Реферат Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вклада

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Облік банківських операцій

на тему:

Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб”

1. Відкриття та ведення поточних валютних рахунків

та облік операцій за ними

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті юридична особа-резидент подає уповноваженому банку такі документи:

• заяву на відкриття рахунку, яку підписують керівник і головний бухгалтер та скріплюють гербовою печаткою;

• картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, засвідчену відповідно до вимог;

• копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав це сві­доцтво;

• копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом;

• копію документа, що підтверджує взяття під­приємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або упов­новаженим банком;

• копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нота­ріально або органом, що видав цей документ.

У разі, якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривають у тому ж банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, надання повного пакета документів не обов'язкове, а тільки подають:

• заяву про відкриття рахунку в іноземній валюті;

• картку із зразками підписів та відбитком печатки.

Банк з власником рахунку укладає договір на розрахунково-касове валютне обслуговування поточ­ного рахунку.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використо­вувати іноземну валюту у своїх розрахунках.

Документи для відкриття таких рахунків відокрем­лені підрозділи подають такі ж, що й при відкритті поточних рахунків у національній валюті.

На поточні рахунки в інвалюті юридичних осіб-резидентів зарахування можуть проводитися через розподільчі рахунки і безпосередньо:

Наприклад, через розподільчі рахунки зара­ховують:

• готівку, що надійшла від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом або ввезену уповноваженими особами на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, та зареєстровану митною службою при в'їзді в Україну;

• готівка у вигляді митних платежів та інших зборів згідно з чинним законодавством України;

• невикористаний залишок іноземної готівки чи коштів за іноземними платіжними доку­ментами, що раніше були отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження тощо;

• готівку як благодійний внесок особи-нерезидента;

• кошти за платіжними документами, що надіс­лані з-за кордону на ім'я власника рахунку або ввезені на територію України і задекларовані;

• безготівкові кошти, що перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку за зовнішньо­економічними контрактами або ввезені і зареєстровані митною службою, перераховані за зовнішньоекономічними контрактами та інші безготівкові кошти.

Безпосередньо на поточні рахунки зараховують:

• кошти, куплені за дорученням власника рахун­ку уповноваженим банком відповідно до чин­ного законодавства України;

• суму поданого кредиту відповідно до кредит­ної угоди;

• кошти, перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;

• суму процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному і депозитному рахунках;

• кошти, перераховані з власного поточного рахунку в іншому уповноваженому банку.

З поточного інвалютного рахунку юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

• виплата готівкою чи платіжними документа­ми працівникам на закордонні службові від­рядження, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кор­доном;

• виплата готівкою для оплати праці праців-никам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом;

• виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;

• перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - юридичних осіб, за дорученням яких на підставі відповідних договорів було здійснено продаж нерезидентові товарів, послуг;

• перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними конт­рактами тощо.

Облік операцій на поточних валютних рахунках клієнта ведеться за загальними правилами (Табл. 1).


СкачатиСкачати:Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вклада


Схожі реферати:
 • Як кинути палити? (реферат)
 • Проблеми довкілля(пошукова робота)
 • Урок-гра “Кров в кровообіг” Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал з теми і провести контроль знань. Обладнан
 • Народження дитини, ріст, розвиток, вікові періоди (реферат)
 • Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з невиношуванням вагітності (реферат)
 • Фіскальна політика української держави (реферат)
 • Пошукова робота Облік будівництва, яке виконується підрядним способом При підрядному способі будівництва в обліку беруть участь дві сторони: замовник і підрядчик, взаємов
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Психологічні основи художнього сприйняття ЗМІСТ ВСТУП Розділ І. Психологічні основи сприйняття 1.1. Філософський по
 • Облік і аудит. Удосконалення організації праці та формування штатів установ культури (курсова)




 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.037494