Реферат Управління фінансовими ресурсами (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Управління фінансовими ресурсами (реферат)

Тема: Управління фінансовими ресурсами

План

 1. Класифікація фінансових ресурсів.
 2. Способи оцінки рівня ризику. Нейтралізація ризиків.
 3. Структура і тактика управління ризиками.

1. Фінансові ресурси – ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходів, капіталу чи ліквідації.

Фінансові ризики можна розглядати у широкому і вузькому розумінні.

У широкому розумінні фінансові ризики – це сукупність операційних, інвестиційних та фінансових ризиків структури капіталу; у вузькому – фінансові ризики характеризують ті ризики, джерелом яких є фінансова діяльність, тобто діяльність, результатом якої є зміни в складі та структурі капіталу (пасивів) підприємства.

Фактори, що впливають на рівень сукупного ризику.

Сукупний ризик

Премія з ризик – додатковий дохід, що отримує інвестор як компенсацію за вкладення капіталу у проекти з високим рівнем ризику.

Дотація – показник, який характеризує середньозважений строк непогашеної заборгованості за основною сумою боргу та % і розраховується під час оптимізації портфеля боргових зобов’язань підприємства.

По джерелах фінансові ризики можна об’єднати в слідуючи групи:

 1. ризик, зв’язаний з купівельною спроможністю грошей:

а) валютні (зміна валютного курсу, відмова іноземного партнера, розрахов. від своїх зобов’язань).

б) інфляційні (здорож. сиров., матер.; зниження обсягу реалізованої продукції в результаті зниження купівельної спроможності населення);

в) дифляційні (падіння цін на товари виробника).

 1. ризики передбачених витрат і зміна кошторису витрат на виробництво:

а) зміни ринкових цін на різні ресурси;

б) збільшення % ставок;

в) асигнув. на непередбачені ??????? витрат.

2. До основних інструментів нейтралізації ризиків слід віднести такі:

 • формування резервів;
 • диверсифікація ризиків;
 • хеджування;
 • страхування ризиків за допомогою страхових компаній.

Згідно зі ст. 14 Закону України “Про господарські товариства” на кожному підприємстві, заснованому у формі акціонерного товариства, ТзОВ, повинен бути сформований резервний (страховий) фонд.

Розмір цього фонду регламентується Статутом підприємства, але не менше 25% статутного фонду і розміру щорічних відрахувань з чистого прибутку – 5%.

При розробці політики диверсифікації активів слід враховувати принцип обмеженого обсягу їх категорій (кошти на розрахунковому рахунку; банківські вклади (депозити); нерухоме майно; цінні папери, що передбачають одержання прибутків; готівка в касі).

Приклад, банківські вклади (депозити) повинні бути розміщені у кількох банках.

У нерухоме майно потрібно інвестувати обмежену кількість грошей.

Механізм хеджування ризиків полягає в здійсненні зустрічних операцій з купівлі продажу активів. До основних фінансових інструментів хеджування ризиків належать такі,

 • форвардні та ф’ючерсні контракти,
 • опціони,
 • операції типу “СВОП”

3. Управління фінансовими ризиками є одним з найважливіших функціональних завдань фінансового менеджменту.

Система управління ризиками включає такі блоки завдань:

 • ідетнифікація ризиків: виявлення та інвентаризація всіх ризиків, які загрожують підприємству;
 • оцінка ризиків: відображення наслідків впливу ризиків та ймовірності їх настання в кількісному виразі;
 • нейтралізація ризиків: вживання відповідних ризиків і зменшення наслідків їх впливу.

Організація ефективного ризик-менеджменту забезпечується в результаті розробки дійової політики управління ризиками, яка містить систему цілей та завдань, яка містить систему цілей та завдань управління ризиками; методи і засоби досягнення цих цілей. Політики управління ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці вивчення та нейтралізації ризиків.

Базовими величинами, які розраховуються під час оцінки, є величина збитків, яких може зазнати підприємство та ймовірність настання цих збитків.

Контрольні запитання:

 1. Назвати визначення фінансових ризиків.
 2. Нейтралізація ризиків.
 3. Що розуміють під форвардними і ф’ючерсними контрактами.
 4. Характеристика хеджування, як способу нейтралізації ризиків.
 5. Охарактеризувати інші способи нейтралізації ризиків.
 6. Дати характеристику операційних ризиків.
 7. Дати характеристику інвестиційних ризиків.
 8. Що розуміють під фінансовими ризиками?
 9. Що таке резервний капітал?
 10. Пояснити терміни “дотація” і “опціон”.
СкачатиСкачати:Управління фінансовими ресурсами (реферат)


Схожі реферати:
 • “Біблія – священна книга християн” Всі течії християнства своїм Свя­тим Письмом вважають Біблію. Вона с
 • Керівний механізм автомобіля Керівний механізм типу черв'як-ролик застосовується на більшості легкових
 • Стан навколишнього середовища України. Екологічна політика. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях Вступ Ох
 • Пошук і дослідження неземних форм життя. (Реферат)
 • Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу (назва підприємства, організації) м.
 • Системний підхід до вивчення творчості І.О. Буніна у школі(реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: “СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ” ПЛАН ВСТУП 1. СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСТВА 2. ПОЛІТИЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ
 • Курсова робота Особливості творчого стилю Сергія Сергійовича Прокоф єва та їх вираження
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Профілактика девіантної поведінки серед молоді ЗМІСТ Вступ 1. Поняття та сутність девіантної поведінки 2. Психологі
 • Шпаргалки з політеконоіки 1. ЕКОНОМІКА ТА ЕК ТЕОРІЯ. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИПОЛІТ ЕКОНОМІКИ. РІВНІ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ. Пол
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031276