Реферат Розвиток і розміщення продуктивних сил України План Галузева структура н/г. Кризові явища в галузевій


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Розвиток і розміщення продуктивних сил України План Галузе

Реферат на тему:

Розвиток і розміщення

продуктивних сил України

План

 1. Галузева структура н/г.
 2. Кризові явища в галузевій структурі України і шляхи їх подолання.
 3. Промисловість України – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України.

1. Україна має відносно високий рівень освоєння території. Досить розвинені галузі матеріального виробництва та невиробничі.

Народне г-во (економіка) України складається з величезної кількості підприємств. Сукупність тих із них, що виробляють однорідну продукцію називають галуззю н/г.

Наприклад: промисловість – сукупність підприємств, що виробляють промислову продукцію; народна освіта – сукупність навчальних закладів.

Н/г охоплює галузі матеріального виробництва (виробничу сферу) і галузе невиробничої сфери.

Виробнича сфера:

 1. промисловість – а) важка, що виробляє засоби виробництва – машини, обладнання, сировину, паливо (група “А”);

б) легка і харчова, що виробляє предмети споживання (група “Б”).

 1. С/г.
 2. Будівництво.
 3. Транспорт.

Галузі невиробничої сфери:

 1. Житлове господарство.
 2. Комунальне господарство.
 3. Побутове обслуговування.
 4. Охорона здоров’я.
 5. Наука, освіта, культура, спорт.

Для економіки України характерні такі риси:

- переважання важкої індустрії;

- недостатній розвиток галузей групи “Б” – предметів споживання.

71% - група “А”; 29% - групи “Б” – предметів споживання – деформація економіки.

На галузеву структуру економіки України мають вплив різні економічні та природні фактори:

 1. рівень РПС.
 2. темпи зростання або занепаду виробництва.
 3. рівень забезпечення сировиною.
 4. інтенсивність реалізації досягнень науки і техніки.
 5. МПП.
 6. економічна інтеграція.

З корисних копалин велике значення мають: кам’яне вугілля Донецького басейну, залізні і марганцеві руди.

У галузях матеріального виробництва працює майже 74% населення:

Промисловість і будівництво – 24,3%

С/г і лісове г-во – 22,5%

Галузі нематеріального виробництва – 17,3%

Транспорт і зв’язок – 6,1%.

Є значні відмінності в територіальній концентрації промислового в-ва:

Східна економічна зона

Пд. Зх. ---- // -----

Пд. ---- // -----.

Агропромисловий комплекс – складна виробничо економічна система, яка становить групу технологічно і економічно взаємопов’язаних галузей н/г:

  • забезпечення с/г устаткуванням;
  • власне с/г
  • збереження і переробка с/г продукції.

2. Кризові явища в галузях економіки України спричинені недостатнім і несвоєчасним урахуванням умов виробництва, можливостями інтенсифікації, змінами у методах господарювання і ін.

Темпи виробництва почали різко сповільнюватися.

(табл. 1, стор. 82 – 3).

А намагання стримати спад виробництва екстенсивними методами не привело до результатів.

Перспективи:

 1. На сьогодні масштаби освоєння ресурсів надр і розвитку гірничодобувної промисловості в країні стали одним з найочевидніших свідчень сировинного спрямування її економіки.

Видобуток 40 основних видів корисних копалин перевищує 1 млрд. т на рік, або майже 5% світового обсягу.

Тому в галузевій структурі досить висока частка мінерально-сировинного комплексу.

Якщо держава буде підтримувати курс на розвиток цих галузей, то можна збільшити валютні фонди країни, але закріпить за собою роль “сировинного придатку” для інших країн.

Завдання

Стратегія конверсії мінерально-сировинного комплексу повинна визначатися скороченням залучення до нього трудових і матеріальних ресурсів, скорочення коштів на будівництво гірничих підприємств.

За винятком вугільних, золотодобувних і припинення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату.

Більш ширше використовувати відходи виробництва, використовувати нерентабельні родовища.

Особливу увагу слід приділити постійному вдосконаленню газових галузей, які є фундаментом н/г і забезпечують послідовний розвиток економіки.

Пріоритетного розвитку мають набути галузі, що пов’язані з НТП: електроенергетична, хімічна, нафтохімічна, машинобудівна, радіоелектроніка, виробництва обчислювальної техніки.

Серед першочергових заходів, які, на думку економістів, повинні вивести економіку України з кризи:

 1. перехід до ринкової форми господарювання.
 2. структурна перебудова економіки.
 3. роздержавлення і приватизація.
 4. створення економіки відкритого типу.
 5. неухильне виконання законодавства.

Зрушення в галузевій структурі економіки повинні відбуватися в умовах інтенсифікації в-ва.

3. Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення зайнятого у н/г.

- Нераціональна структура економіки.

- З 1995 виробництво групи “Б” збільшується.

- Зниження групи “А” відбувається за рахунок зменшення таких галузей видобуток вугілля зменшився з 180,2 млн. Тон у 1989 р. до 83,8 у 1998 р.


СкачатиСкачати: Розвиток і розміщення продуктивних сил України План Галузе


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Михайло Лермонтов, життя і творчий шлях (1814-1841) ЛЕРМОНТОВ Михайли Юрійович (
 • РЕФЕРАТ на тему: СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ ВИДАТНИЙ МОВОЗНАВЕЦЬ УКРАЇНИ Мелентій Смотрицький (світське ім'я - Максим Герасимович) народив
 • Короткий історичний огляд взаємозв'язку музикантів-виконавців з авторським текстом (реферат)
 • Основи охорони здоров'я в Україні та за кордоном (реферат)
 • Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), лімфатична система (реферат)
 • Нелінійні диференціальні рівняння вищих порядків 1. Загальні визначення. Існування та єдиність розв язків рівнянь Диференц
 • Економічна теорія. Системи заробітної плати (курсова)
 • Корнелій Уельс – видатний вчений стародавнього Риму (пошукова робота)
 • Облік державного боргу та операцій, пов'язаних з ним Державний борг складається з державного внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу й не
 • ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. Спільні підприємства в економіці України: проблеми та перспективи розвитку (на прикладі СП "Ватра-Шредер") (ди
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.040100