Реферат Реферат з соціології Тема: Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства. План. Вступ. “Масове суспіл

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Реферат з соціології Тема: Масове суспільство як альтернатив

Реферат з соціології

Тема: Масове суспільство як альтернатива громадського суспільства.

План.

 1. Вступ.
 2. Масове суспільство” як альтернатива громадського суспільства.
 3. Висновок.

Вступ.

"Масове суспільство" як альтернатива громадянському суспільству. Сутність тоталітарного масового суспільства полягає у по­рушенні ізольованості "внутрішньосуспільних" груп, у тотальному залу­ченні населення до масових рухів "підтримки вождів", владників. (Див.: Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політологічні читання. -1992. -№1. Характерною рисою такого суспільства є "людина маси". "Маса - це сукупність осіб без спеціальної кваліфікації. Маса - це рядова людина". X. Ортега-і-Гасет у праці "Бунт мас" (1930) визначає масову людину як таку, що не відрізняється від інших, а є повторенням загально­го типу. Маси - це посередня людина, якій характерно жити без зусиль, без намагань виправляти чи удосконалювати себе. В епоху панування мас до-мінус насильство, яке стає нормою життя і призводить до посилення ролі держави, підкорення їй всього життя, втручання її у всі сфери, поглинання всієї суспільної спонтанної ініціативи державною владою, тобто знищення громадянського суспільства.

У масовому суспільстві кожна людина є лише "гвинтиком", "ато­мом", а це сприяє зростанню авторитарних і тоталітарних політичних ре­жимів. Адміністративно-командні системи характеризуються зміною "горизонтальних" соціальних зв'язків у суспільстві "вертикальними", ство­ренням атмосфери матеріальної та духовної залежності індивіда від дер­жави, ліквідацією об'єднань громадян, створених самими громадянами. У масовому суспільстві індивіди пов'язані одне із одним лише за допомогою ставлення кожного з них до держави, але вони не співвідносяться між со­бою у межах незалежних від держави груп. Саме відсутність референтних груп призводить до соціальної ізоляції людини й подальшої її гіпертрофованої відданості нав'язуваним державою символам і лідерам.

Основними рисами масового суспільства є:

• широка атомізація (втрата природної спільності людей у межах життєздатних референтних груп);

• готовність до засвоєння нових ідеологій (пошук втраченої стабільності та "простих" відповідей на складні питання);

• тоталітаризм (тотальне домінування псевдоєдності - "вертикальної" єдності з державою, а не "горизонтальної" - з індивідами, що мають схожі інтереси).

Німецько-американський політолог Х. Арендт вважає, що в масовому суспільстві терор стає головним стрижнем політичної діяльності, він зна­ходить своє завершення у тоталітаризмі. Саме на базі атомізації та утво­рення маси утворюється безкласове тоталітарне суспільство.

Висновок.

За висловом французького дослідника П.Лефорта висновок у масовому суспільстві такий, що “цілий народ має одна людина”. У ньому існують ті соціальні сили, які здатні подолати чи істотно зменшити атомізацію, тотальний контроль, але з огляду на невелику кількість та роззосередження вони не можуть ефективно впливати на ці процеси.

Використана література.

 1. В.М. Піча, Н.М. Хома. “ Політологія”. Новий світ –2000 р.
 2. Александер Дж. С. Парадокси громадянського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 199 р. - №1.
 3. Баталер А. О гражданском обществе и общественном договоре. – М., 1990 р.
СкачатиСкачати:Реферат з соціології Тема: Масове суспільство як альтернатив


Схожі реферати:
 • Близькість Задача. Найближча пара. На площині задано В точок. Знайти дві з них, відстань між якими найменша. В одномірному випадку
 • Порівняння роботи сили пружності із зміною кінетичної енергії тіла (реферат)
 • Класифікація прикладних та службових програмних засобів (реферат)
 • Дипломна робота на тему: "Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання" Перелік скорочень, умовних символів абз.
 • Ціноутворення (реферат)
 • Драма втрати iдеалу (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки") Свiй твiр "Перехреснi стежки" I. Франко друкував на ст
 • Сценарій проведення уроку. Тема: Перевірка і редагування тестів-описів. Мета: Вчити перевіряти творчі роботи, редагуючи
 • Індустрія цінних паперів   Існує багато фахової і популярної літератури, що описує принципи функціонування ринків цінних папе
 • Курсова робота на тему: Ремонт та обслуговування матричних друкуючих пристроїв ЗМІСТ ВСТУП...........................
 • Запобігання сучасним формам рабства та работоргівлі У сучасному світі торгівля людьми є одним з найбільш брутальних та масових порушень прав та свобо
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030773