Реферат Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема

План.

 1. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України.
 2. Проблема забруднення грунтів України.
 3. Проблема питної води в Україні.
 4. Державний контроль за використанням природних ресурсів.
 5. Стан флори та фауни України.
 6. Екологічні завдання, що стоять перед державою та населення України.

Україна має багаті природні ресурси, сприятливі кліматичні умови, високо родючі грунти, та прекрасні ландшафти.

Однак вона є однією з найнеблагополучніших країн Європи. Поетапне формування екологічного механізму навколишнього середовища і природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території України. подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. Аварія на ЧАЕС, порушила господарську діяльність багатьох підприємств, зашкодила сількогосподарському виробництву. З моменту аварії ідо цього часу одним із найпотужніших факторів, що впливають на радіологічну ситуацію в Україні в високоактивне забруднення території 30-кілометрової зони навколо ЧАЕС. Найбільш масштабним і значним є хімічне забруднення середовища невластивими йому речовинами хімічної природи. серед них – газоподібні й аерозольні забруднювачі промислово-побутового походження. Прогресує і нагромадження вуглекислого газу в атмосфері. Не викликає сумнівів і значення хімічного забруднення грунту пестицидами і її підвищеною кислотністю, що веде до розпаду екосистеми.

Висока розораність сільськогосподарських угідь, призвела до інтенсивних, наростаючих, ерозійних процесів.

Процес ерозії грунтів та інтенсивна експлуатація земель веде до пониження їхньої родючості, зменшення вмісту гумусу.

Однією з причин погіршення якості земель є нераціональне застосування засобів хімізації сільського господарства, що призводить до нагромадження в грунтах залишків мінеральних добрив і пестицидів.

Серйозну проблему забруднення грунтів становить техногенні викиди промислових підприємств. Землі забруднюються важкими металами та іншими компонентами промислових викидів.

Дуже гострою у нашій державі є проблема питної води.

Україна є одним з найменш водозабезпечених регіонів Європи. Водночас величезні об’єми забрудненої води скидаються у поверхневі водоймища.

За останні роки намітилась тенденція зменшення об'єму викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, проте їхні обсяги досить великі в ряді міст і промислових агломерацій, особливо в Донецько-Придніпровському регіоні. Головні забруднювачі повітря – підприємства металургії, у загальному об'ємі викидів їх частка складає 33%; підприємств енергетики – 30%; вугільної – 10%; хімічної та нафтохімічної промисловості – 7%.

Лісові насадження зазнають інтенсивного антропогенного впливу. В промислово розвинених регіонах відбуваються пошкодження і навіть загибель лісів від шкідливих викидів і скидів. Внаслідок нераціонального використання та інтенсивного рекреаційного навантаження виснажуються природні запаси деяких видів рослинності, а окремі з них уже занесено до списків зникаючих.

Сприятливі природні умови існування диких тварин значно погіршуються зростаючим антропогенним впливом. Забруднення природного середовища промисловими, сільськогосподарськими підприємствами поряд з іншими негативними факторами призводять до різкого скорочення чисельності багатьох видів тварин. Тільки за останні 5-ть років кількість видів, що знаходяться під загрозою зникнення, занесених в Червону книгу України, зросла з 85 до 381.

Будуючи свою державу, мусимо викорінити байдужість у ставленні до багатств рідного краю. Відповідальна і діюча політика стосовно навколишнього середовища буде можлива лише втому випадку, якщо ми нагромадимо надійні дані про сучасний стан середовища, обґрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних факторів, якщо розробимо нові методи зменшення і запобігання шкоди, нанесеної природі людиною.

СкачатиСкачати:Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: “Психологія натовпу Гюстава Лебона” Прикладом групових течій соціологічного психологізму є психологія н
 • Алкоголізм, наркоманія, віл/cнід як соціальні проблеми: характеристика та шляхи попередження (реферат)
 • Благодійна робота жіночих організацій в Україні До традиційної групи жіночих організацій відноситься «Спілка жінок Украї
 • Сутність та обов'язковість судового рішення (курсова)
 • Альбер Камю. Чума (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Спортивна метрологія і математична статистика ПЛАН 1. Значення вимірювань у спорті, поняття спортивної метрології 2. Місце математичної
 • Бiблiйнi сюжети в українськiй поезiї Бiблiя (книга) - визначна пам'ятка свiтової лiтератури. На сторiнках Бiблiї багато
 • УГОДАјИЇ "УГОДА"ј про переказ боргујИЇ "про переказ боргу"ј м. " У" 199 р.
 • Загальні положення теорії ймовірностей та математичної статистики(реферат)
 • Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету (курсова)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032750