Реферат Склад і характеристика інвестиційного проекту. Інвестиційний проект це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Склад і характеристика інвестиційного проекту. Інвестиційни

Реферат на тему:

Склад і характеристика інвестиційного проекту.

Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обгрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих заінтересованих сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів.

ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Короткий опис

Це стислий (до 4 сторінок) конкретний виклад суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

Продукція:

• опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;

характеристика якості продукції, обґрунтування конкурентоспроможності;

• гарантійне обслуговування продукції;

• умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції. Ринок та організація збуту продукції:

• обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг;

• обсяги можливої реалізації продукції;

• споживачі продукції (юридичні та фізичні особи);

• порівняння з продукцією конкурентів на ринку;

• аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, ціни, потенційний обсяг ринку);

• стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування іміджу продукції та фірми в цілому).

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг):

• номенклатура продукції та послуг;

• обсяг продажу;

• календарний графік обсягу виробництва (за кварталами) на наступні два-три роки (табл. 11), що розроблюється щомісяця або в тижневому режимі;

• забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання) (табл. 12);

• система контролю якості продукції;

• місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

• умови зберігання готової продукції;

• вплив на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо цього, засоби утилізації відходів.

Персонал та соціально-трудові питання:

• організаційна схема управління підприємством, перелік усіх під-розділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної);

• керівники, їхня службова характеристика та об’єктивні дані про них;

• штатний розпис, посадові обов’язки, вимоги до кваліфікації та спе-ціальності працівників, розподіл відповідальності;

• посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати персо-налу (табл. 13);

• потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на під-вищення кваліфікації працівників;

• умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

Організаційний план (опис питань, пов’язаних з реалізацією інвестицій):

• обсяги та структура інвестиційних витрат (табл. 14);

• кошторис витрат;

• технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;


СкачатиСкачати: Склад і характеристика інвестиційного проекту. Інвестиційни


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Віруси, бактерії (фаги) та їх практичне значення ПЛАН 1. Поняття про віруси, їх ознаки та практичне значення 2. Природа фагів,
 • Управління природокористуванням і охороною природи та їх плануванням
 • Біологічна дія іонізуючого випромінювання Природа дії іонізуючого випромінювання на живу речовину досить складна і багатопланова. Проаналіз
 • Завдання і функції класного керівника (реферат)
 • Проблема реформування виборчої системи в Україні (реферат)
 • Що собою являє вселенське православ’я Поділ християнства на православ'я і католицизм. Будь яка релігійн
 • Закони суспільного розвитку і життєдіяльність маркетингових систем охорони здоров'я (реферат)
 • Івано-Франківська область – економічний потенціал району
 • Автоматизація обліку необоротних активів Методичні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені Положенням (с
 • арль Боварі і ставлення до його особи автора і читача (курсова)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030095