Реферат Організаційні аспекти міжнародної торгівлі На сучасному етапі у сфері міжнародної торгівлі як організац


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Організаційні аспекти міжнародної торгівлі На сучасному ета

Реферат на тему:

Організаційні аспекти міжнародної торгівлі

На сучасному етапі у сфері міжнародної торгівлі як організаційну форму експорту та імпорту використовують торгівлю такими видами товарів:

• готова продукція;

• продукція у демонтованому вигляді;

• комплектне обладнання;

• сировинні товари;

• кооперована продукція.

У сфері міжнародної торгівлі використовуються такі її методи:

• зустрічна торгівля (buy-back);

• міжнародні торги (tenders);

• лізинг (leasing).

Стисло ознайомимося з цими основними видами міжнародної торгівлі.

Торгівля готовою продукцією орієнтується на кінцевого споживача (end-user) і здійснюється за допомогою укладення контрактів безпосередньо між її виробниками і споживачами. До операції можуть залучатися і посередники, які виконують передпродажний сервіс і передпродажне доведення продукції до експлуатаційних вимог. Щодо машинотехнічних товарів має місце технічне обслуговування протягом періоду експлуатації. Передпродажний сервіс не впливає на технічні характеристики товарів і, як правило, передбачає комплекс робіт з розконсервації товарів після транспортування та надання їм товарного вигляду. Мета передпродажного сервісу полягає у поліпшенні якості товарів, які реалізуються, з урахуванням потреб і смаків споживачів, що зрештою сприяє підвищенню конкурентоспроможності цих товарів.

Торгівля продукцією у демонтованому вигляді у сфері міжнародних економічних зв'язків відбувається з урахуванням низки чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Наприклад, демонтовані товари дешевше і безпечніше транспортувати на великі відстані, ніж змонтовані. Часто такий метод доцільний для проникнення на ринки тих країн, які забороняють ввіз відповідної готової продукції, намагаючись захистити свій ринок від впливу іноземної конкуренції.

Торгівля комплектним обладнанням охоплює оснащування промислового підприємства, що становить єдиний закінчений технологічний комплекс. Така торгівля, зокрема, має місце у разі будівництва "під ключ" (turnkey projects). Воно передбачає проектування підприємств, їх спорудження, оснащення обладнанням, навчання місцевих працівників, забезпечення експлуатації об'єкта протягом обумовленого гарантійного терміну. Зазначений комплекс робіт відомий ще як інжиніринг. Це поняття вже набуло в Україні "права громадянства", тобто застосовується у нормативно-правових актах.

Торгівля сировинними товарами поширюється на торгівлю мінеральною сировиною, продуктами її переробки та збагачення, сільськогосподарською сировиною тваринного і рослинного походження, продуктами переробки цієї сировини, хімічними та продовольчими товарами.

Торгівля сировинними товарами відбувається за допомогою:

• укладення і виконання міжнародних товарних угод, які сприяють стабілізації ринків та зменшенню спекуляцій зерновими, бавовником, кавою тощо;

• аукціонної торгівлі, що спеціалізується на продажі специфічних товарів, як правило, протягом певної пори року. На аукціоні аукціонер (ліпитатор) здійснює торгівлю із зацікавленими покупцями (докладніше див. розд. 11).

Торгівля кооперованою продукцією поширюється на продукцію, що виготовляється у кооперації з іншими суб'єктами господарювання. Двома основними видами кооперації є виробнича і збутова; за першої продукція виготовляється не для ринкового продажу, а за замовленням окремих суб'єктів; за другої суб'єкти господарювання утворюють спільне підприємство для збуту продукції, виготовленої на їх підприємствах.

Зустрічна торгівля охоплює зовнішньоторговельні операції, що передбачають еквівалентний або частковий обмін товарами, за якого різниця у вартості компенсується певною сумою грошей.

Вирізняють три основні напрями зустрічної торгівлі:

• бартерні угоди (barter transactions);

• промислові компенсаційні угоди (industrial compensations).

• торговельні компенсаційні угоди (commercial compensations).

У рамках промислової компенсаційної угоди одна сторона (сторони) надає іншій технології та/або товари і послуги, що використовуються для створення нових виробництв, продукцією яких оплачується надана технологія (товари і послуги).

Торговельні компенсаційні угоди передбачають обмін різнорідними товарами.

Наведемо один з варіантів класифікації зустрічних угод у сфері міжнародної торгівлі:

1. Товарні та компенсаційні угоди на безвалютній основі:

• угоди про одноразову поставку:

• бартерні угоди (безвалютний обмін товарами);

• пряма компенсація (відрізняється від бартеру тим, що рахунки за поставки виставляються у грошовій формі, а виконання зобов'язань може доручатися третій стороні);

• угоди з тривалими термінами виконання:

• глобальні угоди;

• базові угоди;

• угоди про товарообмін на основі листа-зобов'язання;

• протоколи.

2. Компенсаційні угоди на комерційній основі:

• короткострокові компенсаційні угоди:


СкачатиСкачати: Організаційні аспекти міжнародної торгівлі На сучасному ета


Схожі реферати:
 • ЧисловЭ функцЭї ЧисловЭ функцЭї виконують основнЭ математичнЭ операцЭї над цЭлими та дробовими числами. Користувач може обрати для роботи точну або н
 • Фінансовий контроль та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни (курсова)
 • Державне регулювання фінансового ринку Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що висока якість фінансових активів підвищує ефективність ринк
 • ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Ві­ль­но­гор­сь­ке скло Вступ.........2 1. Асортимент та характеристика виробів........9 2. Скл
 • Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної
 • Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя (контрольна)
 • Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля " Червоне і чорне ") (реферат)
 • Курсова робота з дисципліни "Фінансове право" на тему:
 • Бюджетний дефіцит (контрольна)
 • Етикет (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033313