Реферат Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення

Реферат

з дисципліни

“Основи екології”

на тему:

Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста

Прийнятий нами підхід до вивчення закономірності просторового розташування різних угруповань урбоекосистеми побудований за трьома відомими концепціями Р. Уіттекера (1980): а) градієнта угруповань (ценоклина); б) факторів внутрішнього середовиша, які змінюються спільно в просторі і називаються комплексним градієнтом; в) екоклину, під яким розуміють сукупність ценоклину і комплексного градієнта середовища, Іншими словами, концепція градієнта екосистем.

Такий підхід дав змогу спочатку розподілити дерева і чагарники, інтродуковані у міське озеленення, на три біоекологічні групи, рекомен­довані для насадження в трьох внутрішньоміських екологічних поясах (Кучерявий, 1981, 1983). Критерієм для такого розподілу є рівень життє­вості у цих групах окремих видів рослин до визначеного ступеня умовно виділених екологічних зон міста. Рослини в основному розглядали як складові визначених ценопопуляцій. Найбільш чітко виявили свої градієнтні якості едифікатори — мезофіти — бук європейський, ялина звичайна, сосни звичайна і Веймутова, модрини, їх можна було знайти з приміських лісах і міських парках. У міських скверах, а тим більше у вуличних посад­ках вони не ростуть.

Визначаючи угруповання з позиції ценоклину, необхідно більш глибо­ко дослідити фактор міського середовища, головним чином едафотопу і кліматопу, окремих урбогенних патологій рослин (Kytscherjwyj, 1988). Та­ким чином, з'явилися комплексні градієнти поясності автотрофного бло­ку урбоекосистеми — чотири еколого-фітоценотичних пояси: І — приміські, II — великі міські парки і лісопарки, III — невеликі парки і сквери, IV — деревні насадження вулиць і площ, що не створюють фітоценотичного покриву.

Так склався цілісний підхід до вивчення фітоценотичного покриву і ценопопуляцій з позиції екоклину або градієнтного аналізу, який дає змогу встановити напрямок градієнтів видових популяцій і характер зміни параметрів угруповання за градієнтами середовищі. Правда, слід підтримати А.Г. Долуханова (1979), зокрема його незгідність з Р. Уіттекером у тому, що градієнтний аналіз є альтернативою "принципу класифікації угруповань". На нашу думку, ці два напрямки, які розвиваються в сучасній фітоценології, тільки доповнюють один одного, а не є антагоністичними. Виділені у фітоценотичному покриві урбоекосистеми чотири еколого-фітоценотичні пояси — це чотири біогеоценотичні (екосистемні) блоки, або екоклини, які дають можливість вести екосистемні дослідження на різних таксономічних рівнях — від організму до біоценозу.

Вивчення рослинності міст і їх приміських зон дає змогу зробити висновок, що природний фітоценотичний покрив під впливом урбанізації зазнав змін у напрямку його синантропізації. В теперішній період спостерігається формування нової автогенної рослинності, яка подібно до природної відзначається високою стабільністю, але низькими ландшафтностворювальними і естетичними якостями. І все ж майбутнє за культурфітоценозами як елементами культурного ландшафту з його гармонійними зв'язками природного і антропогенного начал.

Література: В.П.Кучерявський “Урбоекологія”.

СкачатиСкачати:Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення


Схожі реферати:
 • Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система. (Реферат)
 • Предмет і завдання курсу "Економіка підприємств" (реферат)
 • План-схема психологічної характеристики професії Таким чином, план схема психологічної характеристики п
 • Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства "Сумсільмаш" (курсова)
 • Гіпотетична реконструкція і принцип демаркації К.Поппера в науковому пізнанні (реферат)
 • ТВІР “Моя сім’я - найбільший скарб” Моя сім’я – найкращий скарб З радістю в душі і усмішкою на своєму дівочому
 • Структура курсу "Біологія" (робоча програма)
 • Уроки етики на сторінках малої прози В. Підмогильного В епохи гострих соціальних конфліктів людська духовність має властивість виснажу
 • Обмеження волі. Загальні засади призначення покарання Довічне позбавлення волі Позбавлення волі на певний строк Тримання в дисциплінарному
 • Види усного спілкування (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031753