і аудит. Надходження, оприбуткування і облік матеріальних цінностей (курсова)
 • Грубе порушення угоди про працю. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку 1.
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Об єктивно-ідеалістична концепція політики Г.Гегеля. Демократичний політичний режим ПЛАН Об єктивно-іде
 • Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації (контрольна)
 • Драматизація казки Наталі Забіли "Про півника та курочку і про хитру лисичку" (реферат)
 • Основи організації біржі і біржових операцій (реферат)
 • Сценарій Зустріч з театром (для дошкільнят) Програмовий зміст: Мета: Навчати дітей будувати різні форми діалогу під ч
 • Проблеми регулювання ЗЕД (реферат)
 • Шведська мова (загальна інформація) Шведська мова - державна мова Швеції. Вона є рідною для 90% населення країни, тобто для більш ніж
 • Криза людського духу (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.051746