Реферат Склад і характеристика інвестиційного проекту. Інвестиційний проект це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Склад і характеристика інвестиційного проекту. Інвестиційни

Реферат на тему:

Склад і характеристика інвестиційного проекту.

Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обгрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих заінтересованих сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів.

ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Короткий опис

Це стислий (до 4 сторінок) конкретний виклад суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

Продукція:

• опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;

характеристика якості продукції, обґрунтування конкурентоспроможності;

• гарантійне обслуговування продукції;

• умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції. Ринок та організація збуту продукції:

• обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг;

• обсяги можливої реалізації продукції;

• споживачі продукції (юридичні та фізичні особи);

• порівняння з продукцією конкурентів на ринку;

• аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, ціни, потенційний обсяг ринку);

• стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування іміджу продукції та фірми в цілому).

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг):

• номенклатура продукції та послуг;

• обсяг продажу;

• календарний графік обсягу виробництва (за кварталами) на наступні два-три роки (табл. 11), що розроблюється щомісяця або в тижневому режимі;

• забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання) (табл. 12);

• система контролю якості продукції;

• місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

• умови зберігання готової продукції;

• вплив на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо цього, засоби утилізації відходів.

Персонал та соціально-трудові питання:

• організаційна схема управління підприємством, перелік усіх під-розділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної);

• керівники, їхня службова характеристика та об’єктивні дані про них;

• штатний розпис, посадові обов’язки, вимоги до кваліфікації та спе-ціальності працівників, розподіл відповідальності;

• посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати персо-налу (табл. 13);

• потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на під-вищення кваліфікації працівників;

• умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

Організаційний план (опис питань, пов’язаних з реалізацією інвестицій):

• обсяги та структура інвестиційних витрат (табл. 14);

• кошторис витрат;

• технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;


СкачатиСкачати: Склад і характеристика інвестиційного проекту. Інвестиційни


Схожі реферати:
 • Алгоритм формування збутової політики підприємства Основним етапом процесу формування комплексу заходів щодо організації збутової полі
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Психологічні умови попередження девіантної поведінки у студентів ЗМІСТ ВСТУП І. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧН
 • Рівненська область – економічний потенціал району
 • ј№БІ№ё ЙnЯnownјј РЕФЕРАТ на тему: "Генрі Форд (1863- 1947 р.) менеджер, якого я поважаю найбільше
 • на тему: Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні
 • Твiр на лiнгвiстичну тему. З iсторiї розвитку української мови Становлення i розвиток української мови - це вiдображення
 • Оформлення зал прибраний квітами і рушниками, вишитими червоними і чорними нитками. У центрі сцени, прикрашений калиною
 • Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини (реферат)
 • Конспект занять для ІІ молодшої групи “У гості до колобка” Мета. Зацікавити дітей ігровим сюжетом, спонукати част
 • РЕФЕРАТ на тему: Профілактика правця ПРАВЕЦЬ ХВОРОБА СЕЗОННА Улітку, коли багато людей працює у полі, порається у садах і на городах, зростає небезпека
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.037561