Реферат Економічний аналіз (контрольна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Економічний аналіз (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Навчальна дисципліна:

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Вступ.

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, то єсть виявлення причин відхилення від від плану і недоліків в роботі, відкриття резервів, їх вивчення, співпраці комплексному втілення економічної роботи і управління виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і покращення якості роботи.

Задача №1

На основі даних таблиці проаналізувати:

1.на якому із досліджуваних підприємств найвища ефективність використання основних фондів у звітному році?

2.чи підвищилась ефективність використання основних фондів на досліджуваному підприємстві в порівнянні з планом і минулим роком?

Для розв’язання даної задачі будуємо і заповнюємо таблицю 1,провівши аналіз якої, можна відповісти на запитання.

Таблиця №1

показники дані аналізованого підприємства ПП дані передового підприємства ПП дані аналогічного підприємства галузі ПП абсолютне відхилення від факту % відносне відхилення факту від плану % відносне відхилення факту від минулого року
до минулого року до плану до передового ПП до аналогічного ПП
минулий рік звітний
план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Фондовіддача промислових виробничих фондів

Тис.грн.

2,0 2,0 1,9 2,35 1,85 -0,1 -0,1 -0,45 0,05 -5,0 -5,0
Коефіцієнти змінності 1,2 1,25 1,2 1,49 1,13

-0,1

-0,1 -0,45 0,05 -5,0 -5,0

Щоб визначити абсолютне відхилення від факту:

1) до минулого року потрібно від даних аналізованого підприємства звітного року факт відняти дані аналізованого підприємства минулого року.

2) до плану потрібно від даних аналізованого підприємства звітний рік факту відняти план аналізованого підприємства звітного року.

3) до передового підприємства потрібно від даних аналізованого підприємства звітного року факту відняти дані передового підприємства.

4) до аналогічного підприємства потрібно від даних аналізованого підприємства звітний рік факт відняти дані аналогічного підприємства.

Щоб визначити відносне відхилення факту від плану потрібно:

(дані аналізованого підприємства звітний рік, факт розділити на план) помножитина100 і відняти100

Щоб визначити відносне відхилення факту від минулого року потрібно:

(дані аналізованого підприємства звітний рік факт розділити на дані аналізованого підприємства минулий рік) помножити на 100 і відняти 100

На основі даних розрахунків можна зробити такі висновки:

 1. за допомогою порівняння слідує, що найвища ефективність використання основних фондів у звітному році спостерігалась на передовому підприємстві (фондовіддача становила 2,35 тис.грн., а коефіцієнт змінності становив 1,49).

В даному випадку фондовіддача аналізованого підприємства була меша на 0,45 тис.грн., планового фондовіддачею цього ж підприємства – на 0,45тис. грн.

Також це стосується коефіцієнта змінності, який найвищий є також на передовому підприємстві (1,49) і перевищує аналогічний показник аналізованого підприємства на 0,45, а аналогічне підприємство на 0,36.

Підвищення величини коефіцієнта змінності забезпечує ріст фондовіддачі та обсягу виробництва продукції без додаткових капітальних вкладень на збільшення парку основних фондів. Низький коефіцієнт змінності (1,13 на аналогічному підприємстві) свідчить про погіршення використання основних фондів.

2. ефективність використання основних фондів на аналізованому підприємстві в порівнянні з плановим і минулим роком знизилась на 0,1% ( 1,9-2,0= -0,1) тобто рівень виконання плану складає 99,9%.

Резервом є підвищення рівня фондовіддачі:

А)порівняно з планом 0,1тис.грн..

Б)порівняно з минулим роком 0,1тис.грн.

В)порівняно з передовим підприємством 0,45тис.грн.

Г)порівняно з аналогічним підприємством 0,1тис.грн..

Задача №2

На основі наведених даних потрібно методом ланцюгових підстановок визначити вплив середнього денного виробітку на зміну обсягу товарної продукції в порівнянні з планом і минулим роком таких факторів:

1.зміни чисельності працюючих;

2.зміни кількості відпрацьованих одним працюючим днів;

3.зміни тривалості робочого дня;


СкачатиСкачати:Економічний аналіз (контрольна)


Схожі реферати:
 • Двобiй добра i зла у трагедiї Йоганна Вольфганга Гете "Фауст" Великий нiмецький письменник Йоганн Вольфганг Гете написав
 • КОНТРОЛЬНА Робота на тему: "Банківська система Польщі на сучасному етапі".
 • Фізико-географічна характеристика Долинського району (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ БудМаркет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
 • РЕФЕРАТ на тему: Політична культура юриста
 • Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј оренди будинку споруди(іншого об єкта нерухомості) јИЇ "оренди будинку споруди(іншого об єкта нерухомості) "ј м.
 • Система управління як організація Організаційні системи управління, які застосовуються на практиці, реалізуються за допомогою комбінацій сегмент
 • 1. Проблема трансформації виборчої системи України. 2. Джерела права за Каутільєю (контрольна)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Аудит 1. Суть, мета і завдання аудиту Аудит - згідно Закону України Про аудиторську діяльність це - перевірка публічної бу
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031291