Реферат реферат Індустріальні радіозавади (радіоперешкоди) До індустріальних радіозавад відносять електромагнітні завади, що ст


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
реферат Індустріальні радіозавади (радіоперешкоди) До індус

реферат

Індустріальні радіозавади (радіоперешкоди)

До індустріальних радіозавад відносять електромагнітні завади, що створюються різними електричними й електронними пристроями, застосовуваними в техніку, науці, побуті і т.д., і можуть робити дія, що заважає радіоприйому. До них не відносяться випромінювання, створювані високочастотними трактами радіопередавачів.

Устроями-джерелами індустріальних радіозавад є:

- радіоелектронні засоби (передавачі, приймачі і їхнє устаткування) ;

- високочастотні установки промислового (печі для плавлення, загартування й ін.), медичного (УВЧ терапія, діатермія й ін.), наукового (циклотрони, синхрофазотрони й ін.), побутового (печі, сушарки й ін.) призначення;

- електротехнічні пристрої промислового (мотори, генератори й ін.) і побутового (холодильники, праски, пилососи й ін.) призначення;

- високовольтні лінії електропередач;

- засобу електротранспорту;

- пристрою з двигунами внутрішнього згоряння (автомобілі, мотоцикли, катери й ін.);

- засобу провідний зв'язку й ін.

Кожне джерело індустріальних радіозавад містить один чи трохи завадоутворюючих елементів, що викликають випромінювання електромагнітної енергії. До них відносяться високочастотні контури, генератори, контакти перемикачів струму, чи напруги опори, електроди і т.д. Джерела індустріальних радіозавад створюють перешкоди радіоприйому, як правило, у широкій смузі частот.

Індустріальні радіозавади підрозділяють на тривалі, тривалість яких, обмірювана в регламентованих умовах, не менш 1 з, і нетривалі, тривалістю не більш 1 с. Нетривалі радіозавади, тривалістю не більш 0,2 з, відносять до короткочасних індустріальних радіозавад.

Виникаючи в завадоутворюючих елементах, індустріальні радіозавади поширюються у відкритому просторі і по проводах.

У відкритому просторі індустріальні радіозавади характеризують напруженістю електромагнітного поля, що залежить від потужності джерела радіозавад. Більш могутніми є високочастотні установки промислового і медичного призначення, потужність яких досягає десятків і сотень кіловат. В міру видалення від джерела радіозавад напруженість поля у відкритому просторі убуває. Відповідно до цього напруженість електромагнітного поля, створюваного більшістю джерел індустріальних радіозавад, на відстані вже десятків метрів стає порівняно малою; це виключає вимір напруженості поля в далекій зоні випромінювання.

На практиці виміру напруженості поля радіозавад проводять на відстані 1...10 м. Тому вимірюють одну зі складових цієї напруженості поля (магнітну чи електричну)

Вимір напруги радіозавад, створюваних електричними пристроями, засобами проводів зв'язку, високочастотними установками і світильниками з люмінесцентними лампами, проводять на мережних затисках пристроїв, а також на усіх вихідних затисках, якщо вони маються.

Випробувані джерела радіозавад, що споживають струм менш 25 А, підключають до мережі живлення через еквівалент мережі і включають на увесь час проведення виміру на неодружений хід без навантаження. Виключення складають пристрою, що за умовами їхньої експлуатації працюють при постійному навантаженні (насоси, вентилятори, прилади для нагрівання рідини, пральні машини й ін.). Розташування вимірювальної апаратури, пристроїв — джерел радіозавад і допоміжного устаткування— повинне відповідати мал. 1 для малогабаритних і мал. 2 для великогабаритних пристроїв.

Мал.1. Розташування вимірювальної апаратури й устаткування при вимірі напруги радіозавад, створюваних малогабаритними джерелами: 1 — випробуваний пристрій; 2 — еквівалент мережі, 3 — вимірник радіозавад; 4 — перемикач фаз; 5 — електричне навантаження; 6 — високоомніе розділові пристрої; 7 — металевий лист; 8 — затиск «земля»; 9 — еквівалент руки; 10 — металева фольга

У першому випадку випробуваний пристрій розташовується на відстані 40 см від вертикально розташованого металевого листа 7, що називають електричним екраном. Еквівалент мережі 2 розташовують безпосередньо біля електричного екрана і з'єднують їх чи проводом шиною довжиною не більш 20 см. Довжина проводу живлення випробуваного пристрою повинна бути дорівнювати 90 ... 100 см Якщо випробуваний пристрій має провід живлення більшої довжини, те його звертають, як показано на мал. 1 , у виді плоских петель довжиною 30 см оболонку проводів живлення пристроїв підключають до клеми заземлення на електричному екрані. Корпус деяких пристроїв за умовами роботи повинний заземлюватися. Провід заземлення таких пристроїв розташовують паралельно проводу живлення на відстані не більш 10 см від нього і заземлюють на електричному екрані. Еквівалент руки 9, якщо за умовою виміру він повинний застосовуватися, підключають до клеми заземлення електричного екрана в такий спосіб. Металевий корпус випробуваного пристрою з'єднують за допомогою «еквівалента руки» із клемою заземлення електричного екрана. Корпус випробуваного пристрою, виготовлений з ізоляційного матеріалу, обертають декількома шарами фольги, шириною 6 см, до якої підключають еквівалент руки. У тих випадках, коли корпус випробуваного пристрою металевий, а рукоятки виготовлені з ізоляційного матеріалу, еквівалент руки підключають до однієї з рукояток, обгорненою фольгою. На мал. 1 показане розміщення вимірника радіозавад 3, перемикача фаз 4, навантаження випробуваного пристрою 5 і високоомних розділових пристроїв 6.

Рис. 2 Розташування вимірювальної апаратури й устаткування при вимірі напруги радіозавад, створюваних великогабаритними

джерелами:

/ — випробуваний пристрій; 2 — еквівалент мережі; 3 — вимірник радіозавад; 4 — затиск «земля»; 5 — металевий лист; 6 — ізоляційна підставка; 7 — стіл

Великогабаритні пристрої встановлюють на підставці з ізоляційного матеріалу 6 (див. мал.2), що розташовується на металевому листі (екрані) 5. При цьому витримуються відстані між вимірювальною апаратурою й іншим устаткуванням, зазначені на мал. 2: між випробуваним пристроєм і екраном 5, еквівалентом мережі 2 і вимірником радіозавад 3. Вимір напруги радіозавад, створюваних засобами провідний зв'язку, проводять на затисках мережі живлення і на лінійних затисках, якщо вони маються.

У першому випадку використовують схему вимірювальну апаратуру, і допоміжне устаткування, як показано на мал. 1. Схема виміру напруги радіозавад на лінійних затисках засобів провідний зв'язку приведена на мал. 3.

Мал. 3. Структурна схема

вимірювальної установки для виміру напруги

радіозавад на лінійних затисках

засобів зв'язку; а, б, в — лінійні затиски

На відміну від схеми виміру напруги радіозавад на затисках мережі живлення, вона містить два еквіваленти мережі ЭС і еквіваленти лінійного навантаження ЭЛН. Розташування апаратури й устаткування повинне бути таким, як показано на мал. 4.

Мал. 4. Розташування вимірювальної апаратури й устаткування при вимірі напруги радіозавад

на лінійних затисках засобів зв'язку:

/ — випробуваний пристрій; 2 — лінійний провід; 3 — еквівалент мережі; 4 — металевий лист; 5 — вимірник радіозавад; 5 — еквівалент лінійного навантаження; 7 — стіл з ізоляційного матеріалу; 8 — затиск «земля»; 9 — провід живлення

При вимірі напруги радіозавад, створюваних пристроями регулювання з напівпровідниковими приладами, схему мал. 3 доповнюють перемикачем фаз, що забезпечує підключення входу вимірника радіозавад до будь-якої фази на мережних чи вихідних затисках цього пристрою. Перемикач фаз (мал. 5) містить два резистори з опорами 75 Ом і радіочастотний з'єднувач із хвильовим опором 75 Ом. Перемикач фаз до випробуваного пристрою підключають через високоомний розділовий пристрій (мал. 6) ), що має наступні параметри: R1 = 10 МОм; R2= = 1 МОм; R3=1,5 кому З1 = 0,1 мкф.

Рис. 5. Принципова схема перемикача фаз: Р — з'єднувач радіочастотний із хвильовим опором 75 Ом


СкачатиСкачати:реферат Індустріальні радіозавади (радіоперешкоди) До індус


Схожі реферати:
 • Обмеження на власність Питання власності на землю є важливим моментом довгострокових та великих інвестицій саме тих інвестицій, що терміново пот
 • РЕФЕРАТ з предмету “Організація транспортних перевезень” на тему: “Світова транспортна інфраструктура” ПЛАН 1. Склад с
 • Збереження психологічного, емоційновольового здоров я школяра як важливе завдання школи Дослідженнями інституту, КМАПО, Харківського інс
 • Урагани та повені як приклади небезпеки (реферат)
 • Знаходження екстремуму функції від багатьох змінних (реферат)
 • Галузь страхування в Україні: проблеми і перспективи розвитку (реферат)
 • Елементи процесу доказування в кримінальному процесі (реферат)
 • Лікарі ченці. Агапіт Печерський (пошукова робота)
 • РЕФЕРАТ на тему: Екологічні фактори ПЛАН 1. Поняття про екологічні фактори, їх види 2. Основні кліматичні фактори та їхній вплив на орга
 • “Психологія і взаємозв’язок з іншими науками” Психологія формувалась упродовж століть і бурхливо розвив
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.055878