Реферат Товарна біржа (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Товарна біржа (реферат)

У своєму рефераті я хочу розповісти про товарну біржу, частину інфраструктури, без розвитку й удосконалювання якої навряд чи можна говорити про повноцінний розвиток ринку в нашій країні, а також про те, як працюють і які функції виконує біржа - атрибут ринкової економіки.

ТОВАРНА БІРЖА

Товарна біржа по визначенню - корпоративна, некомерційна асоціація членів корпорацій, що забезпечує матеріальні умови для купівлі-продажу товарів на ринку шляхом публічних торгів відповідно до правил і процедурам, що забезпечують рівність для клієнтів і членів біржі.

Задачі біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.

Товарні біржі здійснюють купівлю і продаж не товарів, а контрактів на їхнє постачання. На них продаються контракти на стандартизовані види товарів, що можуть бути продані великими партіями по чи зразках технічному опису. На товарних біржах виявляються базисні ціни, що формуються під впливом співвідношення попиту та пропозиції. Усі біржі є самостійними підприємствами і діють незалежно друг від друга. Одні товари продаються і купуються лише на якійсь одній біржі, інші - на декількох; однак, розміри контрактів на той самий товар і інші характеристики відрізняються друг від друга на різних біржах.

Стосовно до наших умов до складу основних функцій товарної біржі повинні входити такі, як розробка стандартів на реалізовану через біржу продукцію, а також пакета типових контрактів по угодах купівлі-продажу, котировка цін, врегулювання виникаючих суперечок і інформаційна діяльність.

В даний час діяльність товарних бірж регулюється Законом України від 10 грудня 1991 р. «Про товарну біржу» зі змінами від 26 січня 1993 р. Закон спрямований на врегулювання відносин по створенню і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах.

Біржа виконує функції збалансування попиту та пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

На початку дев'яностих років у країнах, де функціонує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трильйонів доларів, що складає 25% їхнього валового національного продукту. На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвитий ринковою економікою товарні біржі в основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їхнього доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування організацій, що утворять біржу; доходи від надання послуг членам біржі й інших організацій виторг від інших надходжень.

Членство і керування на біржі

Членами біржі є: засновники, вітчизняні й іноземні юридичні особи, а також фізичні особи. Членство на біржі надає право торгувати в її залі. Члени біржі можуть голосувати на зборах і на різних біржових виборах і брати участь у роботі комітетів. Крім цього, члени біржі проходять програми навчання і перепідготовки, одержують усебічну біржову інформацію і можуть користатися бібліотечним і інформаційним центрами. Організація вважається прийнятої в члени біржі, якщо за це проголосувало кваліфіковану більшість засновників і простої більшість підприємств і організацій-претендентів. Голосування проводиться після оцінки фінансового стану претендента. Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, що повертається їм у випадку виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі здійснюється загальними зборами засновників і членів біржі. Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів. Для полегшення своєї роботи членам біржі надане право наймати службовців, яким дозволений доступ у торговий зал у виді чи клерків посильних.

Основними внутрішніми документами, що регламентують діяльність біржі, виступають Статут біржі і Правила біржової торгівлі. У Статуті відбиті всі основні положення, що визначають внутрішню структуру біржі, взаємини членів біржі й інших учасників торгів; організаційно-правову форму біржі.

Розрізняють дві категорії членів біржі:

1. повні члени - із правом на участь у біржових торгах у всіх секціях біржі і на визначене установчими документами біржі кількість голосів на Загальних зборах біржі і на загальних збори членів секцій біржі;

2. неповні члени - із правом на участь у біржових торгах у відповідній секції і на визначене установчими документами біржі кількість голосів на Загальних зборах членів біржі і загальних зборах членів секції біржі.

У деяких біржах існує інститут відвідувачів. Вони поділяються на постійних і разовим. Постійні відвідувачі вносять річну плату за вхід на біржу, разові - за кожне відвідування.

Схема керування біржею

Органи керування біржі включають три основних рівні, що відповідають широті кожного з них.

Вищим органом є Загальні збори учасників-членів біржі, що є деякою мірою законодавчим органом.

Виконавчі функції виконує Біржовий комітет, що володіє правом контролювати діяльність інших служб і розробляти головні напрямки діяльності біржі, встановлювати і коректувати правила біржової торгівлі.

Поточне керування біржею здійснює Контрольно-ревізійна комісія, компетенція і повноваження якої регулюється Статутом товарної біржі.

Політика біржі проводиться в життя комітентами, що складаються з членів біржі, призначуваних Радою директорів. Члени комітетів працюють без відповідної оплати. Вони вносять рекомендації і допомагають Раді директорів, а також виконують конкретні обов'язки по функціонуванню бірж.

Число комітетів не постійно і коливається від 8 до 40. Основними є наступні 5 комітетів, що є практично на кожній біржі.

До складу підрозділів біржі входять:

Контрольний комітет – веде спостереження за діловою активністю на біржі, величиною відкритої позиції, а також за тим, як йде ліквідація контрактів з термінами постачання, що минають.

Арбітражний комітет - судовий орган біржі, призначає арбітрів для рішення споровши між членами, а також у випадку звертання клієнтів - не членів при виникненні споровши між ними і членами біржі.

Котирувальний комітет - робочий орган, головною задачею якого є підготовка до публікації біржових котирувань і аналізу руху цін.

Спостережливий комітет - розглядає суперечки і виносить рішення по всіх дисциплінарних питаннях, що йому передає комітет з діловій етиці.

Комітет із прийому нових членів - розглядає всі звертання про вступ у члени біржі. Рекомендації комітету надаються Раді директорів, що вирішує питання про прийняття кандидата в члени біржі.

Біржовий апарат

1. Центр економічного аналізу здійснює:

контроль за кон'юнктурою ринку продукції;

підготовку кон'юнктурних оглядів;

аналіз технічних, економічних і інших факторів, здатних уплинути на кон'юнктуру ринку;


СкачатиСкачати:Товарна біржа (реферат)


Схожі реферати:
 • Облік і аудит. НДІ: облік та контроль діяльності (дипломна)
 • Доповідь з проблемного питання за темою. (Реферат)
 • Облік і аудит. Облік власного капіталу (курсова)
 • Сильнодіючі отруйні промислові речовини (СДОР). Профілактика отруєнь СДОР За останні десятиріччя людство зазнає катастроф, які виникають внаслідок те
 • Культура Стародавньої Індії Географічні умови та періодизація історії. Одним з перших осередків людської цивілізації, нарівні з @гиптом і Месопотамією, бу
 • Фінанси Київської Русі (курсова)
 • Поняття та сутність організації (реферат)
 • Перерахунок чистого прибутку на просту акцію У випадках зміни кількості простих акцій в обігу в результаті подій, що не впливають на зміну активів ВА
 • Тенденції розвитку міжнародної торгівлі (реферат)
 • ТРУДОВА УГОДА м.Київ " " 19 р.
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030572