Реферат Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів Доходи громадян, отримувані від підприємницької діяльності,

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницьк

Реферат на тему:

Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів

Доходи громадян, отримувані від підприємницької діяльності, підлягають обкладенню податком. Особливість обкладення цих доходів полягає в тому, що оподатковуваним вважається сукупний чистий дохід, визначений як різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формах) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з отриманням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при здійсненні остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки та з питань інтеграції України та Державним комітетом України зі сприяння малим підприємствам та підприємництву.

До витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать ті, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) за переліком, визначеним Головною державною податковою адміністрацією України і Міністерством економіки та з питань інтеграції України.

Витрати на придбання імпортних товарів, ввезених в Україну з метою продажу, при визначенні оподатковуваного доходу виключаються з одержаної виручки від їх продажу за митною вартістю, сплаченою при ввезенні цих товарів в Україну і перерахованою у гривні за курсом Національного банку України на дату перетину кордону.

Податок з фактичного річного доходу податкові органи обчислюють за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці — за місцем її здійснення з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

Доходи громадян оподатковуються податковими органами на підставі таких документів:

• декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід;

• матеріалів перевірок діяльності громадян, здійснених податковими органами;

• отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки за відповідною довідкою (форма № 2).

Сума податку з доходу підприємця обчислюється в такому порядку. Спочатку на основі декларації визначається сума чистого річного доходу. Потім розраховується середньомісячна сума доходу і з неї за встановленою ставкою оподаткування доходів громадян нараховується сума податку.

Обчислений податковими органами податок нараховується і сплачується в такому порядку:

• протягом року платники щоквартально сплачують у бюджет по 25 % річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше сплачують податок, — 25 % суми, нарахованої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік;

• авансові платежі прибуткового податку протягом року сплачуються у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада;

• суми плати податку, сплачені протягом року у вигляді авансових платежів, враховуються при остаточному розрахунку суми річного податку.

У разі збільшення або зменшення протягом року доходу платника в межах 50 % і більше проти очікуваного податковими органами мають бути перераховані суми податку за строками сплати, що не настали.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, подають до податкового органу декларацію щоквартально у 40-денний строк після завершення кварталу, а після закінчення року — до 1 квітня наступного року. У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або за інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період).

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, можуть сплачувати податок авансовими платежами з оцінюючого доходу, а за окремими видами діяльності — з розрахункового доходу за фіксованими розмірами прибуткового податку (патентами) з наступним перерахунком податку з фактичного річного доходу, якщо він перевищує розрахований у 1,5 рази.

Перелік видів діяльності, які можуть здійснюватись за умов фіксованих оплат прибуткового податку (шляхом придбання патенту), і розміри фіксованої суми податку (плати за патент) за ними затверджуються урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Придбання патенту здійснюється в податковій адміністрації.

Розмір фіксованого податку для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, не може бути меншим від 20 грн і перевищувати 100 грн за календарний місяць.

Якщо платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю в підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожну особу. У такому разі платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 % суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу і повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни в патент у строки, передбачені для його видачі.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на

фонд оплати праці, утримань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, податком на промисел, збором у Фонд соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове державне пенсійне страхування та ін.

Список використаної літератури:

 1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1997.
 2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.
 3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
 4. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.
 5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.
 6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.
 7. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 8. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.
 9. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
 10. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
 11. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.
 12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.
 13. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.
 14. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 15. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.:Либідь, 2002.
 16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во КНЕУ, 2002.
СкачатиСкачати: Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницьк


Схожі реферати:
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Облікові документи по кадрах ЗМІСТ 1. Загальні положення 2. Оформлення і ведення особової картки по формі П-2 3. Офо
 • Укриття населення в захисних спорудах Захисні споруди призначені для захисту людей від нас­лідків аварі
 • МІНІСТЕРСТВО МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Завод нестандартного устаткування НАКАЗ 106 м.Київ
 • Основи складування в логістиці ПЛАН 1. Замовлення і складування матеріалів 2. Короткі відомості про складське госпо
 • Пошукова робота: Економічні аспекти глобальних проблем Зміст 1. Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення і сутність. 2. Проблеми збереження миру та
 • "Пісня над піснями" – невичерпне творче джерело (реферат)
 • Особистість лікаря Професія лікаря вимагає високої внутрішньої етичної культури. Ми іноді припускаємося психологічної помилки, ко
 • Оцінювання в рівняннях еліптичного типу Припустимо, що спостерігається значення випадкової величини ј №БІ№ё №quХtЭon.3 јј з гільбертового
 • Митне регулювання (контрольна)
 • Кантата "Дніпро реве" Дениса Січинського (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.029296