Реферат Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існуванн

Реферат з економічної теорії

На тему:

Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування

Зміст

Зміст 1
Основні положення гіпотези Н. Д. Кондратьєва Характеристика довгих хвиль економічного розвитку

про існування великих циклів економічної кон'юнктури


2

Розвиток ідей Н. Д. Кондратьєва 6
Теорія етногенезу й альтернативна гіпотеза про природу довгих хвиль Кондратьєва

10

Характеристика довгих хвиль економічного розвитку 14
Висновки 17
Список використаної літератури 18

Основні положення гіпотези

Н. Д. Кондратьєва про існування великих циклів економічної кон'юнктури

Н. Д. Кондратьєвим була проаналізована динаміка зміни наступних показників з кінця XVIII століття по початок XX століття:

А) по Англії: цін, відсотків на капітал, заробітної плати сільськогосподарських і текстильних робітників, зовнішньої торгівлі, виробництва вугілля, чавуна, свинцю.

Б) по Франції: цін, відсотка на капітал, зовнішньої торгівлі, споживання вугілля, посівної площі вівса, портфеля Французького банку, внесків в ощадних касах, споживання бавовни, кава, цукру.

В) по Німеччині: виробництва вугілля і сталі.

Г) по США: цін, виробництва вугілля, чавуна і сталі, кількості веретен бавовняної промисловості, посівних площ бавовни.

Д) світового виробництва вугілля і чавуна.

Показники виробництва і споживання - не загальні, а в розрахунку на душу населення.

Після обробки отриманих кривих залежностей зазначених показників від часу по методах математичної статистики виявлені добре виражені цикли економічної динаміки довжиною 48 - 55 років. На переважній більшості кривих ці цикли чітко видні без усякої математичної обробки. Періоди коливань і основні (верхньої і нижні) крапки кривих залежностей різних показників збігаються ((3 роки).

Таблиця 1.

Хронологія великих циклів економічної динаміки по Кондратьєв (складена в 1925 р.).

I висхідна хвиля 1785-1790 по 1810-1817
I низхідна хвиля 1810-1817 по 1844-1851
II висхідна хвиля 1844-1851 по 1870-1875
II низхідна хвиля 1870-1875 по 1890-1896
III висхідна хвиля 1890-1896 по 1914-1920
III низхідна хвиля 1914-1920 по ?

Кондратьєвим також було зроблено 4 важливі спостереження щодо характеру цих циклів - «4 емпіричні правильності».

Спостереження перше.

Перед початком і на початку висхідної хвилі кожного довгого економічного циклу спостерігаються глибокі зміни в умовах економічного життя суспільства. Ці зміни виражені в значних змінах у техніку (чому передують у свою чергу значні технічні відкриття і винаходи), залученні у світові економічні зв'язки нових країн, зміні видобутку золота і грошового обігу.

Спостереження друге.

На періоди висхіднаої хвилі кожного великого циклу приходиться найбільше число соціальних потрясінь (воєн і революцій).

Приведемо список самих основних подій.

I висхідна хвиля: Велика французька революція, наполеонівські війни, війни Росії з Туреччиною, війна за незалежність США.

I низхідна хвиля: французька революція 1830 р., рух чартистів в Англії.

II висхіднаа хвиля: революції 1848-1849 р. у Європі (Франція, Угорщина, Німеччина), Кримська війна 1856 р., повстання сипаїв в Індії 1867-1869 р., громадянська війна в США 1861-1865 р., війни за об'єднання Німеччини 1865-1871 р., французька революція 1871 р..

II низхідна хвиля: війна Росії з Туреччиною 1877-1878 р..

III висхіднаа хвиля: англо-бурська війна 1899-1902 р., російсько-японська війна 1904 р., перша світова війна, революції 1905 р. і 1917 р. і громадянська війна в Росії.

Ясно видно, що соціальні потрясіння висхідних хвиль набагато перевершують такі низхідних хвиль як по числу подій, так і (що більш важливо) по числу жертв і руйнувань.

Спостереження третє.

Періоди низхідної хвилі кожного великого циклу супроводжуються тривалою й особливо вираженою депресією сільського господарства.

Спостереження четверте.

У періоди висхідної хвилі великого циклу середні капіталістичні цикли характеризуються стислістю депресій і інтенсивністю підйомів, у періоди низхіднаої хвилі великого циклу спостерігається зворотна картина.

Таблиця 2.

Короткі підйоми і депресії на фоні «довгих хвиль» Кондратьєва.

Періоди Число років підйому Число років депресії
1822-1843 9 12
1843-1874 21 10
1874-1895 6 15
1895-1912 15 4

Хоча Кондратьєвим був розглянутий період довжиною 140 років (усього 2.5 довжини хвилі великого циклу), він робить висновок, що наявність таких циклів досить імовірно, і їхнє існування не може бути пояснено випадковими величинами. На його думку, їхньої причини необхідно шукати в особливостях, властивій капіталістичній системі господарства. Однак, при побудові пояснення причин наявності таких циклів він зустрівся з дуже великими труднощями. Його гіпотезу про причини цих циклів їсти зміст привести цілком [1].

«Тривалість функціонування різних створених господарських благ і продуктивних сил різна. Так само для їхнього створення потрібне різний час і різні засоби. Як правило, найбільш тривалий період функціонування мають основні види продуктивних сил. Вони ж вимагають найбільшого часу і найбільших акумульованих засобів для їхнього створення.

Звідси необхідність для економіки поняття про різні види рівноваги стосовно до різних періодів часу (дивися рівноваги короткого і довгого періодів у Маршалла).


СкачатиСкачати:Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існуванн


Схожі реферати:
 • Зоряне небо(реферат)
 • Давність української мови (пошукова робота)
 • Формування собівартості готової продукції (дипломна)
 • Виробництво конструкційних матеріалів (реферат)
 • Право власності Господарський механізм сучасних західних країн не може функціонувати без активної участі держави в організації і здійсненні товарно-г
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј суборенди јИЇ "суборенди "ј м. " У" 199 р.
 • "Лiсова пiсня" Лесi Українки - казковий свiт рiдного Полiсся Леся Українка, виступивши в лiтературi спершу як лiрик, спо
 • Правові основи функціонування підприємств 1. Законодавство України про підприємства В березні 1991 року був прийнятий Закон Укр
 • Зразки планів-конспектів уроків фізичної культури для учнів 3 та 9 класу (реферат)
 • Позиційні системи числення (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033769