Реферат Загальна характеристика України (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Загальна характеристика України (реферат)

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Загальна характеристика України

Україна – держава, розташована в центральній частині Європи, одна з найбільших на континенті. Її площа становить 603,7 тис. кв. км. За територією та населенням Україну можна порівняти з Францією. Її сусіди: Білорусь, Росія, Угорщина, Румунія, Молдова, Польща та Словаччина. На півдні країна омивається Чорним і Азовським морями. Через води Чорного моря межує з Туреччиною, Болгарією та Грузією.

Населення України становить близько 48,4 млн жителів, у тому числі міське – 68 %, сільське – 32%. Середня густота населення – 81 житель на 1 кв. км. У країні, окрім українців, проживають представники більше 110 етнічних груп. Українці – 73% населення, росіян – 22%. Євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, греки та інші становять 5%. Українську мову вважають рідною 66%, російську – 31% населення.

Україна - багатоконфесійна держава. Здавна традиційним релігійним вченням є православ’я. На релігійне життя країни впливають три православні церковні інституції, греко-католицька та римо-католицька церкви. Протестанти, іудеї та мусульмани становлять 5% від загальної кількості віруючих.

На політичній карті світу Україна як демократична правова держава з’явилась у 1991 році. Державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Найвищу юридичну силу має Конституція України. Основним Законом визначається та гарантується місцеве самоврядування.

Україна - президентсько-парламентська республікою. Єдиним органом законодавчої влади є парламент – Верховна Рада України, конституційний склад якої – чотириста п’ятдесят народних депутатів. Президент наділяється повноваженнями глави держави, виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції , громадянських прав і свобод.

Вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою.

Судову владу в Україні здійснюють виключно суди. Конституційний суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

До складу України входять 24 адміністративні області, Автономна Республіка Крим та два міста республіканського підпорядкування – Київ і Севастополь. Найбільші міста держави – Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів. Найбільші за площею області України – Одеська (33,3 тис. кв. км), Дніпропетровська та Чернігівська (по 31,9 тис. кв. км), за кількістю населення – Донецька (4,8 млн. жителів), Дніпропетровська (3,6 млн. жителів) і Харківська (2,9 млн. жителів). Найменшими є відповідно Чернівецька (8,1 тис. кв. км), Закарпатська (12,8 тис. кв. км), Тернопільська (13,8 тис. кв. км), Івано-Франківська (13,9 тис. кв. км) за площею і Чернівецька (0,9 млн. жителів), Волинська і Тернопільська (1,1 млн. жителів) – за населенням.

Більшість областей України мають вихід до її державних кордонів. Повністю внутрішніми є тільки п’ять областей – Хмельницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська і Дніпропетровська. П’ять областей мають вихід до морів – Чорного та Азовського.

Столиця України Київ – одне з найстаріших міст Європи та світу. Його історія налічує щонайменше півтори тисячі років. Київ був свідком багатьох бурхливих подій, з ним пов’язане виникнення давньоруської держави – Київської Русі. Місто було її політичним і культурним центром, саме тут було закладено основи державотворення, тут був створений перший давньоруський кодекс законів “Руська Правда”. Про Київ писали в давніх літописах, візантійських хроніках, про нього розповідали давньоруські билини, скандинавські саги, твори європейських та східних авторів.

Сьогодні Київ – столиця незалежної України, центр її політичного життя. Тут розміщена резиденція Президента України, працюють парламент – Верховна Рада і уряд – Кабінет Міністрів, розташовані штаб-квартири більшості політичних партій та організацій. Водночас місто є найбільшим економічним, промисловим і культурним центром України.

Переважна частина території України (95%) – рівнинна. Гірські області - Українські Карпати та Кримські гори, розташовані на окраїнах держави. Найвища точка країни - вершина Говерла у Карпатах (2 061 м).

За запасами природних ресурсів Україна посідає провідне місце в Європі, зокрема перше місце за кількістю орних земель, за запасами залізної й марганцевої руд, сірки, кам’яного вугілля, калійної і кам’яної солей та інших корисних копалин.

Земельні ресурси. Забезпеченість України сільськогосподарськими угіддями дуже висока і становить близько 1,2 га на одного жителя. Площа орних земель на кінець 2001 року становила 32 537,1 тис. га, пасовищ – 5 517,0 тис. га. У структурі ґрунтового покриву України домінують різновиди чорноземів, поширені майже на 55% площ орних земель.

Українські чорноземи унікальні. Вони сформувалися під степовою рослинністю в умовах клімату, який, на відміну від степів Євразії, найбільш м’який та вологий, що зумовлено впливом Атлантики і південних морів. Чорноземи поширені в лісостеповій та степовій фізико-географічних зонах України. В структурі ґрунтового покриву України площа чорноземів становить 74 млн га, з яких 57% - це сільськогосподарські угіддя (42 млн га) і 68% ріллі (32 млн га). За своїм фізичним, хімічним, агрохімічним та мінералогічним складом серед ґрунтоутворювальних порід український чорнозем - найкращий.

Водні ресурси . України складаються з місцевого стоку і транзиту. Загальний обсяг річкового стоку становить 210 куб. км. Основна його маса припадає на Дніпро – 53,5 куб. км, Дністер – 8,7 куб. км, Сіверський Донець – 5 куб. км, Південний Буг – 3,4 куб. км. Усього на території України - понад 73 тис. річок, з яких найбільш багатоводним є Дунай. В середньому водозабезпечення одного жителя країни водою місцевого стоку становить 1 000 куб. м. Майже 11 куб. км акумулюють 3 тис. озер; 80 водосховищ і 20 тис. ставків мають запас води 24 куб. км.

Запаси підземних вод в Україні становлять майже 20 куб. км, і зосереджені вони в основному на півночі й заході. Серед підземних вод особливо важливу роль відіграють мінеральні, зосереджені в 84 родовищах, з них 35 експлуатуються. Берегова лінія України становить майже 2 тис. км. Чорне і Азовське моря багаті на рибу і мають велике господарське значення. Загалом споживання свіжої води у 2001 році становило близько 12 млрд куб. м.

Площа лісового фонду України становить майже 11 млн тис. га, лісопокрита площа в середньому становить 14%. Три чверті лісових площ мають високопродуктивний деревостан. На хвойні ліси припадає 54% запасів деревини, в тому числі на сосну, що найбільш поширена на Поліссі – 35%. Майже 40% запасів деревини – твердолистяні породи (дуб, бук, граб). Серед листяних порід переважають береза, осика, вільха, липа, тополя.

Мінеральні ресурси . Україна – держава з унікальним мінерально-сировинним потенціалом. На її території зосереджено 5% мінеральних ресурсів світу. 95 видів сировини, зосередженої в корисних копалинах, мають промислове значення. Україна має можливість забезпечити себе та експортувати такі важливі види корисних копалин і продуктів їхньої переробки як залізо, марганець, титан, цирконій, графіт, каолін, сірка самородна, глина бентонітова та вогнетривка, сіль кухонна, сіль калійна, декоративно-облицювальне каміння. Є можливість створення власної надійної бази за такими нетрадиційними для України видами мінеральної сировини, як золото, срібло, мідь, свинець, цинк, рідкоземельні метали.

За оцінками вітчизняних та закордонних фахівців, вугільні родовища Донбасу та Львівсько-Волинського басейну містять метан в обсязі до декількох трильйонів кубометрів. Вирішення завдання добування газу з вугільних родовищ можливе лише за умови активної співпраці з іноземними компаніями, з використанням сучасних технологій та інвестицій.

У межах Українського щита розташована одна з найбільших у світі каолінових провінцій, де виявлено близько 150 каолінових об’єктів. 22 родовища первинного та лужного каоліну розробляються і використовуються в паперовій, фарфоро-фаянсовій, чорній металургії та інших галузях промисловості. Родовища каоліну повністю забезпечують потреби України. Близько 70% його експортується в країни ближнього та далекого зарубіжжя.

На території України виявлено родовища та прояви більше 40 різновидів кольорового каміння. Найбільш відомі родовища розташовані в Житомирській області. Тут видобувається кварц, у тому числі його ювелірні різновиди – топаз, берил, опал, сидерит, флюорит, “тигрове око” та інші.

Дніпровсько-Донецька западина забезпечує понад 80% всього видобутку вуглеводнів на Україні. Тут створено чималий фонд нафтогазоперспективних об’єктів для поставки пошукового буріння на нафту та газ.

Майже в усіх областях України є рекреаційні ресурси, серед яких домінують санаторно-курортні. Відомий на весь світ своїми санаторно-курортними умовами Південь України (Одеська, Херсонська, Миколаївська, Донецька області й Автономна Республіка Крим). Треба зазначити, що, крім кліматичних ресурсів, Південний берег Криму багатий на ресурси грязей для організації лікувальних закладів.

Важливим за рекреаційними ресурсами є район Карпат, що вирізняється добрими умовами для організації як літнього, так і зимового відпочинку. Широко відомі своїми цілющими мінеральними водами Прикарпаття та Полтавська область.

Галузі економіки

Електроенергетика. Сучасне електроенергетичне господарство України за потужністю не поступається, а за багатьма показниками перевищує характеристики аналогічних господарств розвинутих країн Європи. До енергетичного комплексу входять 42 теплові електростанції, 8 великих гідроелектростанцій та 4 атомних електростанції. Загальна потужність електростанцій України – 52,8 млн кВт. У країні експлуатується більше мільйона кілометрів ліній електропередачі всіх класів напруг. Україна має уніфіковану високовольтну мережу, підключену до міжнародних мереж.

Паливна промисловість. Загалом, видобуток палива в Україні зростав до 1997 року. Однак останніми роками його абсолютні обсяги стали знижуватись. Це пояснюється, головним чином, погіршенням гірничо-геологічних умов видобутку вугілля у Донбасі, нестабільністю роботи галузей паливної промисловості, несприятливою соціально-економічною ситуацією, важким фінансовим становищем країни в цілому.

Вугільна промисловість за обсягом видобутку палива в натуральному вираженні посідає перше місце серед інших галузей. Тут зосереджена більшість працівників і основних фондів паливної промисловості. Основним районом видобутку кам’яного вугілля є Донецький басейн. Вугілля тут видобувається шахтним способом, приблизно половина шахт – із коксівним вугіллям. Видобуток вугілля (разом з бурим) у 2001 році становив 83,9 млн т.

Нафтова промисловість України характеризується низькими показниками, хоча потенційні можливості видобутку нафти можуть бути вищими. При потребі 40-45 млн т нафти на рік у країні в 2001 році добуто 3,7 млн т. У зв’язку з певним вичерпанням нафтових родовищ у старопромислових західних районах поряд з пошуками і видобутком нафти у східних районах ширше розгортається геологічна розвідка шельфової зони Чорного й Азовського морів. Тут на одній з ділянок відкрито 12 промислових родовищ нафти і газу із загальними запасами 219 млн т нафтового еквівалента.

Газова промисловість – наймолодша галузь паливної промисловості, що сформувалась у повоєнні роки. Приблизно 4/5 природного газу використовується для потреб промисловості. Використання газу в комунальному господарстві має сезонний характер, тому актуальним завданням є будівництво газосховищ. Найбільше з газових родовищ – Шебелинське, яке містить 80% усіх запасів газу в Україні. Геологорозвідники виявляють нові родовища, в тому числі в Луганській області та у підводних надрах Чорного моря.

Сучасний гірничо-металургійний комплекс України - це більше 400 підприємств і організацій. Усі вони сконцентровані здебільшого у Донбасі та Придніпров’ї. За виробництвом продукції чорної металургії Україна посідає п'яте місце у світі після Японії, США, Китаю і Росії, при цьому випереджаючи такі високорозвинені країни, як Німеччина, Італія, Франція. Металургійний комплекс України займає видне місце серед країн СНД. Галузь має великий експортний потенціал, на сьогодні експортується 87% виробленої продукції. Підприємства галузі поставляють на світовий ринок залізну руду, феросплави, чавун, прокатні заготовки, ряд видів прокату (труби, лист, арматуру, осі, рейки, сорт і ін.).

Машинобудування та металообробка

Автомобілебудівна галузь налічує 70 підприємств та організацій, в яких середньорічна кількість працюючих 47 тис. осіб, а також 9 проектних, науково-дослідних інститутів та конструкторських бюро. Вона спеціалізується на виробництві легкових і вантажних автомобілів, автобусів і тролейбусів, автонавантажувачів і електронавантажувачів, мото- і велотехніки, запасних частин та комплектуючих вузлів до автомобільної техніки. Автомобілебудівні підприємства розміщені майже в усіх регіонах України.

Сьогодні суднобудівна галузь України являє собою науково-виробничий комплекс, до якого входять 59 підприємств, у тому числі 11 суднобудівних заводів, 13 підприємств суднового машинобудування і приладобудування та 21 науково-дослідний інститут і конструкторські бюро. Суднове машинобудування в Україні представляють сім спеціалізованих підприємств, серед яких слід відзначити підприємства світового рівня: науково-виробниче підприємство “Машпроект”, котре виконує розроблення і дослідне виробництво газотурбінних установок, виробниче об’єднання “Зоря” – виробник серійних моделей газотурбінних установок. Потенціал морського приладобудування створюють двадцять спеціалізованих підприємств.

Сьогодні до космічної галузі України входить понад 30 промислових підприємств, конструкторських бюро та науково-дослідних інститутів. Галузь стала однією з ключових у національній економіці. Вона забезпечує розроблення й виробництво продукції космічного призначення та цивільної продукції з використанням космічних технологій. Вітчизняні технології, аналогів яким немає у світі, дозволяють космічним підприємствам створювати конкурентоспроможну продукцію.

Авіабудування. Україна має необхідний науково-технічний потенціал для створення і виробництва конкурентоспроможної авіаційної техніки та входить до сімки світових провідних країн-виробників. Авіабудівна галузь має всі головні інфраструктури для забезпечення повного циклу створення літаючих апаратів - від проектних розробок авіаційних двигунів до серійного виробництва літаків.


СкачатиСкачати:Загальна характеристика України (реферат)


Схожі реферати:
 • Суб єкт і об єкт політики ПЛАН 1. Суб єкт і об єкт політики. Людина як самоціль в політиці. 2. Політичний процес т
 • Сутність термінологічної номінації Сутність мовної (а значить і термінологічної) номінації полягає в тому, щоб, відбиваючи у свідомості носіїв мови их практичний і суспільний досвід, звертати факт
 • Курсова робота Поняття інввестицій. Об єкти та суб єкти інвестиційної діяльності Зміст Вступ
 • РЕФЕРАТ на тему: Вплив бігу на здоров'я ПЛАН Вступ 1. Позитивні ефекти оздоровчого бігу 2. Практика оздоровчого бігу 3. Протипоказання
 • Географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Східної Європи, Північної і Центральної Азії (реферат)
 • Загальна характеристика планування, принципи та методи планування (курсова)
 • Роль воєнного елемента в урегулюванні політичних конфліктів (Реферат)
 • “Давньоримські релігійні вірування” ПЛАН 1. Поняття давньоримської релігії, особливості її формування 2
 • Рекультивація земель Багато цінних угідь вибуває через виділення значних територій під об'єкти промисловості, інфраструктури міст. За
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.047723