Реферат РЕФЕРАТ на тему: Допомога молодим сім ям при отриманні житла ПЛАН 1. Довгострокове молодіжне кредитування 2. Організаційне забезпечення


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
РЕФЕРАТ на тему: Допомога молодим сім ям при отриманні житла

РЕФЕРАТ

на тему:

Допомога молодим сім’ям

при отриманні житла

ПЛАН

1. Довгострокове молодіжне кредитування

2. Організаційне забезпечення

3. Фінансове забезпечення надання кредитів на будівництво (реконструкцію) житла

1. Довгострокове молодіжне кредитування

Основні напрями реалізації державної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді визначені Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

Стаття 10 Закону визначає надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям на :

будівництво і придбання жилих будинків і квартир;

оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів;

обзаведення домашнім господарством.

Законом у новій редакції передбачена можливість надання перелічених пільгових кредитів і одиноким молодим громадянам, однак пільги зазначеній категорії громадян стосовно плати за користування кредитом не встановлені. Виключення складають пільги, встановлені Законом України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" тільки для сільської молоді.

При цьому молодим сім'ям Законом гарантуються такі пільги:

відсоткова ставка за користування кредитом 3 відс. річних для сім'ї, що не має дітей;

безвідсотковий кредит для сім'ї, що має одну дитину;

безвідсотковий кредит та погашення 25 відс. зобов'язань по кредиту із бюджетних коштів для сім'ї, що має двох дітей;

безвідсотковий кредит та погашення 50 відс. зобов'язань по кредиту із бюджетних коштів для сім'ї, що має трьох і більше дітей.

Граничний строк надання кредитів Законом не обумовлено.

Незважаючи на те, що Закон був прийнятий 05.02.93, його реалізація в частині сприяння молоді у вирішенні житлових питань через пільгове кредитування розпочалася тільки через п'ять років, тобто, у 1998 році, після затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.97 № 1352 Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і тільки частково шляхом надання кредитів на будівництво (реконструкцію) житла.

За даними анкетування, проведеного Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, в Україні потребує поліпшення житлових умов понад 800 тис. молодих сімей, з яких тільки близько 240 тис. є платоспроможними і можуть брати участь у програмі довгострокового житлового кредитування. Для забезпечення їх житлом через кредитування його будівництва, за даними Фонду, необхідно понад 11 млрд. гривень.

На час перевірки порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сімґям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла регулюється Положенням про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сімґям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.99 № 825 "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сімґї та молоді" (далі Положення). Зазначене Положення всупереч ч. 9 ст. 10 Закону визначає механізм надання пільгових кредитів позичальникам не тільки із числа молодих сімей, але й одинокої молоді, при тому, що на момент прийняття Положення можливість надання пільгових кредитів одиноким молодим громадянам Законом навіть не передбачалася.

Положення не приведене у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 23.03.2003 № 1613-Ш та містить низку неузгодженостей і правових прогалин. Зокрема:

пункт 23 Положення стосовно надання позичальникам пільг по сплаті кредиту не узгоджується із ст. 10 Закону в новій редакції, оскільки не передбачає звільнення молодих сімей, що мають двох і більше дітей від сплати відсотків за користування кредитом. Крім того, пільгова ставка плати за кредит, встановлена Законом лише для молодих сімей, неправомірно поширена п. 3 Положення і на одиноких молодих громадян;

із статей 1 і 10 Закону та ст. 11 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" випливає, що молодь, яка постійно проживає у сільській місцевості і працює у сільському виробництві та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, крім того, звільняється від сплати 25 відс. зобовґязань по кредиту, причому зазначена пільга молодим сімґям надається відразу, після введення будівель в експлуатацію, а одиноким молодим громадянам через 5 років. Всупереч цьому Закону п. 24 Положення визначено, що зазначена пільга надається позичальникам тільки при остаточних розрахунках по кредиту.

Суперечності і прогалини у нормативно-правовому забезпеченні надання пільгових довгострокових кредитів негативно вплинули на ефективне використання коштів, призначених на кредитування молодіжного житлового будівництва.

2. Організаційне забезпечення

Основним органом у системі центральних органів виконавчої влади по забезпеченню реалізації державної молодіжної політики згідно з Положенням про Державний комітет України у справах сімґї та молоді, затвердженим Указом Президента України від 16.06.99 № 664/99, до 31.05.2003 був Державний комітет України у справах сімґї та молоді, а після його реорганізації Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, який діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2003 № 740.

На виконання розпорядження Президента України від 27.10.99 № 276 "Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих будинків" Кабінет Міністрів України постановою від 02.06.2003 № 885 "Про організацію житлового кредитування населення України" перетворив Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) із збереженням його структур та органів управління.

Згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2003 № 1604, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву є державною спеціалізованою фінансовою установою, підпорядкованою Кабінету Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України питання створення системи регулювання та контролю за діяльністю небанківських фінансових установ на момент перевірки нормативно не врегульовано, хоча розпорядженням від 26.03.2001 № 109-р врегулювання цього питання Уряд визначив пріоритетним завданням на 2001 рік.

Загальні засади функціонування небанківських фінансових установ та контролю за їх діяльністю законодавчо не визначені.

Аналіз Положення про Фонд та Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, показав, що за сукупністю ознак Фонду, присутніх у цих нормативно-правових актах, дати однозначну характеристику його статусу неможливо, оскільки частина норм характеризує Фонд як бюджетну установу, а частина як самоокупну.

Відсутність законодавчого визначення загальних засад функціонування небанківських фінансових установ, нормативні неузгодженості, суперечності і прогалини у визначенні та врегулюванні статусу Фонду дозволили керівництву Фонду на власний розсуд будувати його діяльність. Фонд, маючи статус державної фінансової установи, утримується, з одного боку, за рахунок коштів державного бюджету, веде бюджетний облік і звітується як бюджетна установа, а з іншого як самоокупна установа, самостійно визначає чисельність і умови оплати праці працівників.

Головним розпорядником коштів державного бюджету, призначених на надання пільгового довгострокового кредиту молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла є Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Визначення Кабінетом Міністрів України державної фінансової установи головним розпорядником коштів Державного бюджету України є незаконним, оскільки суперечить ст. 36 Закону України "Про бюджетну систему", якою встановлено, що Кабінет Міністрів України організовує виконання Державного бюджету України через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи виконавчої влади, Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих рад. Крім того, ч. 2 ст. 5 Закону встановлено, що розпорядником коштів Державного бюджету України, призначених на соціальне становлення і розвиток молоді, є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади.

Таким чином, функцію кредитування житлового молодіжного будівництва у 2003 році виконував державний орган, який не мав відповідного статусу та повноважень.

Наслідком зазначених організаційних неузгодженостей стало неефективне управління коштами, яке призвело до неконтрольованого розподілу та використання Фондом державних коштів.


СкачатиСкачати:РЕФЕРАТ на тему: Допомога молодим сім ям при отриманні житла


Схожі реферати:
 • Комплексна оцінка соціально-економічних показників міжнародної статистики (реферат)
 • Доведення до банкрутства. Приховування стійкої фінансової неспроможності Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мо
 • Robin Hood (тема)
 • Причини та динаміка міжнародного руху капіталу План 1.Міжнародний рух капіталів. 2.Світовий ринок позичков
 • Щодо проблем взаємодії державних контролюючих органів під час здійснення фінансового контролю зовнішньоекономічної діяльності   На сьог
 • Здоров'я і стан екології , цілюща флора у вашій кімнаті (реферат)
 • Типи відношень між поняттями (Реферат)
 • КРАСНУХА Краснуха(червоничка, багряниця) готрий вірусний антропоноз, що характеризується явищами помірної загальної інтоксикації, збвльшенням потиличних і шийних лімфатичних вузлів, появою ви
 • РЕФЕРАТ на тему: “Проблеми пошуку і використання нових екологічно чистих джерел енергії. Розвиток енергетики в Україні”
 • Фiлософськi роздуми Григорiя Сковороди про людське щастя (II варiант) Чи є така пташка, яка б змогла прожити без крил, б
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.047650