Реферат Контрольна робота Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників. Виробнича потужність підприємства і її види.


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Контрольна робота Явочна, облікова і середньооблікова чисель

Контрольна робота

Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників.

Виробнича потужність підприємства і її види.

ПЛАН

 1. Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників.
 2. Виробнича потужність підприємства і її види.

ВСТУП

Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їхні розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних засобів. Те чи інше використання кадрів прямим образом зв'язано зі зміною показника продуктивності праці. Ріст цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом росту національного доходу. На ріст продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, тому що оплата є стимулюючим чинником для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи.

Тому що ж змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, коштує система оплати праці. Саме заробітна плата є тією причиною, що приводить працівника на його робоче місце.

Адже усі в остаточному підсумку залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Саме людський капітал, а не заводи, устаткування і виробничі запаси є наріжним каменем конкурентноздатності, економічного росту й ефективності.

Тому значення даної проблеми важко переоцінити.

Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності праці на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства.

1. Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників.

Продуктивність праці і ефективність виробництва напряму залежить від правильної організації праці і оптимального складу працівників підприємства. Тому питання пов’язанні з організацією найбільш оптимальної структури чисельності працюючих є одними з найголовніших у вирішення проблеми покращення продуктивності праці на підприємстві.

Кадри чи трудові ресурси підприємства це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його облікового складу.

В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, зв'язану як з основною, так і не основною його діяльністю.

Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатності. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва. Створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку. Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тім, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці і модифікації неприйнятних, з його погляду , робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям чи у кінцевому рахунку, може, нарешті, звільнитися з підприємства по власному бажання.

Кадровий склад чи персонал підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності обмірювані і відбиті наступними абсолютними і відносними показниками:

облікова і явочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;

середньосписочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів за визначений період;

питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;

темпи росту (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;

середній розряд робочих підприємства;

питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників підприємства;

середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;

плинності кадрів по прийому і звільненню працівників;

фондоозброєнність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві й інші.

Працівники підрозділяються на:

промислово-виробничий персонал;

персонал не промислових організацій - в основному працівники житлово-комунального господарства, дитячих і лікарсько-санітарних установ, що належать підприємству.

До фахівців відносяться особи, що здійснюють технічне й організаційне керівництво виробництвом і обслуговуванням.

До керівників відносять робітників, що займають посади керівників підприємства. Молодший обслуговуючий персонал (МОП) - це працівники, що виконують роботи по обслуговуванню апарата керування, а також інші підсобні робітники (двірник). До учнів відносяться особи, що проходять виробниче навчання, чи частково беруть участь у виробництві.

Пожежно-сторожова охорона - включає робітників, що охороняють підприємство (сторожи).

До робітників відносять працівників підприємства, безпосередньо зайнятих створенням матеріальних цінностей чи наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники підрозділяються на основних і допоміжних. До основних відносять тих, хто безпосередньо виконує виробничі процеси по виготовленню продукції, а до допоміжних - робітників, що зайняті обслуговуванням устаткування, транспортуванням матеріалів, що працюють в основних цехах.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові, постачальницько-збутові й інші функції. Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань і практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретного виду роботи.

Структура кадрів підприємства, цеху, ділянки характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності. З метою аналізу структури кадрів визначається і порівнюється питома вага кожної категорії працівників dPі з загальної середньосписочною чисельністю персоналу підприємства P.

dPі = Pі/ P чи dPі - (Pі*100)/P.

де, Pі середньсписочна чисельність працівників і категорії, чол.. Покажемо це на прикладі (див. Табл.1).

Таблиця 1.1

Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві

п/п

Категорії працюючих Склад, чол. Структура, %
1 2 3 4
1. Основні робітники (всього), в тому числі: 60 66,7

А) відрядники; 30 33,4

Б) почасовики. 30 33,4
2. Допоміжні працівники (всього), в тому числі: 8 8,9

А) слюсар - ремонтник; 2 2,2

Б) електромонтери; 2 2,2

В)прибиральники; 1 1,2

Г) кладовщики; 1 1,2

Д) МОП (двірники). 2 2,2
3. Службовці (всього), в тому числі: 8 8,9

А) бухгалтера; 3 3,4

Б) диспетчера; 2 2,2

В) касир. 3 3,4
4. Спеціалісти (всього), в тому числі: 12 13,3

А) технологи; 6 6,7

Б) конструктори; 3 3,4

В) модельєри. 3 3,4
5. Керівництво (всього), в тому числі: 2 2,2

А) директор; 1 1,1

Б) начальники відділів; 1 1,1

РАЗОМ (загальна чисельність) 90 100

Розглянемо розрахунок структури основних робітників. Усього - 60 чоловік, з них 30 чоловік відрядники, 30 - погодинники. Вирахуємо їх частку, для цього необхідно обчислити частку основних робітників від загальної чисельності працюючих - 90 чоловік:


СкачатиСкачати:Контрольна робота Явочна, облікова і середньооблікова чисель


Схожі реферати:
 • Гуманізація організаційних основ освіти (реферат)
 • Умовні речення. Порівняльні речення (латинська мова) (реферат)
 • рЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РПС КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ» ПЛАН вСТУП 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИ
 • Строки погашення судимості. Зняття судимості Обчислення строків погашення судимості Такими, що не мають судимості, визн
 • Про графічний спосіб розв'язання математичних задач (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної ситуації на об'єкті Головною метою розвитку і удосконалення системи ц
 • Назва установи Банку
 • РЕФЕРАТ на тему: “Психічна саморегуляція. Гострий і хронічний стрес” У житті людей часто виникають напружені ситуації. В
 • РЕФЕРАТ на тему: Екологічна енергетика План Вступ 1. екологічні проблеми, які викликані сучасною електроенергетикою
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032312