Реферат Фiлософсько-символiчний змiст повiстi "Старий i море" Повiсть-притча "Старий i море" видатного американського письмен ни

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Фiлософсько-символiчний змiст повiстi "Старий i море" Повiст

Фiлософсько-символiчний змiст повiстi "Старий i море"

Повiсть-притча "Старий i море" видатного американського письмен ника Ернеста Хемiнгуея - це не лише один з останнiх його завершених творiв, а найскладнiша у фiлософському планi рiч. Це - алегоричне розкриття свiтоглядної позицiї автора, власний варiант вiдповiдi письменника на найважливiше з питань фiлософiї про сенс життя.

Ще ранiше у творчостi Хемiнгуея склався особливий художнiй принцип, який письменник назвав "принципом айсберга": "Якщо письмен ник добре знає те, про що вiн пише, вiн може оминути багато з того, що знає, та, якщо вiн пише правдиво, читач вiдчує все проминуте так само сильно, як коли письменник сказав про це. Величнiсть руху айсберга у тому, що вiн лише на одну восьму пiдноситься над поверхнею води". Вiдштовхуючись вiд цiєї метафори, можна сказати: "надводна" частина змiсту повiстi "Старий i море" надзвичайно мала, а глибина "пiдводної" - незрiвнянно велика.

Зовнi сюжет повiстi дуже простий, його можна переказати кiлькома реченнями. Живе самотнiй старий рибалка Сантьяго, єдиний друг якого - хлопчик Маноло, його учень i помiчник. Старого Сантьяго покинуло щастя, як покинула бiльшiсть людей, не здатних його розумiти. Вiн iде в море, де на наживу ловиться величезна риба, боротьба з якою триває майже двi доби, але зрештою спiйману здобич нищать акули. Залишками здобичi старого милуються туристи, але й тi бачать у рибi лише якусь екзотичну рiч.

Нiби нiчого особливого й не вiдбувається - якщо бачити тiльки зовнiшнiй сюжет. Та безлiч прихованих образiв-символiв ховається за цiєю нiби простенькою iсторiєю.

Старий - це водночас i жива людина зi своїми почуттями, думками i досвiдом, й символ певної системи цiнностей. Хлопчик Маноло - не лише хлопець, що живе зi своїми батьками, що намагаються вiддалити його вiд старого вчителя-друга, це - надiя на майбутнє, моральна перемога Сантьяго i його цiнностей над вiдчуженiстю оточення. Батьки хлопчика уособлюють цей свiт, вiдчуженiсть i роз'єднанiсть людей у якому є нормою, як i туристи, що дивляться на рибу. Риба для Сантья-го - мета iснування, до якої треба прагнути за будь-яких обставин, незважаючи на усi труднощi i перешкоди. Перемога над рибою - досягнення цiєї мети. Знищення риби - нерозумiння свiтом її значення. Утлий човник на тлi безмежного простору - самотнiсть. Море - непереборна сила природи, сама вiчнiсть. Приблизно такий змiст мають символи, узятi поодинцi, але сполучення їх створює iдеї усього твору.

Чи перемiг старий рибу i море? Зовнi - нi. Здобич утрачено. Але ж риба - не тiльки їжа, як вже згадувалося вище. Моральну перемогу старий усе ж таки здобуває, хай її матерiальне втiлення зникає з рук. I боротьба з рибою водночас є ще й дивним єднанням з нею, хоч вона є метою, але вимушеною, якщо подивитись трохи з iншого боку. Не випадково, розмовляючи сам iз собою, Сантьяго каже: "Як добре те, що нам не потрiбно вбивати сонце, мiсяць, зiрки, достатньо того, що ми вимагаємо їжу в моря i вбиваємо своїх братiв". Тобто нiби не вiн ставить собi це за мету, її вимагають життєвi обставини, проте, прийнявши виклик, вступивши з рибою у двобiй, Сантьяго досягає ще однiєї цiлi: довести, що людина не безсила, взагалi свою здатнiсть перемогти.

Вiдвага та шанси на перемогу у нього i у риби практично рiвнi. Не буде перебiльшенням сказати, що рiвнi цi двоє i за моральними якостями. У своїй боротьбi переможець i переможений досягають своєрiдної гармонiї - а це вже одна з головних авторських iдей. Знайти гармонiю з природою - чим це не сенс iснування людини?

Гармонiї з природою неможливо досягти анi ставлячись до неї зверхньо, бачачи у нiй джерело задовiльнення власних потреб, анi вiдсторонено милуючись нею здаля. Для цього треба зрозумiти її внутрiшнi закони i навчитися жити за ними. Гармонiйнiсть природи зовсiм не виключає боротьби, бiльше того - вона невiдривна вiд боротьби, але боротьби на рiвних, коли пiдставами для перемоги стають не якiсь технiчнi засоби, а особистi внутрiшнi сили: рiшучiсть, мужнiсть, воля до перемоги. Вона теж жорстока, як i людський свiт, але щедра i справедлива - перемагає той, хто гiдний перемогти. Її правила гри нiби протиставляються таким у людському суспiльствi.

Старий Сантьяго за законами природи - переможець, але вiн - переможений за шкалою цiнностей людей, тому серед них вiн самотнiй i безсилий вигравати за їхнiми правилами гри. Море i риба значно ближчi йому духовно, нiж людське суспiльство.

Але вiн усе-таки саме людина, i саме людей репрезентує у двобої зi стихiйними силами. З великою гордiстю звучать його слова: "Людина створена не для того, щоб терпiти поразку. Людину можна знищити, але не можна перемогти".

Ось такою людиною i постає вiн у повiстi: людиною, багатшою духовно за тих, що не замислюються над тим, що означає бути людиною. Людиною-переможцем, виграш якої пiдтверджує сам принцип гармонiї природи, хай не зрозумiлий iншим, але вищий за будь-якi iншi закони. Переможцем, хто б що не вважав.

Мабуть, це й є головною iдеєю твору. Але однозначно стверджувати це важко - айсберг на те й айсберг, що його неможливо побачити увесь. Кожен може вiдшукати у повiстi-притчi "Старий i море" щось своє.

СкачатиСкачати:Фiлософсько-символiчний змiст повiстi "Старий i море" Повiст


Схожі реферати:
 • Змінні і нестаціонарні зорі (реферат)
 • РЕФЕРАТ по предмету: “Будівельна справа”. “Будівництво адміністративного будинку на 48 робочих місць” Вихідні дані: Те
 • Дієслова просторового розташування в сучасній англійській мові Темою цієї статті є вивчення функціонально-семантичної харак
 • Спадщина За тобою завше будуть мандруватиОчi материнськi i бiлява хата./ В. Симоненко / Ми - молоде поколiння нової держ
 • Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів 1.
 • Португалія (економіко-географічна х-ка) (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Клієнти. Конкуренти. План вивчення можливостей ринку Вивчення ринку. Кожен ринок не є якимось однорідним утворенням, він диференц
 • Місце країн з перехідною економікою у світовому господарстві та міжнародному поділі (реферат)
 • Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково
 • Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються з кількох назв. Відмінювання прізвищ Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031925