Реферат Суть, структура та види цін 1. Суть ціни Ціна - багатофункціональне економічне явище, ведуча ринкова категорія. Зміна ціни часто спричин


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Суть, структура та види цін 1. Суть ціни Ціна - багатофункц

Реферат на тему:

Суть, структура та види цін

1. Суть ціни

Ціна - багатофункціональне економічне явище, ведуча ринкова категорія. Зміна ціни часто спричиняє за собою найсерйозніші соціальні, економічні, а також політичні наслідки. Тому у всебічній і об'єктивній інформації про ціни, в глибокому аналізі закономірностей і тенденцій їх зміни зацікавлене все суспільство, а не тільки владні структури і маркетингові служби.

Ціна - сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші.

Ціни, процеси їх утворення і зміни являють собою предмет статистичного дослідження. Статистика цін - самостійний блок, що входить як складова частина в статистику ринку і відповідно в соціально-економічну статистику. Тому в органах державної статистики сформована самостійна служба статистики цін. Склалися вже і альтернативні служби статистики цін.

Суть ціни, її економічна природа виявляються в подвійній ролі, яку грає ціна на ринку. Вона виступає як:

- індикатор, що відображає політику і кон'юнктуру ринку (співвідношення попиту і пропозиції, торговий і економічний ризик., кредитно-фінансову ситуацію, міру конкурентності на ринку

- маркетинговий регулювальник ринку, за допомогою якого здійснюється вплив на попит і пропозицію, структуру і місткість ринку, купівельну здатність гривні, оборотність товарних запасів і т. д. В якості регулювальника ціни дозволяють обмежувати споживання ресурсів і є мотивацією для виробництва.

Ринкова ціна виконує різні функції. Ціна - це посередник і вимірник при обміні товарів на гроші. Ціна - важливий показник кон'юнктури ринку, чинник рівня, структури і співвідношень попиту і пропозиції, територіального розміщення виробництва. Ціна - інструмент утворення прибутку і управління ефективністю, чинник оподаткування. Ціна - це головна складова інфляційних процесів, засіб впливу на інвестиційну політику (підвищення цін часто веде до зростання привабливість інвестицій). Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок труда, об'єм і структуру споживання, рівень реальних прибутків різних соціальних груп. І нарешті, ціна - це знаряддя конкурентної боротьби.

2. Види цін

Ціни класифікують у різних напрямах.

По сферах товарного обслуговування:

- оптові ціни, по яких підприємства реалізовують у великих об'ємах продукцію промислово-технічного і споживчого призначення (між галузями всередині оптової сфери і з оптової в роздрібну). При наявності розгалуженої мережі споживання товару оптимізувати продаж дозволяють посередницькі оптові фірми або організації (постачальницько-збутові організації, товарні біржі). При відсутності потреби в посередниках постачальники і споживачі встановлюють прямі господарські зв'язки;

- роздрібні ціни, по яких товари реалізовуються кінцевому споживачеві (в основному населенню) в обмеженій кількості;

- закупівельні ціни, по яких держава купує продукцію у сільськогосподарських підприємств (фермерів);

- ціни і тарифи на послуги. Тарифи можуть відноситися до сфери оптової торгівлі (наприклад, вантажні транспортні тарифи, фрахт) і роздрібної (пасажирські тарифи).

За способом відображення транспортних витрат:

- ціни франко-відправлення (на товари обмеженого виробництва і розгалуженої мережі споживання), що включають транспортні витрати до пункту магістрального транспорту (порту, залізничної станції), витрати на інший шлях покриває покупець;

- ціни франко-призначення, що включають транспортні витрати до пункту призначення.

За формами продажу:

- контрактні (договірні) ціни - ціни фактичної домовленості між продавцем і покупцем;

- біржові котирування - це рівень ціни товару, що реалізовується через біржу. Ціна біржового товару складається з біржової котировання і надбавки (знижки) за якість, віддаленість від місця постачання;

- ціни ярмарків і виставок (часто пільгові);

- аукціонні ціни, що відображають хід продажу на аукціонах (розрізняють стартові ціни і продажні).

Аукціони (публічні торги) бувають трьох типів:

1. З підвищенням ціни (товар продають по ціні, найбільш високій із запропонованих покупцями);

2. Вейлінгові торги (ціна пропозиції найвища, на екрані-циферблаті стрілки мають зворотний хід, покупець натисненням кнопки визначає влаштовуючу його ціну);

3. З подачею заявок в запечатаних конвертах, при цьому відсутня можливість порівняння із запитами інших покупців.

По стадіях продажу:

- ціни пропозиції (ціни продавця, або стартові), по яких продавець бажає продати товар. Як правило, це верхня межа діапазону можливих цін цього товару (за винятком аукціонних і цін підряду), яка коректується в ході переговорів з покупцем. Для деяких товарів (машин, обладнання) ціни пропозиції - єдине джерело інформації про рівень цін на ринку;

- ціни попиту, по яких покупець зацікавлений придбати товар;

- ціни реалізації (операції, продажу, купівлі) - фактичні, або номінальні, ціни. Їх потрібно відрізняти від реальних, співвіднесених з рівнем прибутку суспільства або загальним рівнем цін.

По мірі регулювання:

- жорстко фіксовані (основний тип цін в умовах адміністративно-командної економіки);

- регульовані (допускаються зміни в певних межах, встановлюються державою, як правило, на продукти підвищеного соціального призначення);

- вільні (не схильні до прямого втручання, формуються відповідно до кон'юнктури ринку).

По мірі стійкості у часі:

- тверді: встановлюються при укладенні договору на весь термін дії;

- жваві: зафіксована в договорі ціна міняється в момент постачання, якщо змінилася ринкова ціна товару, встановлена по обумовленому в контракті джерелу;


СкачатиСкачати: Суть, структура та види цін 1. Суть ціни Ціна - багатофункц


Схожі реферати:
 • Окремі питання зовнішньоекономічних операцій (контрольна)
 • Класифікація підприємств малого бізнесу. Особливості фінансової діяльності ТзОВ (Реферат)
 • Банки і банківська система
 • Державний бюджет України (Реферат)
 • Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII (реферат)
 • Моделі парної регресії та Эx дослідження Приклади парних зв'язків в економіці Економічна теорія виявила й дослідила значну кількість сталих і ст
 • Збудження об ємних резонаторів. Доведемо ортонормованість власних функцій резонатора. ј №БІ№ё №quХtЭon.3 јј, ј №БІ№ё №quХtЭon.3 јј, бо задач
 • Правовий статус президенту України, адміністрація президента, РНБО (реферат)
 • РЕФЕРАТ По предмету: Системи автоматичного проектування (САПР) На тему: Апаратне забезпечення САПР
 • Режим та облік робочого часу. Надурочна робота. Режим та облік робочого часу. Режим робочого часу визна
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031767