Реферат Міжнародна торгівля технологіями й об'єктами авторського права і суміжних з ним прав Основні поняття У


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Міжнародна торгівля технологіями й об'єктами авторського пр

Реферат на тему:

Міжнародна торгівля технологіями й об'єктами авторського права і суміжних з ним прав

Основні поняття

У "New Webster's Dictionary and Tsesaurus of the English Language" (1993 p., с 1015) так пояснюється поняття "технологія": "Це наука про технічні процеси у широкому пов'язаному полі знань (the science of technical processes in a wide though-related field of knowledge)". Отже, промислова технологія охоплює хімічні, механічні і фізичні науки в їх застосуванні до промислових процесів.

У тому самому виданні (с. 1015) зазначається, що "передача технології (technology transfer) — це передача технічних знань, створених і опрацьованих (transfer of technical knowledge generated and developed) у певному місці, до іншого з метою досягнення певного практичного результату".

В " Oxford Paperback Encyclopedia" (1998 р., с. 1316) вказується, що технологія є "прийомами інжинірингу та прикладної науки з комерційними і промисловими цілями (the techniques of engineering and applied science for commercial and industrial purposes)".

В "Oxford Dictionary for the Business World" (1993 p., с 270) зазначається, що інжиніринг є "застосуванням науки до проектування, виготовлення і використання машин тощо (application of science to the design, building and use of machines etc)".

Технологія може бути у вигляді винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, конфіден-

цінної (know-how) та звичайної (відкритої) науково-технічної інформації.

Вітчизняний законодавець вважає винаходом технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Об'єктом винаходу може бути:

• продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);

• спосіб;

• застосування раніше відомого продукту або способу за новим призначенням.

Корисною моделлю є нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Інтегральна мікросхема є мікроелектронним виробом кінцевої або проміжної форми, призначеним для виконання функцій електронної схеми, з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Топографія інтегральної мікросхеми — це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

У ст. ЗО Закону України "Про підприємства в Україні" зазначається, що комерційною таємницею підприємства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди цьому підприємству.

До об'єктів авторського права в Україні належать:

• літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

• виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

• комп'ютерні програми;

• бази даних;

• музичні твори з текстом і без тексту;

• драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

• аудіовізуальні твори;

• твори образотворчого мистецтва;

• твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

• фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

• твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності;

• ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, літератури та інших сфер діяльності;

• сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цього переліку, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

• похідні твори;

• збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові;

• тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

• інші твори.

Законодавство України визнає об'єктами суміжних прав:

• виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

• фонограми, відеограми;

• передачі (програми) організацій мовлення.


СкачатиСкачати: Міжнародна торгівля технологіями й об'єктами авторського пр


Схожі реферати:
 • Цифрові графічні моделі в комп'ютерній графіці(реферат)
 • Облік основних засобів в бюджетних установах (курсова)
 • Реферат з українознавства Етнографія Українських Карпат Карпатський етнографічний район поділяється на три основні части
 • Фінансовий механізм та фінансове право (контрольна)
 • Державне регулювання бізнесу (реферат)
 • Колективний договір (реферат)
 • Генріх Белль (1917-1985) (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Культура України МКЅЅ-МКЅЅЅ ст. Зміст Вступ Шеофан Прокопович видатний діяч просвітництва і культури Козацькі літописи
 • Землетруси (реферат)
 • Форми організації суспільного виробництва Зміст 1. Натуральна і товарна форми організації виробництва. 2. Товар і його властивості.
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032858