Реферат Призначення житлового фонду План Вступ Поняття житлового фонду України, його характеристика. Юридична к


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Призначення житлового фонду План Вступ Поняття житлового фо

Реферат

на тему:

Призначення

житлового фонду

План

Вступ

 1. Поняття житлового фонду України, його характеристика.
 2. Юридична класифікація жилих будинків і приміщень.
 3. Призначення житлового фонду України.

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Нерухомість була і буде важливою складовою в житті суспільства. Тому дослідження особливостей призначення житлового фонду, його окремих складових є вкрай важливим соціально-економічним та юридичним питанням.

Вирішення багатьох питань, пов’язаних із житловим фондом просто не можливе без знання юридичної класифікації будинків і приміщень, без знання юридичних законів, які пов’язані з житловим фондом.

У даному рефераті ставлю перед собою мету дослідити поняття житлового фонду України, дослідити особливості призначення житлового фонду, разом з цим планую торкнутися питань, пов’язаних з класифікацією будинків і приміщень, які, власне, і складають житловий фонд.

Для написання даної роботи мною були використані як нормативно-правові документи так і спеціальна література з досліджуваного питання.

Гадаю, що даний реферат сприятиме кращому розумінню питань, пов’язаних з житловим фондом України, та взагалі.

1. Поняття житлового фонду України, його складові

Житловий фонд — це сукупність жилих будинків і жилих при­міщень на всій території України, що визнані у встановленому по­рядку житлом, придатним для проживання громадян. Житловий фонд України є сукупністю жилих квартир (будинків) приватної, державної, комунальної та колективної власності.

До житлового фонду України входять:

1) жилі будинки — будинки, які призначені для проживання людей, мають одну чи кілька квартир, а також необхідні допоміжні приміщення.

Під жилими будинками розуміють будівлі, що характеризуються сукупністю таких ознак:

- відповідність будівель архітектурно-будівельним, санітарно-гі­гієнічним, протипожежним та іншим нормам і стандартам, що робить ці будівлі придатними для постійного проживання в них громадян;

- прийняття в експлуатацію комісією фахівців і спеціалістів зведеного будинку, що відповідає зазначеним умовам;

- реєстрація в органах місцевого самоврядування будівлі як жилої.

Слід відрізняти допоміжні приміщення від підсобних приміщень жилого будинку.

Допоміжні приміщення жилого будинку — приміщення призна­чені для забезпечення та утримання будинку, а також побутового обслуговування населення за місцем проживання (вестибюль, схо­дова клітка, перехідний шлюз, міжквартирний коридор, колясочна, підвали, горища тощо);

2) квартири — частини жилих будинків, що призначені для проживання самітніх осіб, однієї або кількох сімей з упорядженими

жилими кімнатами, підсобними приміщеннями, окремим виходом на сходову клітку, галерею, в коридор або на вулицю;

3) частина квартири (одноквартирного будинку) — жила кім­ната (кімнати) у квартирі (одноквартирному будинку), придатна для постійного проживання самітньої особи чи сім'ї, а також підсобні приміщення квартири (однокімнатного будинку).

Підсобні приміщення — це приміщення кухні, ванної кімнати чи душової, санвузла, квартирного коридору чи прихожої, вбудованих у квартирі кладових або шаф. Вони не можуть бути предметом ок­ремого договору оренди (найму).

Відповідно до форм власності житловий фонд поділяється на

1) державний (комунальний),

2) колективний, що включає громадський житловий фонд і фонд житлово-будівельних кооперативів, та

3) приватний.

2. Юридична класифікація жилих будинків і приміщень

За ст. 7 проекту ЖК, житловий фонд України за формою влас­ності поділяють на такі категорії:

1) приватний житловий фонд. Сюди входять зведені жилі бу­динки, приватизовані квартири (будинки), що знаходяться на праві приватної власності та призначені для задоволення житлових по­треб власників і членів їхніх сімей. Законодавство дозволяє належ­не їм житло здавати в оренду чи найм іншим особам.

Питома вага приватного житлового фонду швидко збільшується і в майбутньому має становити понад 90 відсотків.

Суб'єктами права приватної власності на житло є громадяни Ук­раїни, іноземці та особи без громадянства, які набули на нього пра­во власності на законних підставах;

2) житловий фонд колективної власності включає громад­ський житловий фонд і фонд житлово-будівельних кооперативів.

До громадського житлового фонду в першу чергу входить фонд колективних сільськогосподарських підприємств, створених на осно­ві колгоспів, радгоспів. Слід зазначити, що у регулюванні житлових відносин в колективному фонді є багато особливостей щодо надання та користування житлом.

Суб'єктами права на житло колективної власності є трудові ко­лективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативи, господарські товариства, об'єднання громадян, релігійні та інші організації, що є юридичними особами;

3) державний житловий фонд складається з житлового фон­ду, що належить державним підприємствам, установам і організаці­ям на праві повного господарського відання або оперативного управ­ління.


СкачатиСкачати: Призначення житлового фонду План Вступ Поняття житлового фо


Схожі реферати:
 • Основні поняття андрагогіки   Зростаюче значення науки про навчання дорослих всіма визн
 • Методи формування свідомості (реферат)
 • @рунти: деградація, забруднення, сміття Чому Aрунти мають різну родючість? Серед усіх близьких до себе за розмірами живих істот людина відзначаєт
 • AаoЩ ј ЅВЇАЙё№ДЅЇИЙЖ№ "Ьttp://upаoХШ.wЭЯЭmЩШЭХ.orЫ/wЭЯЭpЩШЭХ/Щn/tЬumЦ/2/2Ч/AаoЩvЩrХ2wЩЦ.ЮpЫ/250px-AаoЩvЩrХ2wЩЦ.ЮpЫ" Р* Б№Ж"№єГЖБAИЅВ№И јјAаoЩ vЩrХ
 • The childhood of Taras Shevchenko (реферат)
 • Міжнародна товарна торгівля України У соціалістичному минулому Україна підтримувала зовнішньоекономічні
 • 1. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу (контрольна)
 • Кредит (курсова)
 • Реферат з медицини Гігієнічні вимоги до житлових приміщень План Гігієнічні вимоги до житлових приміщень та умов проживання в них. Мікроклімат житлов
 • Пошукова робота: Грошово-кредитна система Японії Зміст 1. Грошовий обіг. Зміни у грошовій системі 2. Особливості
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034985