Реферат Тема : СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ. План. 1.Визначення суті міжнародних валютних відносин. Загальн


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Тема : СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ. Пл

Тема : СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНІ

РОЗРАХУНКИ.

План.

1.Визначення суті міжнародних валютних відносин.

Загальні відомості про валюту.

2.Світова валютна система.

3.Валютні ринки світу. Світовий ринок золота.

4.Міжнародні валютні розрахунки.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко. “Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.47--64

А.А.Мазаракі Є.М.Воронова “Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини” Конспект лекцій Київ 1995

1.Визначення суті міжнародних валютних відносин

Міжнародні валютні відносини – являють собою систему відносин, що виникають з приводу проведення різноманітних обмінних операцій з грошима різних країн, здійснюваних з метою міжнародних розрахунків за продукцію.

Саме валюта – як грошова одиниця оремих країн, виступає у вигляді об”єкту даних відносин. Під іноземною валютою розуміють – грошові знаки іноземних держав, а також кредитні засоби обігу і платежу виражених в іноземних грошових одиницях(векселях, чеках), які використовуються в міжнародних розрахунках.

При проведенні валютних операцій- укладають валютні угоди, котрі являють собою домовленості про обмін грошей однієї країни на гроші іншої.

Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, вираженої в грошовій одиниці іншої країни.

Валютний паритет – це співвідношення між валютами різних країн, що встановлюється законодавчо. Валютні паритети знаходяться в основі валютних курсів, які інколи відхиляються від паритетів.

Котирування валют – це встановлення курсів іноземних валют у відповідності з діючими законодавчими нормами і практикою.

Конвертованість валюти – це здатність валюти обмінюватись на інші валюти:

а)вільноконвертовані валюти – це валюти,які вільно і необмежено обмінюються на інші валюти.

б)частковоконвертовані валюти – це валюти, які обмінюються на деякі інші валюти.

в)неконвертовані валюти – це валюти, які діють у межах однієї країни і не обмінюються на інші валюти.

У межах поняття конвертованості валют лежить поняття:

Резервна валюта – це валюта,яка використовується длч обслуговування міжнародних розрахунків при зовнішньоторговельних операціях, іноземних інвестиціях і при визначенні світових цін. Роль резервних валют виконують: долар США, фунт стерлінгів, німецька марка, швейцарський франк, японська єна.

Формою існування валютного курсу є валютний режим. Фіксований режим – передбачає здійснення обміну однієї валюти на іншу на основі чітко визначеного валютного паритету.

Плаваючий режим – передбачає обмін однієї валюти на іншу в залежності від попиту та пропозиції.

2.Світова валютна система.

Світова валютна система – це організаційна форма грошово-кредитних відносин у міжнародному обігу, яка склалася на основі розвитку світового ринку, закріплена міждержавними угодами і обслуговує взаємний обмін результатами діяльності національних господарств.

1.Перша світова валютна система - Паризька (1867р)склалася ще в 19 столітті - у вигляді “золотого стандарту” – при якому міжнародними грошима було золото, не існувало ніяких угод, що регулювали би валютні відносини.

2.На Генуезькій конференції в 1922році – було укладено міжнародну угоду, яка документально оформила світову валютну систему, ввівши “золотодевізний стандарт”- який передбачав обмін провідних валют світу на золото за фіксованими співвідношеннями. Проіснувала ця система до років “великої депресії” (1930роки).

3.У місті Бреттон-Вудс(США) 1944рік – були узгодженні основні принципи валютно-фінансового устрою, відомого як Бреттон-Вудська валютна система – при якій була введена взаємна оборотність валют основних капіталістичних країн, поряд із золотом як світові резервні та розрахункові валюти використовується долар США (в основному) та фунт стерлінгів Великобританія (менше).

4.Четверта валютна система вступила в дію з квітня 1978 року і отримала назву Ямайська валютна система, яка була прийнята на Ямайці в місті Кінгстоун. Особливістю її – переважаюче становище долара США на світовому ринку; ця світова валютна система грунтується не на золоті, а на обігу паперових і кредитних грошей.

У Європі створено регіональну валютну систему – Європейську валютну систему, яка була створена країнами – членами Європейської співдружності, щоб протистояти гегемонії долара США у світовій валютний системі, а також для забезпечення чіткого співвідношення курсів національних валют країн ЄС для підтримки інтеграційних процесів. Механізм дії Європейської валютної системи включає три основні елементи:

1.Європейська валлютна одиниця – ЄВРО.

2.Режим сумісного коливання валютних курсів.

3.Європейський фонд валютного співробітництва.

3.Валютні ринки світу.

Валютний ринок – це система соціально-економічних та організаційних відносин купівлі- продажу різних іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах.

Валютні ринки забезпечують міжнародні розрахунки по зовнішній торгівлі, туризму, послугам, приватним переказам, руху капіталів.


СкачатиСкачати:Тема : СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ. Пл


Схожі реферати:
 • Основні напрямки і характер еволюції економічної теорії в Україні в період наростання державного тоталітаризму (20-30 рр. ХХ ст.)
 • Законодавча влада в зарубіжних країнах (контрольна)
 • РЕФЕРАТ на тему: Виміри і технічні засоби у фізичному вихованні і спорті План: Виміри у фізичному вихованні і спорті. Вимір
 • Реферат з релігієзнавства Теорії походження релігії План 1.Вступ 2.Теологічні теорії походження релігі
 • Повне товариство (реферат)
 • Інші злочини у сфері безпеки виробництва Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цеха
 • The history of Enlgand ... (реферат)
 • Cценарій Барвиста писанка Мета: Розширити і поглибити уявлення дітей про історію походження писанки про народну символ
 • Психотропні засоби. Загальні поняття про нервові та психічні захворювання. Класифікація (реферат)
 • Мікропроцесори (контрольна)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.035730