Реферат Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва (Курсова обота)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виро

Курсова робота на тему:

Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва

ПЛАН

 1. Проблеми екології

1.1.Проблеми екології .

1.2.Основна частина – огляд проблем екології.

Хімічне забруднення біосфери.

Аерозольне забруднення атмосфери.

Фотохімічний туман (зміг).

Хімічне забруднення природних вод.

Неорганічне забруднення.

Органічне забруднення.

Забруднення ґрунту.

Пестициди як забруднюючий фактор.

Кислі атмосферні випади на сушу.

1.3.Висновок.

 1. Ресурсозабезпечення мелалургійного виробництва в Україні.

2.1. Значення чорної металургії для розвитку народногос­подарського комплексу України.

2.2. Сировинна база чорної металургії України.

2.3.Структура, сучасний стан та особливості розміщен­ня чорної металурги України.

2.4.Кольорова металургія України: сировинна база, особ­ливості розміщення і розвитку.

2.5.Проблеми і перспективи розвитку металургійного комп­лексу України.

 1. Ресурсозабезпечення мелалургійного виробництва в Світі.

3.1.Металургія.

3.2.Чорна металургія.

3.3.Кольорова металургія. 3.4.Алюмінієва промисловість. 3.5.Міделиварна промисловість. 3.6.Свинцево-цинкова промисловість. 3.7.Олов’яна промисловість.

3.8.Ртутна промисловість. 3.9.Сурм’яна промисловість. 3.10.Видобуток нікелю. 3.11.Видобуток титанових руд. 3.12.Видобуток срібла. 3.13.Видобуток золота. 3.14.Висновки.

Список використаної літератури

1. Проблеми екології

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно зв'язана з навколишнім світом. Але з тих пір як з'явилося високоіндустрійне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко підсилилося, розширився обсяг цього втручання, воно стало багатообразне і зараз грозить стати глобальною небезпекою для людства. Витрата невідновних видів сировини підвищується, усе більше орних земель вибуває з економіки, тому що на них будуються міста і заводи. Людині приходиться усе більше втручатися в господарство біосфери - тієї частини нашої планети, у якій існує життя. Біосфера Землі в даний час піддається наростаючому антропогенному впливу. При цьому можна виділити трохи найбільш істотних процесів, кожної з який не поліпшує екологічну ситуацію на планеті.

Найбільш масштабним і значної є хімічне забруднення середовища невластивими їй речовинами хімічної природи. Серед них – газоподібні й аерозольні забруднювачі промисловопобутового походження. Прогресує і нагромадження вуглекислого газу в атмосфері. Подальший розвиток цього процесу буде підсилювати небажану тенденцію убік підвищення середньорічної температури на планеті. Викликає тривогу в екологів і триваюче забруднення Світового океану нафтою і нафтопродуктами, що досяг уже 1/5 його загальної поверхні. Нафтове забруднення таких розмірів може викликати істотні порушення газо- і водообміну між гідросферою й атмосферою. Не викликає сумнівів і значення хімічного забруднення ґрунту пестицидами і її підвищеною кислотністю, що веде до розпаду екосистеми. У цілому, усі розглянуті фактори, яким можна приписати забруднюючий ефект, впливають на процеси, що відбуваються в біосфері.

Хімічне забруднення біосфери.

Огляд цієї теми я почну з розгляду тих факторів, що приводять до погіршення стану однієї з найважливіших складових біосфери - атмосфери. Людина забруднює атмосферу вже тисячоріччями, однак наслідку уживання вогню, яким він користався весь цей період, були незначні. Приходилося миритися з тим, що дим заважав подиху і що сажа лягав чорним покривом на стелі і стінах житла. Одержуване тепло було для людини важливіше, ніж чисте повітря і незакопчені стіни печери. Це початкове забруднення повітря не представляло проблеми, тому що люди жили тоді невеликими групами, займаючи невимірно велике недоторкане природне середовище. І навіть значне зосередження людей на порівняно невеликій території, як це було в класичній стародавності, не супроводжувалося ще серйозними наслідками.

Так було аж до початку дев'ятнадцятого століття. Лише за останні сто років розвиток розвиток промисловості “обдарило” нас такими виробничими процесами, наслідку яких спочатку людина ще не могла собі представити. Виникли міста-мільйонери, ріст яких зупинити не можна. Усе це - результат великих винаходів і завоювань людини.

В основному існують три основних джерела забруднення атмосфери:

 • промисловість;
 • побутові котельні;
 • транспорт.

Частка кожного з цих джерел у загальному забрудненні повітря сильно розрізняється в залежності від місця. Зараз загальновизнано, що найбільше сильно забруднює повітря промислове виробництво. Джерела забруднень - теплоелектростанції, що разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ; металургійні підприємства, особливо кольорової металургії, що викидають у повітря оксиди азоту азоту, сірководень, хлор, фтор, аміак, з'єднання фосфору, частки і з'єднання ртуті і миш'яку; хімічні і цементні заводи. Шкідливі гази попадають у повітря в результаті спалювання палива для нестатків промисловості, опалення жител, роботи транспорту, спалювання і переробки побутових і промислових відходів. Атмосферні забруднювачі розділяють на первинні, що надходять безпосередньо в атмосферу, і вторинні, що є результатом перетворення останніх.

Аерозольне забруднення атмосфери.

Аерозолі - це тверді чи рідкі частки, що знаходяться в зваженому стані в повітрі. Тверді компоненти аерозолей у ряді випадків особливо небезпечні для організмів, а в людей викликають специфічні захворювання. В атмосфері аерозольні забруднення сприймаються у виді диму, тумана, чи імли серпанка. Значна частина аерозолей утвориться в атмосфері при взаємодії твердих і рідких часток між собою чи з водяною парою. Середній розмір аерозольних часток складає 1-5 мкм. В атмосферу Землі щорічно надходить близько 1 куб.км. пилоподібних часток штучного походження. Велика кількість пилових часток утвориться також у ході виробничої діяльності людей. Зведення про деякі джерела техногенного пилу приведені нижче:

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ВИКИД ПИЛУ, МЛН.Т./РІК

1. Спалювання кам'яного вугілля 93,60

2. Виплавка чавуна 20,21

3. Виплавка міді (без очищення) 6,23

4. Виплавка цинку 0,18


СкачатиСкачати:Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виро


Схожі реферати:
 • Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами Заявник (найменува
 • РЕФЕРАТ на тему: Місцеві суди основна ланка системи загальних судів ПЛАН Вступ 1. Головні засади діяльності місцевих судів
 • Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з екології ПЛАН Біоценоз компонент екосистеми Меліорація земель України Основні джерела та умови забруднення атмосферного повітря
 • Споживання води(пошукова робота)
 • Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної та машинно-ручної праці В умовах сучасної р
 • РЕФЕРАТ на тему: Фізична культура і раціональне харчування важливі фактори зміцнення здоров я і підвищення працездатності
 • Працівники як суб'єкти трудового права Основними суб'єктами трудового права є сторони тру­дового відношення — працівник
 • Музичний фольклор Тернопільщини (реферат)
 • Виникнення і загальне поняття "міжнародна економіка" (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.037847