Реферат На тему: “ Соціологія сім’ї” У цьому рефераті особлива увага приділена родині як інституту — тих специфічних функцій

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
На тему: “ Соціологія сім’ї” У цьому рефераті особлива ув

На тему:

Соціологія сім’ї”

У цьому рефераті особлива увага приділена родині як інститутутих специфічних функцій по народженню, змісту і вихованню дітей, що забезпечують суспільству заповнення поколінь і їхню соціалізацію в конкретних історичних умовах.Родина як мала група має визначені блага, достоїнствами, що можуть бути привабливими в очах людей. У цьому змісті говориться про цінність сімейного способу життя в порівнянні з холостяцьким.Стан внутрісімейних відносин, що дозволяє переборювати конфлікти і зовнішні перешкоди до сімейного єднання, до ефективного виконання сімейних ролей і спільної сімейної діяльності – це основна проблема мікросоціології родини.

Соціологія родини сконцентрована на родині як цілісній автономії, на родині як цілісності, що зберігається з часом і при чергуванні різноманітних проблем, що видозмінюють сімейну структуру.

Головною відмінністю соціології родини є її спрямованість на з'ясування законів становлення, функціонування і розпаду родини як малої первинної групи. Як би не відрізнялися своєю унікальністю окремі родини в різні епохи вони характеризуються тими самими властивостями свого виникнення і розпаду на всьому протязі їхнього існування. Спеціальний інтерес мікросоціології родини складається у вивченні всього загального, що присуще родинам між датами початку і кінця їхнього існування в період тієї чи іншої тривалості шлюбу.

На сьогоднішній час в Україні смертність перевищує народжуваність. Причиною цього є низький рівень народжуваності. Це явище є досить негативним фактором з обидвох сторін так як відомо що розлучення у родинах з декількома дітьми в кілька разів менше, ніж у дво- і однодітних родинах.

Життєвий цикл родини

Сімейна динаміка – це зміна одних сімейних подій іншими. Причому під подіями розуміються не мільйони повсякденних сімейних ситуацій, а найбільш значимі з них, що істотно впливають на зміну сімейної структури. Самі помітні і важливі події — це народження і смерті членів родини, чи присутність відсутність одних чи інших. Сукупність сімейних подій утворять основні етапи сімейного циклу життя.

Ієрархія сімейних подій, узята по окремих частинах соціальної структури, дозволяє скласти непряме уявлення про ступінь цінності сімейного способу життя. Наприклад, по опитуванню декількох десятків жінок і чоловіків з'ясувалося, що на перших місцях у родині у чоловіків знаходяться жіночі ролі дружини і матері (далі — батько, син, дочка), а в жінок — ролі матері і дочки (далі син, батько, чоловік).

Сімейний цикл життя може будуватися за різними критеріями, але при їхньому доборі варто врахувати, що це саме цикл, тобто повинна бути відбита повторюваність, регулярність сімейних подій.

Поняття життєвого циклу часто використовується для опису послідовності подій від народження до смерті, хоча його більш точне значення відноситься до послідовності стадій батьківства протягом життя. Переаважно ці цикли повторюються від покоління до покоління. .

Якщо виділити стадії родини в залежності від подій, зв'язаних з віком дітей і зміною їхньої життєвої ситуації, а також відділенням дорослих дітей від батьківської родини, подій і стадій циклу може бути набагато більше.

Від свого виникнення до свого розпаду родина проходить через ряд стадій, що є предметом демографічного аналізу. Як правило, родина виникає в момент встановлення шлюбу. Родина росте з народженням кожної дитини. Від народження останньої дитини до того моменту, коли перша дитина залишає будинок, величина родини залишається постійною. У зв'язку з вступом у шлюб дітей величина родини поступово зменшується до вихідної величини (два чоловіки). Зі смертю першого, а потім і другого члена сімейний цикл закінчується.

По скороченню періоду репродуктивного батьківства можна судити про масштаб поширення малодітности родини. Збіг цього періоду з інтервалом між народженням першої і другої дитини (у 1993 р.— 2,6 роки) буде говорити про повне зникнення родин з 3 і більше дітьми як соціального феномена.

Висновок

В даний час вітчизняними соціологами і демографами не розроблена статистична оцінка поширеності повного, ідеального циклу родини— невідомі його середня тривалість і тривалість основних стадій. Можна лише побічно судити про це, утім, як і про реальний сімейний цикл, що піддається впливу розлучень, хвороб і смертей.

СкачатиСкачати:На тему: “ Соціологія сім’ї” У цьому рефераті особлива ув


Схожі реферати:
 • Курсова робота з релігієзнавства Християнство: передумови виникнення, історія, символи, свята. План 1. Вступ 2. Історичн
 • Сутність та причини безробіття (реферат)
 • Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами не здатних зрозуміти значення своїх дій
 • Способи захисту прав інтелектуальної власності ПЛАН Вступ 1. Способи і шляхи захисту прав інтелектуальної власності 2. Еконо
 • 1. Схема моделі процесу стратегічного планування, її коротка характеристика. Стратегія – це довгостроко
 • Біоритми (реферат)
 • Курсова робота Власність як економічна категорія: економічний зміст і юридична форма, структура, еволюція. Зміст
 • Додаток І до договору на брокерське обслуговування ВИДИ ПОСЛУГ, які надаються Брокером Брокер надає Клієнтові такі види послуг: І ) Купити товар за поточною біржовою ціною
 • Гуртки (групи) загальної фізичної підготовки (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: «Розлучення – як суспільне зло» « Не зійшлись характерами...» Таке пояс­нення причини розірвання шлюб
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.038329