Реферат Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї. Важливим завданням, що стоять перед дослідниками сі


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї. Важливи

Реферат

на тему:

Психологічний аналіз деструктивних

взаємин у сім’ї.

Важливим завданням, що стоять перед дослідниками сім’ї є вивчення джерел напруженості в сімейних стосунках, сімейних конфліктів, психологічних аспектів тих хронічних непогоджень, сварок, які призводять до дезорганізації сімейного життя і, в кінцевому результаті, до розлучення.

В.О.Сисенко виділяє фактори, які лежать в основі сімейних конфліктів і пов’язані з деякими незадоволеними потребами партнерів:

- потреба в збереженні і підтримці почуття власної гідності. Образи і кривди виникають тоді, коли проявляється зневага до людини, неповажливе, грубе ставлення до неї. В сімейному житті ця потреба може бути задоволена, так як ми любимо тоді і того, хто сам нас любить і цінить;

- потреба в довірливо-дружніх стосунках і спілкуванні всієї сім’ї. Людина потребує вільного, спонтанного вираження своїх почуттів, емоцій, переживань, своїх думок і роздумів. Для сучасної людини немає нічого важчого, ніж відсутність можливості поділитись. Їй необхідне інтимне, емоційно-позитивне, довірливе спілкування;

- потреба в сексуальному задоволенні. Якщо в шлюбі не задовольняється сексуальна потреба одного з партнерів, то можливі різні негативні наслідки: зрада, статева холодність жінки, думки про розлучення. Таким чином, стабільність сімейних взаємин ставиться під загрозу.

Люба людина в житті стикається з ситуацією, коли задоволення її бажань і потреб утруднено чи блоковано. Стан дефіциту визначається як депривація. Депривація в сім’ї – це такий стан одного з членів, коли інші члени сім’ї не в змозі (або не хочуть) задовольняти його потреби, що, в свою чергу, викликає стан психологічної напруги і часто може приводити до дуже негативних наслідків як для самого члена сім’ї, так і для його оточення.

Теоретичний аналіз проблеми дослідження, недостатня її розробленість і актуальність спонукали нас до проведення дослідження, метою якого було вивчення особливостей формування орієнтацій на розлучення і деструктивний розвиток сім’ї.

Дослідження проводилось на молодих подружніх парах. Вибіркову сукупність становили 100 чол. (50 подружніх пар).

Для дослідження показників сумісності подружжя, адаптованості партнерів, якості шлюбу були використані: Тест-опитувальник “Задоволеність шлюбом” (Століна, Романова, Бутенко), “Установки в сімейній парі”, “Розподіл ролей в сім’ї”, “Спілкування в сім’ї”.

Для дослідження дестабілізуючих факторів в сімейних відносинах, аналізу емоційного стану партнерів використовувалась методика “Аналіз сімейної тривоги”.

В складному комплексі причин, які викликають дезорганізацію сімейних стосунків і розпад сім’ї, значне місце займає сімейна напруженість, яка, в свою чергу, веде до незадоволеності різними аспектами шлюбу. Для того, щоб виявити “піки” подружньої напруженості потрібно зупинитись на соціально-демографічних характеристиках опитуваних.

Соціально-демографічна характеристика респондентів вивчалась за допомогою “Психограми подружньої пари”, яка включала в себе запитання таких напрямків:

- питання соціально-демографічного характеру;

- питання про матеріальне та фінансово-економічне становище сім’ї;

- питання про характер взаємовідносин з оточуючими (батьками, родичами, друзями, знайомими).

Розподіл респондентів за віком і статтю представлено в таблиці № 1.

Таблиця № 1.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮ (%).

Вікові групи Стать

Чоловіки Жінки Всього
20-25 років 15 26 41
26-30 років 12 17 29
31 і більше 24 6 30

За рівнем освіти: 36% респондентів мали вищу освіту, 34% - середню-спеціальну, 30% мали середню освіту. Дані представлені в таблиці № 2.

Таблиця № 2.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ (%).

Стать Рівень освіти

Вища Сер./спец. Середня
Чоловіки 17 22 11
Жінки 19 12 19
Всього 36 34 30

За соціальною належністю: 39% респондентів становили робітники, службовці - 4%, інтелігенція - 36%, студенти - 7%, безробітні - 4%. Дані окремо за статтю представлені в таблиці № 3.

Таблиця № 3.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА СОЦІАЛЬНОЮ НАЛЕЖНІСТЮ (%).

Стать Соціальна належність

Робітники Службовці Інтелігенція Студенти Безробітні
Чоловіки 27 4 17 2 -
Жінки 12 10 19 5 4
Всього 39 14 36 7 4

За кількістю дітей: бездітні становили 48 %, мали по одній дитині 46 %, двох і більше мали 6 %. Дані приведені в таблиці № 4.

Таблиця № 4.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ДІТЕЙ (%).

Кількість дітей %
Бездітні 48
Одна 46
Двоє і більше 6

В залежності від характеристики житлових умов опитувані розділились таким чином:

Таблиця № 5.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

ТА ЖИТЛОВИМИ УМОВАМИ (%).

Житлові умови Місце проживання Всього

Місто Село
Окрема квартира 10 6 16
Кімната в гуртожитку 14 2 16
Проживають з батьками чоловіка 14 6 20
Проживають з батьками дружини 22 8 30
Проживають з іншими родичами 6 2 8
Наймають житло 10 - 10
Всього 76 24 100

За стажем подружнього життя респонденти умовно були розділені таким чином: сімейний стаж менше одного року у 26 %, від року до 3 років у 36 %, від 3 до 5 років - 26 %, більше 5 років - 12 % опитаних. Дані приводяться в таблиці № 6.

Таблиця № 6.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ

ВІД СТАЖУ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ, %

Стаж шлюбу %
Менше року 26
Від 1 до 3 років 36
Від 3 до 5 років 26
Більше 5 років 12
Всього 100

З усіх пар ті, що перебували у шлюбі до 3 років, становили 62 %.


СкачатиСкачати: Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї. Важливи


Схожі реферати:
 • Управлінський аспект організації внутрішкільної методичної роботи (реферат)
 • ДОДАТКОВА УГОДА до договору на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт м.Київ
 • Прикметник. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників Прикметник. Уживання деяких форм прикметників І. Повні та короткі форми прикме
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј про спільну діяльністьјИЇ "про спільну діяльність"ј м. " У" 199 р.
 • Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: “Дорогоцінне каміння” Мінерали, які володіють красивим зовнішнім виглядом (як правило, тільки після шл
 • Принципи взаємовідносин середніх медичних працівників з родичами хворого (дитини і дорослого) (реферат)
 • Молодіжна субкультура - невід'ємна складова розвитку підлітка (курсова)
 • Міжнародні організації (реферат)
 • Плата (податок) за землю (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033103